Mateřská škola

 

Informační schůzka pro rodiče

Dne 30. 8. 2018 se v jídelně školy v 15:00 ukuteční informační schůzaka pro rodiče dětí MŠ.

Zde se rodiče dozví všechny potřebné informace včetně rozdělení nově příchozích dětí do tříd.

Prosíme rodiče, aby přisli bez dětí.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nová budova MŠ, modernizace ZŠ Holubice

 

Operační program: ROP NUTS 2 Jihovýchod

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.3.00/36.01482

Příjemce dotace: Obec Holubice

 

Výzva: 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel - školství, volnočasové aktivity,

Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

Oblast podpory: 11.3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Poskytovatel podpory: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

Celkové náklady: 11 099 372,50 Kč

Dotace: 6 294 402,77 Kč

 

Stručný popis a realizace projektu

 

Obec Holubice realizovala projekt s názvem „Nová budova MŠ, modernizace ZŠ Holubice“.

 

Cílem projektu byla výstavba nové budovy MŠ a modernizace ZŠ (učebna ICT, bezbariérové WC, sprchy), výstavba hřišť pro MŠ a ZŠ v areálu školy.

 

Důvodem k realizaci projektu byla skutečnost, že společná budova MŠ a ZŠ v obci Holubice kapacitně a kvalitativně nedostačovala. Nabídka volných míst v MŠ byla nižší než poptávané množství. Důvodem byl rozvoj bytové výstavby a demografický vývoj v obci Holubice. Během

posledních 10 let vrostl počet obyvatel obce o 160 obyvatel, v obci se ročně rodí cca 10 - 16 dětí. Budova ZŠ neměla z kapacitních důvodů budovy dosud učebnu ICT.

 

Díky realizaci projektu MŠ získala svůj samostatný pavilon, který je provozně oddělen od ZŠ, rovněž bylo pořízeno nové dětské hřiště. Provozy MŠ a ZŠ se tak již nebudou negativně ovlivňovat. ZŠ získala bývalé prostory MŠ, kde vznikla učebna ICT. V prostorách ZŠ je upraveno sociální zázemí, tak aby ho mohly využívat i osoby s hendikepem. V areálu je dále zřízeno víceúčelové hřiště pro ZŠ a nezbytné HTÚ včetně chodníků.

 

Projekt byl ukončen 31. 10. 2015.

 


Kontakt

Základní a mateřská škola Holubice

ZŠ a MŠ Holubice, příspěvková organizace
Holubice 20
68351 Holubice


mobilní telefon ředitelky:
733 386 077

pevná linka do ředitelny:
530 333 633