Mateřská škola

 

 

Nová budova MŠ, modernizace ZŠ Holubice

 

Operační program: ROP NUTS 2 Jihovýchod

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.3.00/36.01482

Příjemce dotace: Obec Holubice

 

Výzva: 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel - školství, volnočasové aktivity,

Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

Oblast podpory: 11.3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Poskytovatel podpory: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

Celkové náklady: 11 099 372,50 Kč

Dotace: 6 294 402,77 Kč

 

Stručný popis a realizace projektu

 

Obec Holubice realizovala projekt s názvem „Nová budova MŠ, modernizace ZŠ Holubice“.

 

Cílem projektu byla výstavba nové budovy MŠ a modernizace ZŠ (učebna ICT, bezbariérové WC, sprchy), výstavba hřišť pro MŠ a ZŠ v areálu školy.

 

Důvodem k realizaci projektu byla skutečnost, že společná budova MŠ a ZŠ v obci Holubice kapacitně a kvalitativně nedostačovala. Nabídka volných míst v MŠ byla nižší než poptávané množství. Důvodem byl rozvoj bytové výstavby a demografický vývoj v obci Holubice. Během

posledních 10 let vrostl počet obyvatel obce o 160 obyvatel, v obci se ročně rodí cca 10 - 16 dětí. Budova ZŠ neměla z kapacitních důvodů budovy dosud učebnu ICT.

 

Díky realizaci projektu MŠ získala svůj samostatný pavilon, který je provozně oddělen od ZŠ, rovněž bylo pořízeno nové dětské hřiště. Provozy MŠ a ZŠ se tak již nebudou negativně ovlivňovat. ZŠ získala bývalé prostory MŠ, kde vznikla učebna ICT. V prostorách ZŠ je upraveno sociální zázemí, tak aby ho mohly využívat i osoby s hendikepem. V areálu je dále zřízeno víceúčelové hřiště pro ZŠ a nezbytné HTÚ včetně chodníků.

 

Projekt byl ukončen 31. 10. 2015.

 


Kontakt

Základní a mateřská škola Holubice

ZŠ a MŠ Holubice, příspěvková organizace
Holubice 20
68351 Holubice


mobilní telefon ředitelky:
733 386 077

pevná linka do ředitelny:
530 333 633