Ceny stravného

Z DŮVODU NÁRŮSTU CENY POTRAVIN UPRAVUJEME KVŮLI ZACHOVÁNÍ PESTROSTI STRAVY CENY STRAVNÉHO OD

1. LEDNA 2015 TAKTO :

 

 

MŠ :   přesnídávka      8,-               Děti 7leté :  přesnídávka        9,

         oběd              17,-                                   oběd                 20,-

         svačina             7,-                                  svačina               7,-

__________________________________________________________

Celkem                   32,-                                                            36,-

 

 

Polodenní stravné  :   25,- Kč                 29,-Kč

 

 

ZŠ :   7 – 10 let :   oběd  :  20,-

             11- 14 let  :   oběd  :  23,-   

 

Výši zálohových plateb za stravné zatím není třeba měnit z důvodu dostatečných přeplatků vzniklých vyšší nemocností dětí! Výše zálohy bude upravena až v příštím školním roce.

 

Děkujeme za pochopení.                                

 

                                                                           Nováková E., VŠJ

Mgr. Milena Vodičková, ředitelka školy

V Holubicích 5.12.2014