Organizace

Mateřská škola je otevřena od 6:45 do 16:15

Ráno:

  • Od 6:45 do 7:15 se všechny děti nachází ve třídě Pejsků, zde si děti ze třídy Koťátek vyzvedne učitelka a odvede je do jejich kmenové třídy.
  • Od 6:45 do 7:15 rodiče dětí ze třídy Koťátek přivádí své děti do jejich šatny, zde děti připraví do MŠ a spojovacím krčkem předají dítě učitelce ve třídě Pejsků.
  • Od 7:15 jsou děti ve své kmenové třídě s učitelkou a rodiče přivádějí děti přímo tam. 

Děti přivádějte nejpozději do 8:15.

Odpoledne:

  • Vyzvedávání dětí po obědě je možné v kmenových třídách od 12:15 do 12:30.
  • vyzvedávání dětí po spaní je možné od 14:30 v jejich kmenové třídě a od 15:30 ve třídě Pejsků, kde budou mít děti své věci k odchodu.

Třída Pejsků

6,45 – 8,30

8,30 – 8,45

8,45 – 9,15

9,15 – 9,45

10,00 – 11,30

11,45 – 12,15

12,30 – 14,00

14,00 – 14,30

14,30 – 16,00

 

spontánní hry a činnosti dětí, pitný režim do vlastních hrníčků

úklid, hudební a pohybové hry, ranní cvičení

průběžná hygiena a přesnídávka

zájmové a řízené činnosti, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou

hygiena, pobyt venku

hygiena, oběd

odpočinek, nespací aktivity

hygiena, svačina

spontánní aktivity, možnost pokračovat v započatých pracích dne, odchod dětí domů, uzavření MŠ

Třída Koťátek

7,15 – 8,30

8,30 – 8,45

8,45 – 9,15

9,15 – 9,45

9,45 – 11,30

11,45 – 12,15

12,30 – 14,00

14,00 – 14,30

14,30 – 15,30

15,30-   16,00

spontánní hry a činnosti dětí, pitný režim do vlastních hrníčků

úklid, hudební a pohybové hry, ranní cvičení

průběžná hygiena a přesnídávka

zájmové a řízené činnosti, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou

hygiena, pobyt venku

hygiena, oběd

odpočinek, nespací aktivity

hygiena, svačina

spontánní aktivity, možnost pokračovat v započatých pracích dne

hry ve třídě Pejsků, odchod dětí domů, uzavření MŠ

 


Kontakt

Základní a mateřská škola Holubice

ZŠ a MŠ Holubice, příspěvková organizace
Holubice 20
68351 Holubice


mobilní telefon ředitelky:
733 386 077

pevná linka do ředitelny:
530 333 633