VÝSLEDKY ZÁPISU DO MŠ 2019.docx

Zápis do MŠ na školní rok 2019/2020 se uskuteční 15. května, od 13:30 do 16:30 hodin v oddělení Koťátek.

 

 

 

S sebou: občanský průkaz, rodný list dítěte, Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

ZŠ a MŠ Holubice

 

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Holubice stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

Při přijímání dětí do mateřské školy se vychází z kritérií, uvedených v následující tabulce. Pro děti, které dovrší 31.8. 5 let, je od školního roku 2018/2019 předškolní vzdělávání povinné. Přednostně se přijímají děti s vyšším celkovým hodnocením. Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší dosažený věk dítěte. 

Celková kapacita mateřské školy je 48 míst, při udělení vyjímky 56 míst.

 

              Kritérium                                                  Body

 

Trvalý pobyt dítěte *      Trvalý pobyt v obci                                                         3

 

Věk dítěte k 31.8.          3 roky věku                                                                      1

                                      4 roky věku                                                                       2  

                                      Dítě se hlásí k celodennímu provozu                                 2

                                      Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami                       2

 

 


vztahuje se též na občany EU a dlouhodobé rezidenty, kteří mají v obci hlášeno místo pobytu

Mgr. Milena Vodičková

ředitelka školy

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.doc

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
 
ZŠ a MŠ Holubice
 
Ředitelka Základní školy a mateřské školy Holubice stanovila následující kritéria, podle nichž bude
postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy
počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Při přijímání dětí do mateřské školy se vychází z kritérií, uvedených v následující tabulce.
Přednostně se přijímají děti s vyšším celkovým hodnocením. Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší
dosažený věk dítěte. Děti jsou přijímány až po dovršení 2,5 let věku.
Celková kapacita mateřské školy je 56 míst.
 
 
Kritérium Bodové ohodnocení
Trvalý pobyt dítěte * Trvalý pobyt v obci 3
Věk dítěte k 31.8. 3 roky věku 1
4 roky věku 2
5 let věku 3
 
Individuální situace dítěte Mateřskou školu navštěvuje
sourozenec dítěte (netýká se odložené
školní docházky) 1
Dítě se hlásí k celodennímu
provozu
 
2
 
Dítě se specifickými
vzdělávacími potřebami
 
2
* vztahuje se též na občany EU a dlouhodobé rezidenty, kteří mají v obci hlášeno místo pobytu
 
 
Mgr. Milena Vodičková
ředitelka školy

Kontakt

Základní a mateřská škola Holubice

ZŠ a MŠ Holubice, příspěvková organizace
Holubice 20
68351 Holubice


mobilní telefon ředitelky:
733 386 077

pevná linka do ředitelny:
530 333 633