4. ročník

třídní učitelku je možno kontaktovat na emailové adrese: zsholubice4@seznam.cz