Úkoly

Pokud někdo chybí - především krátké absence z důvodu návštěvy lékaře či rodinných důvodů, je nutno, aby si žáci obratem dopsali probranou látku od spolužáků.
 
Prosím, aby všichni měli lepidlo a nůžky.
 
21.9.
M DÚ: 6/4a),b), začali jsme opakovat násobky 3, prosím procvičujte doma.  ( info pro nemocné - PS str. 7/2,3,4)
v pondělí budu kontrolovat dopsané písanky - po str. 5 včetně.
 
 
20.9.2018
prosím rodiče, aby podepsali a vrátili do školy poučení o osobních údajích, které žáci dnes obdrželi.
AJ: DÚ PS str. 8/1,2
M: DÚ. uč str. 11/9  - pouze třetí sloupeček do malého sešitu, PS str. 7/1
PRV: DÚ. PS str.7 - vybarvit dopravní značky
 
19.9.
ČJ: PS 17/2 - slova mnohoznačná
M: uč. 10/3 - kdo nestihl ve škole, dodělá si za DÚ
+ ze včerejška za DÚ z geometrie PS: 36/1, 37/6 - na úterý
 
 
 
17.9.
V žákovské knížce mají žáci zapsanou informaci o třídních schůzkách a o volbách do ŠR. Prosím o podpis.
M: DÚ: zadání 4 příkladů napsané v malém sešitě. Úkol je na středu. Ve středu budeme psát krátký test na pojmy sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl.
AJ: zítra píšeme krátký testík na čísla. Je nutné umět i psát!!!. DÚ: PS: str. 7/3
 
 
14.9.
M: DÚ: PS 5/3,4, v pondělí budeme psát pětiminutovku na násobení a dělení 2.
 
 
13.9.
DÚ: AJ: napsat do sešitu větu "Who´s this?" + k tomu nakreslit obrázek někoho jiného než sebe a napsat, kdo/co to je (It´s .....), dále PS str. 6/2
M: DÚ PS 5/1 -pouze sloupeček s odčítáním do sešitu s rozkladem + zkouška, dále PS str. 5/6 - napsat do pracovního sešitu.
ČJ: Ps dokončit str. 15
 
12.9.
M DÚ: PS str. 5/1 - pouze sloupeček se sčítáním. Výpočet bude do malého sešitu s rozkladem dle dneška (nikoliv do pracovního sešitu).
AJ DÚ: PS str. 5/3
 
11.9.
v úterý budeme mívat geometrii, je potřeba ostrouhaná tužka č. 3 a pravítko. Dále je potřeba podložka - lenoch do velkého nelinkovaného sešitu a nůžky.
M: DÚ: PS 35/1,5 - úloha je na příští úterý. Procvičujte prosím doma násobení a především dělení 2. Nejslabší žáci mají zapsané v deníčku a pouze tito dostali rovněž doplňkové příklady na procvičování na každý den - odevzdají mi v pondělí.
 
10.9.
ČJ: PS 3/7 - první 4 věty přepsat do domácího sešitu
M: PS: 4/4,6
AJ: PS 3/2 - pouze nakreslit obrázek
kdo nestihl v hodině, dopíše si velká písmena v písance na str. 2.
 
 
7.9.
Kdo nemá, prosím vyplnit stranu v žákovské knížce - údaje o žákovi (str. 1).
V pondělí si všichni přinesou knihu na domácí čtení, kterou budou číst v září a v říjnu (za rok celkem 5 knih, případně dle dohody individuálně)
DÚ: M: PS str. 3/1, str. 4/2 - pouze zkouška, str. 4/3
 
 
 
6.9. 2018
ČJ: PS str.2, cv.3, cv.5- dobrovolně
Prosím, aby každý žák donesl jednu roli papírových kuchyňských utěrek.
 
4.9.2018
 
Prosím, aby všichni donesli krabici papírových kapesníků.
 
Dne 11.9.2018 se uskuteční výchovný program záchranné stanice. Vybíráme 50 Kč.
 
M: žáci, kteří na konci roku neodevzdali pracovní sešit "počítáme zpaměti 3", si jej zítra donesou do školy. Žákům bylo dnes sděleno, kdo má pracovní sešit ve škole a kdo nikoliv.

Kontakt

Základní a mateřská škola Holubice

ZŠ a MŠ Holubice, příspěvková organizace
Holubice 20
68351 Holubice


mobilní telefon ředitelky:
733 386 077

pevná linka do ředitelny:
530 333 633