OD ÚNORA BUDEME NA GEOMETRII POTŘEBOVAT KRUŽÍTKO, PROSÍM O ZAJIŠTĚNÍ, ABY VŠICHNI ŽÁCI MĚLI V POUZDŘE.

 

Pokud někdo chybí - především krátké absence z důvodu návštěvy lékaře či rodinných důvodů, je nutno, aby si žáci obratem dopsali probranou látku od spolužáků.

 
Prosím, aby všichni měli lepidlo a nůžky.
 
V TV budeme potřebovat švihadla.
 

Dne 30.5.2019 proběhnou od 14:30 do 17: 00 hod. hovorové hodiny - viz zápis v žákovské knížce. Prosím o podpis. 

   

23.5.

AJ: DÚ dodělat PS str. 76/2, příští středu test na lekci 8, Info pro nemocné: opakování lekce 8 na test (úterý).

M: DÚ PS str. 34/2, Info pro nemocné: uč. str. 104/5


22.5.

M: DÚ PS str. 34/5, info pro nemocné: uč. str. 103/1,2

AJ: DÚ PS str. 76/1, Info pro nemocné: PS str. 74/1

21.5.

ČJ: info pro nemocné: písanka str. 23, 24,25

M-g: DÚ PS str. 46/4, Info pro nemocné: PS str. 45/4,5


20.5.

AJ: DÚ PS 73/3, Info pro nemocné: nová gramatika: TOO = příliš, PS 73/2.

M: DÚ uč. str.102/30, Info pro nemocné: PS 33/8, uč 102/31, 32


17.5.

ČJ: písanka 2 DÚ str. 23, Info pro nemocné str. 20, 21,

Kdo ještě neodevzdal, odevzdá v pondělí čtenářský list. V pondělí si všichni donesou knihu, kterou budou číst v květnu a v červnu.

M:  DÚ PS 33/7, dopočítat sloupečky v počítáme zpaměti 2  na str. 15/A,B,C (většina má hotovo ze školy). Info pro nemocné: uč. str. 101/26,27,28. Příští středu budeme psát test na dělení se zbytkem.

AJ: Info pro nemocné uč. str. 61


16.5. PRV - PS 52,53

   

15.5. PROSÍM, ABY ŽÁCI ZÍTRA PŘIŠLI NA 14:30 DO ŠKOLY, ABYCHOM MOHLI NACHYSTAT TŘÍDU NA BESÍDKU. DĚKUJI.

M: DÚ písemné sčítání a odčítání pod sebou v malém sešitě,

Info pro nemocné: uč. str. 99/19, 100/20,21,22, 23

AJ: DÚ PS 70/2

 

14.5.

Mg: DÚ PS 44/5, Info pro nemocné: PS str. 45/1,2

ČJ: Info pro nemocné: 5-min. str. 33/sloupec 1,2,3, PS str. 23/1,2,3

 

13.5.

AJ: DÚ: namalovat panáčka (sebe) do sešitu s 5 kusy oblečení na sobě a napsat k tomu 5 vět (I´m wearing ........). Od středy zkouším slovíčka - oblečení,

Info pro nemocné: nová slovíčka: an umbrella, a jacket, a scarf, přivlastňovací ´s (Polly´s book) - článek uč. str. 57.

M: DÚ PS: 33/6, Info pro nemocné: PS str. 33/3,4,

ČJ: Info pro nemocné: PS 22/1,2,3, pravopisné pětiminutovky 33/sloupec 1,2

 

10.5.

M: DÚ PS 33/5, Info pro nemocné: uč. str. 97/8,9b, str. 98/11,13,14, str. 99/16,18, PS str. 33/1,2 

 

 

9.5.

AJ: DÚ PS str. 69/2, Info pro nemocné - slovíčka oblečení

M: PS str. 32/5, Info pro nemocné: procvičování dělení se zbytkem, PS str. 32/1,2,4

PRV: uč.str. 56,57 + PS str. 51 přečíst, prohlédnout + zápis do sešitu

6.5.

    PRV - info pro nemocné: uč.s tr. 54,55 prohlédnout+ PS str. 49,50

 

3.5.

Žáci dnes obdrželi předběžnou přihlášku do družiny na příští školní rok. Prosím o vyplnění a vrácení.

M: DÚ Počítáme zpaměti str. 11 sloupečky 43,44, Info pro nemocné: Počítáme zpaměti str. 11 všechny sloupečky

 

2.5.

AJ: DÚ:dopis na volném listu. Info pro nemocné: uč. str. 69

M: DÚ počítáme zpaměti str. 5 (na pondělí), na zítřek str. 11 - sloupeček 41, Info pro nemocné - uč. str. 95/1, 96/5

 

30.4.

AJ: ve ctvrtek test na CAN, CAN´T, otázka, krátká odpověď - viz dnešní procvičování, v pondělí test na 9 lekci.

Info pro nemocné - opakování na test.

M: ve čtvrtek testík na násobení a dělení 10 a 100

Mg: DÚ PS str. 45/3. Info pro nemocné: opakování jednotek délky, PS 44/1,2, uč, str. 132/1,

Na pátek donést čtenářské listy

 

29.4.

Zítra bude první hodinu AJ.

M: Info pro nemocné: počítáme zpaměti - sloupečky na str. 5, PS str. 31/3,4,6, str. 36/sloupečky 7-10.

ČJ: Info pro nemocné: www.onlinecvičení.cz - vyjmenovaná slova po P, pravopisné pětiminutovky str. 30 a 31 - 2 sloupce, pracovní sešit- vyjmenovaná slova - od str. 20.

PRV: Pro nemocné: uč. str. 44,45,46,47.48.49 - přečíst, prohlédnout obrázky + PS str. 48

26.4.

M: DÚ uč. 94/2

Info pro nemocné: PS 30/1,2, uč. str. 94/1.
 
ČJ: Info pro nemocné: pravopisné pětiminutovky str. 30 sloupečky 1,2, pracovní list - obě strany.
 
25.4.
AJ: v pondělí test na slovíčka - slovesa, části těla, wh-slova, pohyby, DÚ PS 83/4.
 
M: DÚ: str. 30/3,7
Info pro nemocné: uč str. 93/5,6,7
 
ČJ: Info pro nemocné: PS 20/1,2 + cv. 1vyjm. slova po P opakování
 

24.4.

M: DÚ uč. str. 92/4 napsat do malého sešitu.

Info pro nemocné: uč. str. 91 celá, str. 92/1, PS str. 29/2,3, 4,5, str. 30/4

AJ: DÚ PS 83/3.

Info pro nemocné: PS str. 86/1,2, uč. str. 67, otázka Can you ....? krátká odpověď: Yes, I can, No, I can´t.

ČJ: Info pro nemocné: PS str. 19 celá, opakování vyjmenovaných slov a slovních druhů (které vyjmenované slovovo je který slovní druh), pykat (za zločin) x (pikat) při hře na schovávanou.

 

23.4.

Mg: DÚ PS 44/3

Info pro nemocné: uč. str. 131/1,2,4,6

 

16.4.

Mg: DÚ PS Str. 43/4, 44/4.

Info pro nemocné: PS 43/3, uč, str. 130 celá.

 

15.4.

AJ: DÚ napsat do malého sešitu 2 věty  - co umím (I can ...) a 2 věty - co neumím (I can´t...). Zítra si napíšeme test na slovesa a WHAT, WHERE, WHO

info pro nemocné: uč. str. 66 - slovíčka napsat do slovníkčku, procvičovat CAN/CAN´T.

 

M: DÚ počítáme zpaměti str. 3, 4. PS str. 28/1 beruška 2,3,4

info pro nemocné: PS 28/1, 2, 3,4,5, uč.: str. 90/3,4,5.

 

11.4.

AJ: DÚ napsat 5 vět do malého sešitu dle tabulky na str. 84 v PS o svém kamarádovi.

 

10.4.

M: dodělat pracovní listy ze školy. V pátek budeme psát písemku.

 

 

8.4.

Dopsat věty dle poslechu. Zítra budeme mít první hodinu AJ.

písanka str. 17.

 

4.4.

AJ: DÚ PS 81/3, Od pondělka zkoušíme na známky slovíčka (části těla - i z předchozích ročníků) a smyslová slovesa.

M: DÚ Počítáme zpaměti díl 2 - sloupečky 1,2,3,4. Úloha je na pondělí. ve škole jsme počítali příklady PS 27/1,4,5,6 - pokud někomu něco chybí, dopočítá doma (případně též opraví špatné výpočty).

 

3.4.

M: DÚ PS 26/3

 

2.4.

Mg: Příští hodinu si napíšeme test na kruh/kružnici

 

1.4.

M: DU PS 24/1, 25/4, kdo nestihl ve škole, dodělá si cvičení v uč. str. 86/2

ČJ: doučit se báseň VZDUCH.

 

29.3.

M: DÚ uč. 85/7.

AJ: ve středu si napíšeme test na aktuálně probíranou lekci.

 

27.3.

M: DÚ dodělat kterékoliv ze cvičení PS 24/3,5, 25/1,2,3

 

26.3.

Mg: DÚ PS 42/4,5

 

25.3.

AJ: DÚ PS 66/2

 

21.3.

AJ: DÚ PS 64/2, od pondělka zkoušime na známky popis osoby včetně doplňování členů (a/an).

PRV: v pondělí, 25.3. test - příroda, voda, vzduch, půda, teplo a světlo slunce, sluneční soustava

20.3.

M: DÚ PS 23/5. Kdo nestihl ve škole některé z cvičení 23/1,3 - dodělá si doma.

AJ: DÚ PS 63/3, zítra test na věty, které byly za DÚ na dnešek.

 

19.3.

M-g: dodělat cvičení PS 41/1,2,3,4. příště zkouším na známky teorii dle sešitu

 

18.3.

AJ: DÚ 5 vět do malého sešitu dle zadání ve škole. Úkol je na známky.

 

15.3.

M: DÚ uč. str. 80/6 - udělat pouze součty - do malého sešitu s rozkladem

 

 

14.3.

AJ: DÚ PS 61, v pondělí budeme zkoušet na známky věty, které byly na dnešek za domácí úkol.

M: DÚ 20/1,6

 

13.3.

M: DÚ PS/19/1, Dodělat cvičení 19/3,4,5,6 (počítali jsme ve škole, pokud někdo něco nestihl).   

AJ: DÚ zadání vysvětleno ve škole.

 

12.3. Ve čtvrtek v HV -test na stupnici C dur (pouze napsat stupnici,tak jak jdou noty za sebou)

 

 

11.3.

AJ: DÚ: PS 60/2. Od příští hodiny zkoušíme na známky nová slovíčka (výslovnost i psaní).

M: DÚ: PS 17/1,4

 

8.3.

M: DÚ uč. 73/3,4 

M-g: dodělat kytku ze školy, PS 41/1

Info pro nemocné: M uč str. uč str. 73, 126

 

7.3.

Žáci mají v žákovské knížce zapsánu informaci o platbě za plavání. Částka je již včetně dopravy.

AJ: DÚ PS 59/2, v pondělí zkoušíme na známky slovíčka včetně psaní (village, river atd.).

M: 2 praktické úkoly na zítřek vysvětleny ve škole., PS 16/5

Info pro nemocné: M: uč str. 71, 72, PS str. 16., AJ: nová slovíčka uč. str. 48.

 

6.3.

AJ: DÚ pokračovat v opakování sloves,

M: DÚ PS 16/1,2

 

5.3.

ČJ: v pátek přinést knížku, kterou budou žáci číst další 2 měsíce. 

Mg: příští týden si napíšeme opravu dnešního testu. Tento týden budeme mít výjimečně geometrii i v pátek. DÚ: PS 40/3 - dodělat. Info pro nemocné: uč: str. 125/2,3,4.

 

4.3.

AJ: na středu zopakovat dle slovníčku všechna slovesa od 1. třídy + slova what, where, who, how many.

M: DÚ 15/1,2,. Ve středu si napíšeme test na aktuálně probíranou látku (sčítání, odčítání, slovní úlohy, porovnávání čísel).

ČJ: do pátku odevzdat čtenářský list.

Info pro nemocné: AJ: uč str. 47, M: uč. str. 70/1-5, dopsat zápisy v sešitech.

 

 

 

 

Info pro nemocné:

AJ: s výjimkou str. 47 v učebnici a stran 57,58 v PS jsme dodělali lekci 6, v pondělí budeme psát test na lekci 6. Dopsat zápisy v sešitu a slovíčka ve slovníčku.

M: uč. str. 66/4,6, 63/2, 64/1,2,4, 65/1, 66/1,2,3,4, 67/3,4, 68/1,3a, 69/5,6, PS 12/1,2,4,6, 13/1,3, 14/4,5,6. Procvičovat malou násobilku, dopsat zápisy do sešitu.

1.3.

M: DÚ: PS 14/4,5,6 (dodělat). Je nutné neustále procvičovat malou násobilku, někteří žáci s ní stále mají značné problémy (viz dnešní hodnocení 5-ti minutovky). Ve škole procvičujeme každou hodinu matematiky.

 

28.2.

AJ: DÚ PS 56/1, v pondělí si napíšeme test na aktuálně probíranou lekci. Připomínám, že zítra je místo čtení angličtina.

M: DÚ PS 13/1,3, zítra 5-ti minutovka na malou násobilku. Další 5-ti minutovky na malou násobilku již dopředu hlášeny nebudou.

 

27.2.

M: DÚ: PS str. 12/1,2,4

 

26.2.

M-g: DÚ: PS 40/2

Info pro nemocné: PS str. 39/4, 5b, 40/1, uč. str. 124,125, dopsat zápis v sešitě

 

25.2.

M: DÚ PS 11/1,2

AJ: DÚ PS str. 55, ve středu zkouším slovíčka v uč. na str 44 včetně psaní (zapsáno ve slovníčku z minukého týdne).

Info pro nemocné (včetně minulého týdne):

M: uč. str. 55 - 61, PS: 8/1,2,3  9/1-8, 10/4,5, 11/3,5,6

AJ: PS: str. 52, 53, 54, uč. slovíčka str. 44.

PRV: PS str. 37 + nákres do sešitu

DOPSAT UČIVO DO SEŠITŮ!!!

 

21.2.

M: DÚ: PS 9/1,6

AJ: DÚ PS 54/2 (pouze  pro sloupeček ME), žákům byl postup vysvětlen ve škole.

 

20.2.

M-g: DÚ PS 39/5a - úkol ze včerejška na příští úterý

M: DÚ: PS 9/3,4

AJ: DÚ PS 52/2, zítra si napíšeme test na předložky IN, ON, UNDER - je nutná i znalost psaní nábytku.

 

18.2.

Žáci dnes dostali k nahlédnutí cvičebnice M a ČJ. Podrobnější informace mají nalepeny v deníčcích. Do pátku, prosím, vrátit nepoškozené účebnice nebo přinést peníze. Lze zakoupit i jen jednu cvičebnici.

 

AJ: DÚ: PS 51/3. Info pro nemocné: dopsat sešit, opakovat předložky IN, ON, UNDER.

 

M: PS: 8/2, 9/2, napsat 3krát do malého sešitu pojmy ke sčítání, odčítání, násobení a dělení (sčítanec + sčítanec = součet ... atd.). Úkol je až na středu.Info pro nemocné: opakovat malou násobilku, přednosti v počítání.

ČJ: dopsat písanku str. 6 + úkol o kosmonautovi.

PRV -pro nemocné - PS 35,36

 

7.2.

M: Info pro nemocné: uč. str. 54, opsat zápis v sešitě, PS str. 7/9,

 

6.2.

AJ: DÚ namalovat obrázek a napsat k němu 3 věty na předložky IN, ON, UNDER - někteří již mají hotové ze školy. Info pro nemocné: procvičování předložek

M: DÚ: PS str. 7/8,  Info pro nemocné: uč. str. 53/1,2, PS: str. 7/1

PRV -nemocní: uč. 28,29 přečíst (Voda a koloběh vody) + zápis do sešitu

5.2.

ČJ: dle vlastního výběru se podívat na pohádku Princ a Večernice, nebo si přečíst pohádlu o Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku od Boženy Němcové a napsat o tom 5 vět do malého sešitu (jak to dopadlo). Nakreslit obrázek jedné z postav (Slunečník, Měsíčník, Větrník - holky, Večernice - kluci). Úkol je na pondělí po jarních prázdninách.

Mg.: DÚ PS: str. 39/1,2

Info pro nemocné: učebnice str. 123 - obvod obdélníku, dopsat zápis v sešitu.

 

4.2. Vzhledem k většímu počtu chybějících žáků budu psát tento týden na web i probranou látku.

AJ: DÚ PS 50/2. Od středy zkoušim na známky slovíčka (včetně psaní).

Info pro nemocné: učebnice str. 41  článek. předložky ON, IN, UNDER - opsat od spolužáků zápis v malém sešitu.

M: DÚ PS 7/2,3,4. Prosím procvičujte určování času na ručičkových hodinách a malou násobilku. Ve středu si napíšeme krátkou písemku na písemné sčítání a odčítání pod sebou. Ve čtvrtek si napíšeme 5-ti minutovku na malou násobilku.

Info pro nemocné: uč. str. 52 - jednotky času. uč. str. 53 - digitální hodiny.

PRV-pro nemocné: uč. 27, 28 (Podmínky života na Zemi) přečíst + zápis do sešitu (vypůjčit od spolužáků)

30.1.

M: procvičujte, prosím, doma hodiny s ručičkami, žáci s tím mají dost problém. Ti, co s tím mají velký problém, to mají napsáno v deníčku. DÚ: PS str. 7/6. Výsledek napsat i římským číslem.

AJ: napsat věty do malého sešitu dle vzoru. Vždy co mám a jakou to má barvu. Od pondělka zkoušíme na známky slovíčka - nábytek.

 

28.1.

AJ: DÚ PS 49/2 

M: DÚ - 6 příkladů - zadání napsáno v malém sešitě.

 

24.1.

M:DÚ PS 6/6 včetně zkoušky. Zkouška odčítáním.

 

21.1.

AJ: DÚ PS 46/1,2. Připomínám test ve středu.

 

 

18.1.

M: DÚ PS str. 5/4. Někteří (žáci vědí) si dopočítají i příklady na str. 6/1.
 
AJ: DÚ PS 44/2. Ve středu si napíšeme test na aktuálně probíranou lekci.
 
15.1.

M-g: DÚ: PS str. 38/2

 

14.1.

AJ: od středy zkouším ústně na známky čísla 11-20 (je třeba umět i na přeskáčku). V pátek budeme psát diktát na čísla 1-20 a test na HAVE GOT.

M: ve středu si napíšeme pětiminutovku na malou násobilku. DÚ: PS 5/1,2 (kdo nestihl ve škole, dodělá si i příklad 6). Ve čtvrtek si napíšeme čtvrtletní práci z matematiky.

10.1.

M: dnes jsme testík nepsali, napíšeme si zítra - sčítání a odčítání dvojciferných čísel. Společně s tímto si zítra napíšeme krátký testík z geometrie - viz dnešní příklady v sešitu.

 

9.1.

M: DÚ: PS str. 4/6. Zítra a v pátek budeme mít geometrii. Zítra si na začátku hodiny napíšeme krátký testík na sčítání dvouciferných čísel.

 

7.1.

AJ: ve středu si napíšeme diktát na čísla 1-10. Od pátku zkouším na známky nová slovíčka včetně jídel během dne.

M: DÚ: uč. str. 43/2,4 - první 3 příklady z obou cvičení vždy s rozkladem (viz dnešní počítání ve škole).

 

4.1.

AJ: DÚ PS 39/2

ČJ: v průběhu příštího týdne budu vybírat čtenářské listy - kniha čtená v listopadu a v prosinci.

V pondělí půjdeme (bude-li sníh) jednu hodinu na zahradu, je potřeba, aby žáci měli zimní oblečení do sněhu (oteplovačky, rukavice ....)

3.1.

M: v pátek (zítra) bude geometrie, DÚ: PS 29/3

v pondělí si napíšeme 5-ti minutovku na násobky 9.

DNE 10.1. SE BUDOU OD 14:30 DO 17:00 HOD. KONAT HOVOROVÉ HODINY. žÁCI MAJÍ ZAPSÁNO V ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE V SEKCI "JINÁ SĚLENÍ". PROSÍM O PODPIS RODIČŮ.

 

19.12.

 M: DÚ PS 30/1

M-g: 44/6

PRV - nemocní: uč. 22,23 + PS 29,31,32

 

17.12.

M: DÚ: PS 29/5

PRV - PS 28/1

 

14.12.

M: DÚ procvičovat násobilku do 9 včetně. V pondělí si napíšeme pětiminutovku na násobky 8. Kdo nestihl, dopočítá si za DÚ sloupečky na volném listu.

AJ: vyplnit dopis na volném papíru. Ve středu budeme psát test na 4 lekci.

 

13.12.

M-g: DÚ PS 44/2 - na úterý

 

12.12:

M: DÚ PS 28/1,2,6 (př. 6 mají většina hotový ze školy). V Pondělí si napíšeme pětiminutovku na násobky 8. Připomínám, že zítra je geometrie.

Dnes si žáci vylosovali jména spolužáků pro nadílku.

11.12.

AJ: DÚ PS 33/4. Na pátek umět slovíčka na str. 26 včetně psaní.

M-g: DÚ PS str. 43/6. Úloha je na čtvrtek. Budeme mít vyjímečně geometrii.

 

10.12.

M: DÚ PS str. 28/3,5. Kdo nestihl ve škole, dopočítá si v uč na str. 39/3.

AJ: PS str. 32/2. Příští hodinu budeme zkoušet na známky fráze z nakupování. S ohledem na kulturní program ve středu bude zítra první hodinu AJ.

ČJ: na pondělí 17.12 zjistit a zapsat do literárního sešitu, jak to dopadlo s Kajem (z pohádky Sněhovná královna od H.K. Andersena) - dnes jsme ve škole četli úryvek.

 

7.12.

M: DÚ dodělat všechny sloupečky, které nejsou hotové v počítáme zpaměti na str. 15 až 22, Kdo nestihl ve škole, dodělá si v PS str. 27/8. V pondělí si napíšeme 5-ti minutovku na násobky 7.

AJ: v pondělí si napíšeme krátký test na členy a/an a množné číslo. Je třeba umět i psát slovíčka - jídlo (orange, apple atd.) 

 

6.12.

M: DÚ počítáme zpaměti str. 18/sloupečky 69,70, str. 22/sloupečky 87,88. V úterý budeme na známky zkoušet základní pojmy z geometrie (dle zápisů v sešitu).

Info pro nemocné: uč. po str. 38 včetně, PS po str. 26 včetně. Počítat v počítáme zpaměti, příští týden budeme mít sešit již dopsaný. Dnes jsme začali násobilku 8. M-g: uč. str. 116.

AJ: DÚ: PS str. 31, v pátek zkoušíme na známky slovíčka  - lekce 4, 

Info pro nemocné - dělali jsme článek a poslech (v obchodě) + fráze - Can I have, Here you are, How many atd....., PS: po str. 31 včetně.

 

3.12.

M: DÚ: uč. 38/7 napsat do malého sešitu, PS: str. 25/3,6

AJ: DÚ: PS 29/2

 

30.11.

M: PS 25/4,5. V pondělí si napíšeme 5-ti minutovku na násobky 6-ti.

AJ: vypsat si do slovníčku slovíčka ze str. 24 + k tomu český význam ze slovníčku (vzadu v pracovním sešitě).

 

28.11.

DÚ: M uč. 37/3 - napsat do malého sešitu. Zítra si napíšeme 5-ti minutovku na násobky 6-ti. Dnes jsme začali násobilku 7.

DÚ: M-g ze včerejška (úloha je na úterý): PS 42/2,3,5

Připomínám, že v pátek budeme psát test z AJ na 3. lekci.

 

26.11.

připomínám zítra přinést potvrzení o bezinfekčnosti na plavání

kdo bude chtít ve středu balónek na představení kouzelníka, je potřeba, aby zítra donesl 10,- Kč.

AJ: zítra si napíšeme diktát na slovíčka - podobně jako dnes cvičně v sešitě. V pátek budeme psát test na 3. lekci.

M: DÚ: PS str. 24/3, počítáme zpaměti: sloupečky 61,62 na straně 16.

PRV: oprava dnešního testu (Krajina a voda v krajině) již ve středu, 28.11.!

 

 

23.11. V pondělí, 26.11. - test z PRV - Krajina, její využití a Voda v krajině

 

 
22.11.
M: DÚ na pondělí: počítáme zpaměti str. 15, PS str. 23/1,2,3.

 

20.11.

Žáci dnes obdrželi potvrzení o bezinfekčnosti na plavání. Prosím o vyplnění a odevzdání v úterý 27.11.2018, vyplněné a podepsané se stavem ke dni 26.11. nebo 27.11.

Zítra budeme mít AJ a napíšeme si opravnou písemku na IT IS atd.

 

16.11.

M:DÚ: příklady na volném listu - opakování a příprava na čtvrtletní práci, kterou budeme psát v úterý. Z tohoto důvodu nebude v úterý geometrie.

AJ: DÚ: PS str. 25, uč. str. 20 dole - napsat odpovědi na 4 otázky ve formátu: Yes, it is. No, it isn´t. V pondělí si na IT IS + otázka + zápor+ krátká odpověď napíšeme krátký test.

V úterý budeme mít AJ místo čtení (první hodina) - výměna za středu, kdy půjdeme místo AJ do knihovny.

 

15.11.

AJ: nakreslit obrázek a napsat věty jako dnes ve škole. Obrázek jiný. Žákům bylo vysvětleno ve škole. Připomínám, že zítra máme AJ a budeme psát diktát na slovíčka.

M: DÚ příklady na volném listu  - dopočítat - procvičování na čtvrtletní písemnou práci. Připomínám zítřejší 5-ti minutovku.

14.11.

M: DÚ: příklady na volném listu. V pátek si napíšeme 5-ti minutovku na násobilku do 5.

 

13.11.

AJ: DÚ PS 22/2, 24/1,2 - dodělat, co kdo nestihl ve škole. V pátek bude AJ a napíšeme si diktát na slovíčka z uč. str. 16.

M: DÚ PS str. 20/4a,b,  PS str. 21/5. Příští týden budeme psát čtvrtletní písemku. Termín bude upřesněn.

 

9.11.

M: DÚ: PS str. 19/5

V pondělí bude výjimečně geometrie. Je nutno, aby žáci měli rýsovací potřeby. V úterý bude matematika (aritmetika) a budeme psát opravný test na pojmy.

V pondělí nebude AJ, tuto budeme mít v úterý první hodinu místo čtení.

V pondělí si všichni přinesou vlastní knihu na čtení.

 

 

8.11.

AJ: DÚ: PS 21/3

M: DÚ: PS 19/1,6. V pondělí si napíšeme opravný test na pojmy.
PRV: test z učiva ČR- 12.11.
 
7.11.
ČJ: Pětiminutovky str.10 (11) následující 2 sloupce
M: DÚ: uč. 27/9, PS 18/8,9. Úkol je tedy z učebnice i z pracovního sešitu.
AJ: DÚ: PS 20/2 + vymalovat zakroužkovaný obrázek (pouze část A nebo B), který žáci obdrželi ve škole. Každou věc na obrázku pouze jednou barvou!!!
 
6.11.
M-g: DÚ: PS 41/1,2,3
 
 2.11.

ČJ: DÚ: v pondělí donést vyplněný čtenářský list a novou knihu, kterou budou žáci číst v listopadu a prosinci.

M: DÜ PS str. 18/3,4,7. V pondělí píšeme písemku na pojmy podobně jako dnes (nalepeno v sešitě)

 

1.11.

AJ: v pondělí budeme zkoušet nová slovíčka - hračky (ústně), je třeba procvičovat i psaní.

M: procvičovat pojmy sčítanec, dělitel ... apod. - viz zápis v malém sešitě ze dne 31.10.2018. V pondělí si na pojmy napíšeme krátkou písemku.

 

31.10.

M: DÚ: uč str. 24/14, PS str. 22/sloupeček 1,2,3 Úkol je tedy z učebnice i z malého sešitu.

 

25.10.

 M: DÚ: PS 17/ 1b), 4

PRV: str. 16 - vystřihnout vlajku, nalepit do malého sešitu

 

24.10.

M: DÚ: dodělat příklady na volném listu papíru. Zítra 5-ti minutovka na násobení a dělení do 4.

AJ: Připomínám zítra test na lekci 2. Kdo nestihl ve škole, přepíše si do slovníčku slovíčka ze strany 16 v učebnici a k tomu české významy dle slovníčku v pracovním seš. (úplně vzadu).

 

19.10.

M: DU PS 15/1,2,4,5 - kdo nestihl ve škole.

AJ: v pondělí budeme psát test na spojování otázek  a odpovědí - podobně jako jsme dělali včera ve škole - žáci mají nalepeno v sešitě

 

 

18.10.

ČJ: Pravopisné pětiminutovky str.3 - dva sloupce

AJ: zítra (tj. v pátek) budeme mít výjimečně angličtinu. DÚ na volném listu ze školy.

M: dopočítat sčítání a odčítání na volném listu - někteří mají ze školy

PRV: PS str.15 (jen označené)

17.10.

M-g: DU ze včerejška: PS 40/1,2 - někteří mají hotové ze školy

ČJ: naučit básničku "Cestičko do školy" z čítanky str. 16 - mohou si vzít pro tento účel domů. Básnička je na pondělí.

M: DÚ: procvičovat násobení a dělení 4 a nižší

AJ: DÚ: dopis na volném listu, který obdrželi ve škole. Příští týden v pondělí budeme psát test na věty. Příští čtvrtek budeme psát test na 2 lekci.

ČJ: Pravopisné pětiminutovky str.2 - dva sloupce

 

15.10.

AJ: DU PS: 16/about you. V sešitě máme napsané nové fráze, je třeba se je na středu naučit, abychom si ve středu mohli zahrát hru.

M: DU: procvičovat násobení a dělení 4

PRV: PS str. 13/cv. a,b

 

12.10.

M: DÚ: procvičovat násobilku 4 a nižší

 

11.10.

AJ: DÚ: PS str. 14/2

M: DÚ: uč. str. 20/8 - do malého sešitu - zítra si napíšeme 5-ti minutovku na násobky 2 a 3 (na čas)

 

10.10.

M: DÚ: kdo nestihl ve škole, dodělá si v učebnici na str. 19/2,4. V pátek si napíšeme 5-ti minutovku na násobení a dělení 2 a 3 (na čas).

AJ: DÚ: PS str. 13/4. Připomínám, že zítra je diktát - viz zápis z 8.10.

 

8.10.

AJ:DÚ: naučit se psaní slovíček ve slovníčku - school + školní potřeby + barvy (ve slovníčku začíná pencil), pouze slovíčka, nikoliv fráze.

M: DÚ: kdo nestihl ve škole, dodělá si v pracovním sešitě příklady na str. 10 (kromě č. 3 a 6.)

PRV -PS str. 12 - popis obce

 

5.10.

M: DU uč. str. 17/8 do malého sešitu.

ČJ: někteří mají za úkol přečíst článek na str. 17 a 18 v čítance a do sešitu vypracovat písemně odpovědi. Čítanku dostali s sebou domů.

Prosím vyplnit poučení o seznámení se se školním řádem nalepené v žákovské knížce v části "Jiná sdělení".

4.10.

AJ: DU PS str. 12/2, 13/3

pro chybějící: procvičovat fráze na str. 9 v uč. Napsat si do slovníčku barvy na str. 10 uč. Začít se učit psaní.

M: DU uč. str. 16/4, zítra si napíšeme krátkou písemku na slovní úlohy

pro chybějící: procvičovat násobky 2 a 3 na rychlost, uč. 15/3, 16/1

 

 3.10.

M: PS str. 9/dodělat chybějící - někteří už mají spočítané vše

AJ: DU: PS 11/3

 

2.10.

M-g: DU: PS Str. 38/1,2. Pětiminutovku budeme psát až zítra.
ČJ: PS 13/16,17, kdo neudělal sloh - dokončit do pátku a odevzdat.
 
1.10
AJ: PS str. 9/2, str. 10/2, od středy zkoušíme slovíčka v uč na str. 8
M: DÚ PS str.8/8, zítra si napíšeme 5-ti minutovku na násobení a dělení 2 a 3. Koncem týdne budeme psát písemku na slovní úlohy.
 
27.9.
M: DÚ: PS 8/1,2,3,4,5 - dopočítat, co není uděláno ze školy (někteří mají spočítané vše)
 
26.9.
M:DÚ: uč str. 12/5 - pouze 3. sloupeček.
AJ: připomínám zítra test z AJ na lekci 1
 
25.9.
Mg- DU: PS: PS 35/6
ČJ: PS 10/5, 11/6
 
24.9.
M: DU: kdo nestihl spočítat první 3 sloupečky v uč. str. 12/2, dopočítá si doma
AJ: ve čtvrtek píšeme test na lekci 1
PRV: PS str. 8,9 dokončit (nemocní str. 8,9)
ČJ: uč. str.16 cv. 4 a - napsat do domácího sešitu
 
21.9.
M DÚ: 6/4a),b), začali jsme opakovat násobky 3, prosím procvičujte doma.  ( info pro nemocné - PS str. 7/2,3,4)
v pondělí budu kontrolovat dopsané písanky - po str. 5 včetně.
 
 
20.9.2018
prosím rodiče, aby podepsali a vrátili do školy poučení o osobních údajích, které žáci dnes obdrželi.
AJ: DÚ PS str. 8/1,2
M: DÚ. uč str. 11/9  - pouze třetí sloupeček do malého sešitu, PS str. 7/1
PRV: DÚ. PS str.7 - vybarvit dopravní značky
 
19.9.
ČJ: PS 17/2 - slova mnohoznačná
M: uč. 10/3 - kdo nestihl ve škole, dodělá si za DÚ
+ ze včerejška za DÚ z geometrie PS: 36/1, 37/6 - na úterý
 
 
 
17.9.
V žákovské knížce mají žáci zapsanou informaci o třídních schůzkách a o volbách do ŠR. Prosím o podpis.
M: DÚ: zadání 4 příkladů napsané v malém sešitě. Úkol je na středu. Ve středu budeme psát krátký test na pojmy sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl.
AJ: zítra píšeme krátký testík na čísla. Je nutné umět i psát!!!. DÚ: PS: str. 7/3
 
 
14.9.
M: DÚ: PS 5/3,4, v pondělí budeme psát pětiminutovku na násobení a dělení 2.
 
 
13.9.
DÚ: AJ: napsat do sešitu větu "Who´s this?" + k tomu nakreslit obrázek někoho jiného než sebe a napsat, kdo/co to je (It´s .....), dále PS str. 6/2
M: DÚ PS 5/1 -pouze sloupeček s odčítáním do sešitu s rozkladem + zkouška, dále PS str. 5/6 - napsat do pracovního sešitu.
ČJ: Ps dokončit str. 15
 
12.9.
M DÚ: PS str. 5/1 - pouze sloupeček se sčítáním. Výpočet bude do malého sešitu s rozkladem dle dneška (nikoliv do pracovního sešitu).
AJ DÚ: PS str. 5/3
 
11.9.
v úterý budeme mívat geometrii, je potřeba ostrouhaná tužka č. 3 a pravítko. Dále je potřeba podložka - lenoch do velkého nelinkovaného sešitu a nůžky.
M: DÚ: PS 35/1,5 - úloha je na příští úterý. Procvičujte prosím doma násobení a především dělení 2. Nejslabší žáci mají zapsané v deníčku a pouze tito dostali rovněž doplňkové příklady na procvičování na každý den - odevzdají mi v pondělí.
 
10.9.
ČJ: PS 3/7 - první 4 věty přepsat do domácího sešitu
M: PS: 4/4,6
AJ: PS 3/2 - pouze nakreslit obrázek
kdo nestihl v hodině, dopíše si velká písmena v písance na str. 2.
 
 
7.9.
Kdo nemá, prosím vyplnit stranu v žákovské knížce - údaje o žákovi (str. 1).
V pondělí si všichni přinesou knihu na domácí čtení, kterou budou číst v září a v říjnu (za rok celkem 5 knih, případně dle dohody individuálně)
DÚ: M: PS str. 3/1, str. 4/2 - pouze zkouška, str. 4/3
 
 
 
6.9. 2018
ČJ: PS str.2, cv.3, cv.5- dobrovolně
Prosím, aby každý žák donesl jednu roli papírových kuchyňských utěrek.
 
4.9.2018
 
Prosím, aby všichni donesli krabici papírových kapesníků.
 
Dne 11.9.2018 se uskuteční výchovný program záchranné stanice. Vybíráme 50 Kč.
 
M: žáci, kteří na konci roku neodevzdali pracovní sešit "počítáme zpaměti 3", si jej zítra donesou do školy. Žákům bylo dnes sděleno, kdo má pracovní sešit ve škole a kdo nikoliv.

Kontakt

Základní a mateřská škola Holubice

ZŠ a MŠ Holubice, příspěvková organizace
Holubice 20
68351 Holubice


mobilní telefon ředitelky:
733 386 077

pevná linka do ředitelny:
530 333 633