Úkoly

Pokud někdo chybí - především krátké absence z důvodu návštěvy lékaře či rodinných důvodů, je nutno, aby si žáci obratem dopsali probranou látku od spolužáků.
 
Prosím, aby všichni měli lepidlo a nůžky.
 
 

14.11.

M: DÚ: příklady na volném listu. V pátek si napíšeme 5-ti minutovku na násobilku do 5.

 

13.11.

AJ: DÚ PS 22/2, 24/1,2 - dodělat, co kdo nestihl ve škole. V pátek bude AJ a napíšeme si diktát na slovíčka z uč. str. 16.

M: DÚ PS str. 20/4a,b,  PS str. 21/5. Příští týden budeme psát čtvrtletní písemku. Termín bude upřesněn.

 

9.11.

M: DÚ: PS str. 19/5

V pondělí bude výjimečně geometrie. Je nutno, aby žáci měli rýsovací potřeby. V úterý bude matematika (aritmetika) a budeme psát opravný test na pojmy.

V pondělí nebude AJ, tuto budeme mít v úterý první hodinu místo čtení.

V pondělí si všichni přinesou vlastní knihu na čtení.

 

 

8.11.

AJ: DÚ: PS 21/3

M: DÚ: PS 19/1,6. V pondělí si napíšeme opravný test na pojmy.
PRV: test z učiva ČR- 12.11.
 
7.11.
ČJ: Pětiminutovky str.10 (11) následující 2 sloupce
M: DÚ: uč. 27/9, PS 18/8,9. Úkol je tedy z učebnice i z pracovního sešitu.
AJ: DÚ: PS 20/2 + vymalovat zakroužkovaný obrázek (pouze část A nebo B), který žáci obdrželi ve škole. Každou věc na obrázku pouze jednou barvou!!!
 
6.11.
M-g: DÚ: PS 41/1,2,3
 
 2.11.

ČJ: DÚ: v pondělí donést vyplněný čtenářský list a novou knihu, kterou budou žáci číst v listopadu a prosinci.

M: DÜ PS str. 18/3,4,7. V pondělí píšeme písemku na pojmy podobně jako dnes (nalepeno v sešitě)

 

1.11.

AJ: v pondělí budeme zkoušet nová slovíčka - hračky (ústně), je třeba procvičovat i psaní.

M: procvičovat pojmy sčítanec, dělitel ... apod. - viz zápis v malém sešitě ze dne 31.10.2018. V pondělí si na pojmy napíšeme krátkou písemku.

 

31.10.

M: DÚ: uč str. 24/14, PS str. 22/sloupeček 1,2,3 Úkol je tedy z učebnice i z malého sešitu.

 

25.10.

 M: DÚ: PS 17/ 1b), 4

PRV: str. 16 - vystřihnout vlajku, nalepit do malého sešitu

 

24.10.

M: DÚ: dodělat příklady na volném listu papíru. Zítra 5-ti minutovka na násobení a dělení do 4.

AJ: Připomínám zítra test na lekci 2. Kdo nestihl ve škole, přepíše si do slovníčku slovíčka ze strany 16 v učebnici a k tomu české významy dle slovníčku v pracovním seš. (úplně vzadu).

 

19.10.

M: DU PS 15/1,2,4,5 - kdo nestihl ve škole.

AJ: v pondělí budeme psát test na spojování otázek  a odpovědí - podobně jako jsme dělali včera ve škole - žáci mají nalepeno v sešitě

 

 

18.10.

ČJ: Pravopisné pětiminutovky str.3 - dva sloupce

AJ: zítra (tj. v pátek) budeme mít výjimečně angličtinu. DÚ na volném listu ze školy.

M: dopočítat sčítání a odčítání na volném listu - někteří mají ze školy

PRV: PS str.15 (jen označené)

17.10.

M-g: DU ze včerejška: PS 40/1,2 - někteří mají hotové ze školy

ČJ: naučit básničku "Cestičko do školy" z čítanky str. 16 - mohou si vzít pro tento účel domů. Básnička je na pondělí.

M: DÚ: procvičovat násobení a dělení 4 a nižší

AJ: DÚ: dopis na volném listu, který obdrželi ve škole. Příští týden v pondělí budeme psát test na věty. Příští čtvrtek budeme psát test na 2 lekci.

ČJ: Pravopisné pětiminutovky str.2 - dva sloupce

 

15.10.

AJ: DU PS: 16/about you. V sešitě máme napsané nové fráze, je třeba se je na středu naučit, abychom si ve středu mohli zahrát hru.

M: DU: procvičovat násobení a dělení 4

PRV: PS str. 13/cv. a,b

 

12.10.

M: DÚ: procvičovat násobilku 4 a nižší

 

11.10.

AJ: DÚ: PS str. 14/2

M: DÚ: uč. str. 20/8 - do malého sešitu - zítra si napíšeme 5-ti minutovku na násobky 2 a 3 (na čas)

 

10.10.

M: DÚ: kdo nestihl ve škole, dodělá si v učebnici na str. 19/2,4. V pátek si napíšeme 5-ti minutovku na násobení a dělení 2 a 3 (na čas).

AJ: DÚ: PS str. 13/4. Připomínám, že zítra je diktát - viz zápis z 8.10.

 

8.10.

AJ:DÚ: naučit se psaní slovíček ve slovníčku - school + školní potřeby + barvy (ve slovníčku začíná pencil), pouze slovíčka, nikoliv fráze.

M: DÚ: kdo nestihl ve škole, dodělá si v pracovním sešitě příklady na str. 10 (kromě č. 3 a 6.)

PRV -PS str. 12 - popis obce

 

5.10.

M: DU uč. str. 17/8 do malého sešitu.

ČJ: někteří mají za úkol přečíst článek na str. 17 a 18 v čítance a do sešitu vypracovat písemně odpovědi. Čítanku dostali s sebou domů.

Prosím vyplnit poučení o seznámení se se školním řádem nalepené v žákovské knížce v části "Jiná sdělení".

4.10.

AJ: DU PS str. 12/2, 13/3

pro chybějící: procvičovat fráze na str. 9 v uč. Napsat si do slovníčku barvy na str. 10 uč. Začít se učit psaní.

M: DU uč. str. 16/4, zítra si napíšeme krátkou písemku na slovní úlohy

pro chybějící: procvičovat násobky 2 a 3 na rychlost, uč. 15/3, 16/1

 

 3.10.

M: PS str. 9/dodělat chybějící - někteří už mají spočítané vše

AJ: DU: PS 11/3

 

2.10.

M-g: DU: PS Str. 38/1,2. Pětiminutovku budeme psát až zítra.
ČJ: PS 13/16,17, kdo neudělal sloh - dokončit do pátku a odevzdat.
 
1.10
AJ: PS str. 9/2, str. 10/2, od středy zkoušíme slovíčka v uč na str. 8
M: DÚ PS str.8/8, zítra si napíšeme 5-ti minutovku na násobení a dělení 2 a 3. Koncem týdne budeme psát písemku na slovní úlohy.
 
27.9.
M: DÚ: PS 8/1,2,3,4,5 - dopočítat, co není uděláno ze školy (někteří mají spočítané vše)
 
26.9.
M:DÚ: uč str. 12/5 - pouze 3. sloupeček.
AJ: připomínám zítra test z AJ na lekci 1
 
25.9.
Mg- DU: PS: PS 35/6
ČJ: PS 10/5, 11/6
 
24.9.
M: DU: kdo nestihl spočítat první 3 sloupečky v uč. str. 12/2, dopočítá si doma
AJ: ve čtvrtek píšeme test na lekci 1
PRV: PS str. 8,9 dokončit (nemocní str. 8,9)
ČJ: uč. str.16 cv. 4 a - napsat do domácího sešitu
 
21.9.
M DÚ: 6/4a),b), začali jsme opakovat násobky 3, prosím procvičujte doma.  ( info pro nemocné - PS str. 7/2,3,4)
v pondělí budu kontrolovat dopsané písanky - po str. 5 včetně.
 
 
20.9.2018
prosím rodiče, aby podepsali a vrátili do školy poučení o osobních údajích, které žáci dnes obdrželi.
AJ: DÚ PS str. 8/1,2
M: DÚ. uč str. 11/9  - pouze třetí sloupeček do malého sešitu, PS str. 7/1
PRV: DÚ. PS str.7 - vybarvit dopravní značky
 
19.9.
ČJ: PS 17/2 - slova mnohoznačná
M: uč. 10/3 - kdo nestihl ve škole, dodělá si za DÚ
+ ze včerejška za DÚ z geometrie PS: 36/1, 37/6 - na úterý
 
 
 
17.9.
V žákovské knížce mají žáci zapsanou informaci o třídních schůzkách a o volbách do ŠR. Prosím o podpis.
M: DÚ: zadání 4 příkladů napsané v malém sešitě. Úkol je na středu. Ve středu budeme psát krátký test na pojmy sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl.
AJ: zítra píšeme krátký testík na čísla. Je nutné umět i psát!!!. DÚ: PS: str. 7/3
 
 
14.9.
M: DÚ: PS 5/3,4, v pondělí budeme psát pětiminutovku na násobení a dělení 2.
 
 
13.9.
DÚ: AJ: napsat do sešitu větu "Who´s this?" + k tomu nakreslit obrázek někoho jiného než sebe a napsat, kdo/co to je (It´s .....), dále PS str. 6/2
M: DÚ PS 5/1 -pouze sloupeček s odčítáním do sešitu s rozkladem + zkouška, dále PS str. 5/6 - napsat do pracovního sešitu.
ČJ: Ps dokončit str. 15
 
12.9.
M DÚ: PS str. 5/1 - pouze sloupeček se sčítáním. Výpočet bude do malého sešitu s rozkladem dle dneška (nikoliv do pracovního sešitu).
AJ DÚ: PS str. 5/3
 
11.9.
v úterý budeme mívat geometrii, je potřeba ostrouhaná tužka č. 3 a pravítko. Dále je potřeba podložka - lenoch do velkého nelinkovaného sešitu a nůžky.
M: DÚ: PS 35/1,5 - úloha je na příští úterý. Procvičujte prosím doma násobení a především dělení 2. Nejslabší žáci mají zapsané v deníčku a pouze tito dostali rovněž doplňkové příklady na procvičování na každý den - odevzdají mi v pondělí.
 
10.9.
ČJ: PS 3/7 - první 4 věty přepsat do domácího sešitu
M: PS: 4/4,6
AJ: PS 3/2 - pouze nakreslit obrázek
kdo nestihl v hodině, dopíše si velká písmena v písance na str. 2.
 
 
7.9.
Kdo nemá, prosím vyplnit stranu v žákovské knížce - údaje o žákovi (str. 1).
V pondělí si všichni přinesou knihu na domácí čtení, kterou budou číst v září a v říjnu (za rok celkem 5 knih, případně dle dohody individuálně)
DÚ: M: PS str. 3/1, str. 4/2 - pouze zkouška, str. 4/3
 
 
 
6.9. 2018
ČJ: PS str.2, cv.3, cv.5- dobrovolně
Prosím, aby každý žák donesl jednu roli papírových kuchyňských utěrek.
 
4.9.2018
 
Prosím, aby všichni donesli krabici papírových kapesníků.
 
Dne 11.9.2018 se uskuteční výchovný program záchranné stanice. Vybíráme 50 Kč.
 
M: žáci, kteří na konci roku neodevzdali pracovní sešit "počítáme zpaměti 3", si jej zítra donesou do školy. Žákům bylo dnes sděleno, kdo má pracovní sešit ve škole a kdo nikoliv.

Kontakt

Základní a mateřská škola Holubice

ZŠ a MŠ Holubice, příspěvková organizace
Holubice 20
68351 Holubice


mobilní telefon ředitelky:
733 386 077

pevná linka do ředitelny:
530 333 633