Informační schůzka pro rodiče nově přijatých  dětí do MŠ proběhne v úterý 27.8. 2019 v 15:30 v jídelně (zvoňte na třídu Pejsků).  

 

Do mateřské školy přijmeme školnici na plný úvazek. Nástup od 1.8. 2019. Další informace u paní ředitelky. Tel. č. 733386077

 

 

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MŠ 2019.docx

Výsledky zápisu do ZŠ 2019.doc

Výsledky zápisu do ŠD 2019:  Zápis do ŠD 2019.ods (13595)


Oznámení o volbách do
Školské rady


 

 

Nová budova MŠ, modernizace ZŠ Holubice

 

Operační program: ROP NUTS 2 Jihovýchod

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.3.00/36.01482

Příjemce dotace: Obec Holubice

 

Výzva: 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel - školství, volnočasové aktivity,

Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

Oblast podpory: 11.3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Poskytovatel podpory: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod


Celkové náklady: 10 466 271,50 Kč

Dotace: 8 373 724,00 Kč

 

Stručný popis a realizace projektu

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod schválila obci žádost o dotaci na projekt s názvem „Nová budova MŠ, modernizace ZŠ Holubice“.

Cílem projektu byla výstavba nové budovy MŠ a modernizace ZŠ (učebna ICT, bezbariérové WC, sprchy), výstavba hřišť pro MŠ a ZŠ v areálu školy. 

Důvodem k realizaci projektu byla skutečnost, že společná budova MŠ a ZŠ v obci Holubice kapacitně a kvalitativně nestačila pokrýt zvýšený počet dětí. Kapacita míst v MŠ byla nižší. Příčinou tohoto je rozvoj bytové výstavby a demografický vývoj v obci Holubice. Během posledních 10 let vrostl počet obyvatel obce o 160 obyvatel, v obci se ročně rodí cca 10 - 16 dětí. Budova ZŠ neměla z kapacitních důvodů objektu dosud učebnu ICT. 

Díky realizaci projektu MŠ byl postaven samostatný pavilon, který je provozně oddělen od ZŠ, rovněž bylo postaveno nové dětské hřiště. Provoz MŠ a ZŠ nyní není negativně ovlivňován. 
ZŠ získala bývalé prostory třídy MŠ, kde vznikla učebna ICT. V prostorách ZŠ bylo po MŠ upraveno sociální zázemí, tak aby ho mohly využívat i osoby s hendikepem. V areálu bylo dále zřízeno víceúčelové hřiště pro ZŠ a realizovány HTÚ včetně chodníků.

 

Projekt byl realizován od 24. 3. 2014 do 31. 10. 2015.

 


Novinky

kroužek TVOŘIVÉ ŠITÍ

06.09.2018 13:40
Agentura volnočasových aktivit Kaštánky nabízí kroužek TVOŘIVÉ ŠITÍ, ve čtvrtek 13.9. proběhne pro...

—————

Ranní družina

05.09.2018 12:38
Pro dostatečný zájem se ranní družina OTEVÍRÁ. Úplata na jednoho žáka na celý školní rok je...

—————

Ranní družina

04.09.2018 14:33
Do zítřka tj. středy 5.9. je nutné v případě zájmu odevzat přihlášku do ranní družiny.

—————

Záchranná stanice

04.09.2018 12:30
V úterý 11.9. proběhne výukový program záchranné stanice. Vybíráme 50,- Kč

—————

Emailové adresy vyučujících

03.09.2018 10:26
V sekci ''Kontakty'' byly přidány emaily vyučujících dle jednotlivých ročníků. Na těchto emailech...

—————

Ranní družina

03.09.2018 07:27
Ve školním roce 2018/2019 bude v případě dostatečného zájmu (min. 10 dětí) v ZŠ zajišťována od 6:45...

—————

Zahájení školního roku 2018/2019

29.08.2018 09:40
Ředitelství základní a mateřské školy oznamuje, že slavnostní zahájení  nového školního roku...

—————

Informační schůzka pro rodiče MŠ

01.08.2018 20:33
Dne 30. 8. 2018 se v jídelně školy v 15:00 ukuteční informační schůzaka pro rodiče dětí MŠ. Zde se...

—————


Kontakt

Základní a mateřská škola Holubice

ZŠ a MŠ Holubice, příspěvková organizace
Holubice 20
68351 Holubice


mobilní telefon ředitelky:
733 386 077

pevná linka do ředitelny:
530 333 633