Setkání u adventního stromu

 Základní a mateřská škola Holubice, kulturně – školská komise a Obecní úřad Holubice Vás srdečně zvou na setkání u adventního stromu.

Strom se rozsvítí v pátek 30. listopadu po 17. hodině na prostranství před obecním úřadem.

Už od 16 hodin budou děti ve vestibulu obecního úřadu prodávat na jarmarku své vánoční výrobky, proběhne zde i kulturní program. Přijďte si poslechnout vystoupení dětí ze školy, které si pro Vás připravily k této příležitosti adventní písně a koledy, pobavit se a občerstvit se čajem nebo svařeným vínem.
 

Plavání ve školním roce 2018/2019

Výuka plavání bude probíhat od 29.11.2018 do 7.2.2019. Veškeré informace jsou obsažené v informačním letáku, který dnes žáci obdrželi ve škole.

Po dobu výuky plavání budou mít všechny třídy upravený rozvrh. Žáci, kteří se neúčastní plavání ze zdravotních důvodů (nutno doložit lékařské potvrzení), zůstávají ve škole a budou mít náhradní výuku.

 

 

ZŠ a MŠ bude od úterý 6.11. v běžném provozu.

 

Havárie vody ve škole

V Základní škole došlo k havárii vody. Nefunguje elektřina ani topení. Prosíme rodiče, kteří mají možnost, aby si děti nechali doma. Děti, které přjidou, budou mít náhradní program mimo budovu školy. Prosíme, aby měly teplé oblečení. Kuchyně funguje - strava zajištěna. Další informace v pondělí.


Vítejte na našem webu

Vítejte na stránkách Základní a mateřské školy Holubice, okres Vyškov.
Doufáme, že se Vám stránky budou líbit a  budou pro Vás zdrojem informací, které hledáte!

Oznámení o volbách do
Školské rady


 

 

Nová budova MŠ, modernizace ZŠ Holubice

 

Operační program: ROP NUTS 2 Jihovýchod

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.3.00/36.01482

Příjemce dotace: Obec Holubice

 

Výzva: 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel - školství, volnočasové aktivity,

Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

Oblast podpory: 11.3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Poskytovatel podpory: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod


Celkové náklady: 10 466 271,50 Kč

Dotace: 8 373 724,00 Kč

 

Stručný popis a realizace projektu

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod schválila obci žádost o dotaci na projekt s názvem „Nová budova MŠ, modernizace ZŠ Holubice“.

Cílem projektu byla výstavba nové budovy MŠ a modernizace ZŠ (učebna ICT, bezbariérové WC, sprchy), výstavba hřišť pro MŠ a ZŠ v areálu školy. 

Důvodem k realizaci projektu byla skutečnost, že společná budova MŠ a ZŠ v obci Holubice kapacitně a kvalitativně nestačila pokrýt zvýšený počet dětí. Kapacita míst v MŠ byla nižší. Příčinou tohoto je rozvoj bytové výstavby a demografický vývoj v obci Holubice. Během posledních 10 let vrostl počet obyvatel obce o 160 obyvatel, v obci se ročně rodí cca 10 - 16 dětí. Budova ZŠ neměla z kapacitních důvodů objektu dosud učebnu ICT. 

Díky realizaci projektu MŠ byl postaven samostatný pavilon, který je provozně oddělen od ZŠ, rovněž bylo postaveno nové dětské hřiště. Provoz MŠ a ZŠ nyní není negativně ovlivňován. 
ZŠ získala bývalé prostory třídy MŠ, kde vznikla učebna ICT. V prostorách ZŠ bylo po MŠ upraveno sociální zázemí, tak aby ho mohly využívat i osoby s hendikepem. V areálu bylo dále zřízeno víceúčelové hřiště pro ZŠ a realizovány HTÚ včetně chodníků.

 

Projekt byl realizován od 24. 3. 2014 do 31. 10. 2015.

 


Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.


Kontakt

Základní a mateřská škola Holubice

ZŠ a MŠ Holubice, příspěvková organizace
Holubice 20
68351 Holubice


mobilní telefon ředitelky:
733 386 077

pevná linka do ředitelny:
530 333 633