Oznámení o volbách do
Školské rady


 

 

Nová budova MŠ, modernizace ZŠ Holubice

 

Operační program: ROP NUTS 2 Jihovýchod

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.3.00/36.01482

Příjemce dotace: Obec Holubice

 

Výzva: 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel - školství, volnočasové aktivity,

Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

Oblast podpory: 11.3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Poskytovatel podpory: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod


Celkové náklady: 10 466 271,50 Kč

Dotace: 8 373 724,00 Kč

 

Stručný popis a realizace projektu

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod schválila obci žádost o dotaci na projekt s názvem „Nová budova MŠ, modernizace ZŠ Holubice“.

Cílem projektu byla výstavba nové budovy MŠ a modernizace ZŠ (učebna ICT, bezbariérové WC, sprchy), výstavba hřišť pro MŠ a ZŠ v areálu školy. 

Důvodem k realizaci projektu byla skutečnost, že společná budova MŠ a ZŠ v obci Holubice kapacitně a kvalitativně nestačila pokrýt zvýšený počet dětí. Kapacita míst v MŠ byla nižší. Příčinou tohoto je rozvoj bytové výstavby a demografický vývoj v obci Holubice. Během posledních 10 let vrostl počet obyvatel obce o 160 obyvatel, v obci se ročně rodí cca 10 - 16 dětí. Budova ZŠ neměla z kapacitních důvodů objektu dosud učebnu ICT. 

Díky realizaci projektu MŠ byl postaven samostatný pavilon, který je provozně oddělen od ZŠ, rovněž bylo postaveno nové dětské hřiště. Provoz MŠ a ZŠ nyní není negativně ovlivňován. 
ZŠ získala bývalé prostory třídy MŠ, kde vznikla učebna ICT. V prostorách ZŠ bylo po MŠ upraveno sociální zázemí, tak aby ho mohly využívat i osoby s hendikepem. V areálu bylo dále zřízeno víceúčelové hřiště pro ZŠ a realizovány HTÚ včetně chodníků.

 

Projekt byl realizován od 24. 3. 2014 do 31. 10. 2015.

 


Novinky

Plavání 10.1.2019

09.01.2019 14:40
Z důvodu nemoci vyučující pojedou neplavci do bazénu také. S sebou převlečení a obuv. Případně...

—————

Hovorové hodiny

09.01.2019 14:38
Hovorové hodiny pro žáky 2.ročníku z důvodu nemoci paní učitelky Vildové se konat nebudou.

—————

kroužek AJ úterý zš

07.01.2019 11:11
Dne 8.1. se nebude konat kroužek AJ od 7:05 do 7:45 hod. Náhradní hodina proběhne v tomto týdnu v...

—————

Hovorové hodiny

03.01.2019 07:56
Připomínáme, že dne 10.1.2019 se od 14:30 do 17:00 hod. budou konat hovorové hodiny.

—————

Vánoční besídka

18.12.2018 13:28
V pátek, 21.12., proběhne setkání u Vánočního stromu a následně program ve třídách (výuka probíhat...

—————

Kulturní akce - sdělení

17.12.2018 07:44
Jelikož stále častěji dochází k tomu, že ze strany některých žáků jsou kulturní akce pořádané...

—————

VŠI

07.12.2018 08:54
Upozorňujeme rodiče, že se ve škole objevily vši. Žádáme o pravidelnou kontrolu vlasů.

—————

Vítání občánků - změna

06.12.2018 08:57
Děti, které se účastní v neděli vítání občánků, prosím, ať se dostaví na OÚ již v 13:45 hod. z...

—————

Hudební program

05.12.2018 13:22
Ve středu 12.12. se budeme účastnit hudebního programu. Vybíráme 50,- Kč.

—————

Plavání 6.12.

05.12.2018 13:18
Zítra pojedou neplavci do bazénu také, s sebou převlečení a doporučujeme i přezutí. Pokud máte...

—————


Kontakt

Základní a mateřská škola Holubice

ZŠ a MŠ Holubice, příspěvková organizace
Holubice 20
68351 Holubice


mobilní telefon ředitelky:
733 386 077

pevná linka do ředitelny:
530 333 633