Informační schůzka pro rodiče nově přijatých  dětí do MŠ proběhne v úterý 27.8. 2019 v 15:30 v jídelně (zvoňte na třídu Pejsků).  

 

Do mateřské školy přijmeme školnici na plný úvazek. Nástup od 1.8. 2019. Další informace u paní ředitelky. Tel. č. 733386077

 

 

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MŠ 2019.docx

Výsledky zápisu do ZŠ 2019.doc

Výsledky zápisu do ŠD 2019:  Zápis do ŠD 2019.ods (13595)


Oznámení o volbách do
Školské rady


 

 

Nová budova MŠ, modernizace ZŠ Holubice

 

Operační program: ROP NUTS 2 Jihovýchod

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.3.00/36.01482

Příjemce dotace: Obec Holubice

 

Výzva: 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel - školství, volnočasové aktivity,

Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

Oblast podpory: 11.3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Poskytovatel podpory: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod


Celkové náklady: 10 466 271,50 Kč

Dotace: 8 373 724,00 Kč

 

Stručný popis a realizace projektu

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod schválila obci žádost o dotaci na projekt s názvem „Nová budova MŠ, modernizace ZŠ Holubice“.

Cílem projektu byla výstavba nové budovy MŠ a modernizace ZŠ (učebna ICT, bezbariérové WC, sprchy), výstavba hřišť pro MŠ a ZŠ v areálu školy. 

Důvodem k realizaci projektu byla skutečnost, že společná budova MŠ a ZŠ v obci Holubice kapacitně a kvalitativně nestačila pokrýt zvýšený počet dětí. Kapacita míst v MŠ byla nižší. Příčinou tohoto je rozvoj bytové výstavby a demografický vývoj v obci Holubice. Během posledních 10 let vrostl počet obyvatel obce o 160 obyvatel, v obci se ročně rodí cca 10 - 16 dětí. Budova ZŠ neměla z kapacitních důvodů objektu dosud učebnu ICT. 

Díky realizaci projektu MŠ byl postaven samostatný pavilon, který je provozně oddělen od ZŠ, rovněž bylo postaveno nové dětské hřiště. Provoz MŠ a ZŠ nyní není negativně ovlivňován. 
ZŠ získala bývalé prostory třídy MŠ, kde vznikla učebna ICT. V prostorách ZŠ bylo po MŠ upraveno sociální zázemí, tak aby ho mohly využívat i osoby s hendikepem. V areálu bylo dále zřízeno víceúčelové hřiště pro ZŠ a realizovány HTÚ včetně chodníků.

 

Projekt byl realizován od 24. 3. 2014 do 31. 10. 2015.

 


Novinky

VYNÁŠENÍ MORENY

02.04.2019 14:14
V pátek 5.4. budeme vyrábět a vynášet Moreny. Děti si přinesou přírodní materiál na výrobu...

—————

Beseda se spisovatelkou

22.03.2019 13:12
Ve čtvrtek 21. 3. děti absolvovaly besedu se spisovatelkou Petrou Braunovou. Vybíráme 35,- Kč.

—————

Sportovní den

22.03.2019 13:08
Ve čtvrtek 28.3. se účastníme programu ve sportovní hale NewPark v Brně. O program se starají...

—————

Sběr víček

21.03.2019 12:38
upozorneni-pro-sberace-rev-2.pdf (857352)

—————

VŚI

11.03.2019 08:42
Ve škole se vyskytly vši. Proveďte důslednou kontrolu vlasů dětí.

—————

Výskyt pedikulózy (vši dětské)

27.02.2019 09:49
Vzhledem k opakovanému výskytu vší na škole přikládáme odkaz na metodický pokyn MŠMT k této...

—————

Škola v přírodě

18.02.2019 14:25
Připomínáme odevzdání příhlášek a zaplacení zálohy na Švp.

—————

Maškarní ples

18.02.2019 14:00
Dne 3. 3. ve 14 hodin se bude v kulturním sále konat maškarní ples. Srdečně zveme všechny děti,...

—————

kroužek AJ - úterý

18.02.2019 11:27
kroužek AJ se pouze tento týden místo úterý bude konat v pátek. Čas zůstává stejný. Ostatní...

—————

Rozvrh hodin

18.02.2019 07:46
Od pondělí, 18.2., opět platí původní rozvrh hodin.

—————


Kontakt

Základní a mateřská škola Holubice

ZŠ a MŠ Holubice, příspěvková organizace
Holubice 20
68351 Holubice


mobilní telefon ředitelky:
733 386 077

pevná linka do ředitelny:
530 333 633