Informační schůzka pro rodiče nově přijatých  dětí do MŠ proběhne v úterý 27.8. 2019 v 15:30 v jídelně (zvoňte na třídu Pejsků).  

 

Do mateřské školy přijmeme školnici na plný úvazek. Nástup od 1.8. 2019. Další informace u paní ředitelky. Tel. č. 733386077

 

 

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MŠ 2019.docx

Výsledky zápisu do ZŠ 2019.doc

Výsledky zápisu do ŠD 2019:  Zápis do ŠD 2019.ods (13595)


Oznámení o volbách do
Školské rady


 

 

Nová budova MŠ, modernizace ZŠ Holubice

 

Operační program: ROP NUTS 2 Jihovýchod

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.3.00/36.01482

Příjemce dotace: Obec Holubice

 

Výzva: 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel - školství, volnočasové aktivity,

Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

Oblast podpory: 11.3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Poskytovatel podpory: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod


Celkové náklady: 10 466 271,50 Kč

Dotace: 8 373 724,00 Kč

 

Stručný popis a realizace projektu

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod schválila obci žádost o dotaci na projekt s názvem „Nová budova MŠ, modernizace ZŠ Holubice“.

Cílem projektu byla výstavba nové budovy MŠ a modernizace ZŠ (učebna ICT, bezbariérové WC, sprchy), výstavba hřišť pro MŠ a ZŠ v areálu školy. 

Důvodem k realizaci projektu byla skutečnost, že společná budova MŠ a ZŠ v obci Holubice kapacitně a kvalitativně nestačila pokrýt zvýšený počet dětí. Kapacita míst v MŠ byla nižší. Příčinou tohoto je rozvoj bytové výstavby a demografický vývoj v obci Holubice. Během posledních 10 let vrostl počet obyvatel obce o 160 obyvatel, v obci se ročně rodí cca 10 - 16 dětí. Budova ZŠ neměla z kapacitních důvodů objektu dosud učebnu ICT. 

Díky realizaci projektu MŠ byl postaven samostatný pavilon, který je provozně oddělen od ZŠ, rovněž bylo postaveno nové dětské hřiště. Provoz MŠ a ZŠ nyní není negativně ovlivňován. 
ZŠ získala bývalé prostory třídy MŠ, kde vznikla učebna ICT. V prostorách ZŠ bylo po MŠ upraveno sociální zázemí, tak aby ho mohly využívat i osoby s hendikepem. V areálu bylo dále zřízeno víceúčelové hřiště pro ZŠ a realizovány HTÚ včetně chodníků.

 

Projekt byl realizován od 24. 3. 2014 do 31. 10. 2015.

 


Novinky

Platby za stravné

18.06.2019 09:44
Prosím všechny rodiče, kteří tak ještě neučinili, aby ukončili trvalé příkazy pro platby stravného...

—————

Seznam věcí na ŠvP

11.06.2019 08:53
seznam věcí.pdf (15359)

—————

Pokyny pro žáky, kteří nejedou na školu v přírodě

10.06.2019 15:11
Žáci,kteří nejedou na školu v přírodě, budou chodit do školy ve sportovním oblečení a obutí...

—————

Stavební úpravy ve škole

10.06.2019 14:57
Od příštího týdne již budou ve škole probíhat stavební práce po havárii vody. Na poslední dva...

—————

Přednáška pro 3., 4. a 5. ročník

04.06.2019 14:51
Ve čtvrtek 6.6. proběhne přednáška pro 3. a 4. ročník na téma "RODINA" a pro 5. ročník na téma...

—————

Kroužek flétny

04.06.2019 13:15
Ve středu, 5.6., se kroužek flétny nekoná.

—————

Hvězdárna a planetárium Brno

04.06.2019 13:15
V pondělí, 24.6., pojedeme na hvězdárnu do Brna. Vybíráme 80,- Kč na vstupné nejpozději do 13.6....

—————

Informace k pátečnímu divadelnímu představení

04.06.2019 11:33
První 2 hodiny se bude učit. Odjezd od školy v 10:00 hod. Návrat po 14 hod. Poté bude ve škole...

—————

SKÁKÁNÍ PŘES ŠVIHADLO

24.05.2019 09:52
V pátek 31.5. proběhne soutěž ve skocích přes švihadlo. Žáci budou rozděleni do dvou kategorii...

—————

PÍSKOVÁNÍ

24.05.2019 09:50
V úterý 28.6. se pro žáky bude konat výtvarná dílna PÍSKOVÁNÍ. Vybíráme 60,- Kč

—————


Kontakt

Základní a mateřská škola Holubice

ZŠ a MŠ Holubice, příspěvková organizace
Holubice 20
68351 Holubice


mobilní telefon ředitelky:
733 386 077

pevná linka do ředitelny:
530 333 633