Vítejte na našem webu

Vítejte na stránkách Základní a mateřské školy Holubice, bodů) Vyškov. Doufáme, že se Vám stránky budou líbit a  bodů)budou pro Vás zdrojem informací, které hledáte!
 

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Děti přijaté :

  1.03

 1. 04

 2. 05

 3. 06

 4. 08

 5. 09

 6. 10

 7. 11

 8. 12

 9. 13

 10. 14

 11. 15

 12. 16

 13. 17

 14. 18

 

Odložená školní docházka:

 1. 01

 2. 02

 3. 07

 

 

 


 

 

Nová budova MŠ, modernizace ZŠ Holubice

 

Operační program: ROP NUTS 2 Jihovýchod

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.3.00/36.01482

Příjemce dotace: Obec Holubice

 

Výzva: 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel - školství, volnočasové aktivity,

Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

Oblast podpory: 11.3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Poskytovatel podpory: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod


Celkové náklady: 10 466 271,50 Kč

Dotace: 8 373 724,00 Kč

 

Stručný popis a realizace projektu

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod schválila obci žádost o dotaci na projekt s názvem „Nová budova MŠ, modernizace ZŠ Holubice“.

Cílem projektu byla výstavba nové budovy MŠ a modernizace ZŠ (učebna ICT, bezbariérové WC, sprchy), výstavba hřišť pro MŠ a ZŠ v areálu školy. 

Důvodem k realizaci projektu byla skutečnost, že společná budova MŠ a ZŠ v obci Holubice kapacitně a kvalitativně nestačila pokrýt zvýšený počet dětí. Kapacita míst v MŠ byla nižší. Příčinou tohoto je rozvoj bytové výstavby a demografický vývoj v obci Holubice. Během posledních 10 let vrostl počet obyvatel obce o 160 obyvatel, v obci se ročně rodí cca 10 - 16 dětí. Budova ZŠ neměla z kapacitních důvodů objektu dosud učebnu ICT. 

Díky realizaci projektu MŠ byl postaven samostatný pavilon, který je provozně oddělen od ZŠ, rovněž bylo postaveno nové dětské hřiště. Provoz MŠ a ZŠ nyní není negativně ovlivňován. 
ZŠ získala bývalé prostory třídy MŠ, kde vznikla učebna ICT. V prostorách ZŠ bylo po MŠ upraveno sociální zázemí, tak aby ho mohly využívat i osoby s hendikepem. V areálu bylo dále zřízeno víceúčelové hřiště pro ZŠ a realizovány HTÚ včetně chodníků.

 

Projekt byl realizován od 24. 3. 2014 do 31. 10. 2015.

 


Novinky

Předběžná přihláška do ŠD

15.05.2018 11:44
Žáci dnes obdrželi předběžnou přihlášku do školní družiny na příští školní rok. Prosím o její...

—————

Čarodějnický den

27.04.2018 13:35
V pondělí 30. dubna se bude ve škole konat Čarodějnický den. Děti by měly přijít v kostýmu. První...

—————

Ředitelské volno

20.04.2018 13:55
V pondělí 7. 5. bude ve škole ředitelské volno.

—————

Kroužek flétna

10.04.2018 23:06
Dne 11. 4. se z důvodu zápisu do 1. ročníku nekoná kroužek flétny

—————

kroužek AJ

10.04.2018 07:56
Ve středu 11.4.2018 se z důvodu zápisu do I. třídy nekoná kroužek AJ. 

—————

Dopravní výchova

05.04.2018 13:44
V pondělí 9.4. se žáci 4.a5. ročníku budou účastnit výuky na Dopravním hřišti ve Vyškově. Sraz u...

—————

vši

26.03.2018 13:17
Upozorňujeme rodiče, že se ve škole objevily vši. Prosíme o pravidelné kontroly vlasů Vašich dětí.

—————

Domácí úkoly

25.03.2018 21:34
Na základě anonymní stížnosti adresované zřizovateli školy týkající se nejednotného postupu při...

—————

Velikonoční tvoření

25.03.2018 21:12
V úterý bude v rámci vyučování probíhat VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ. Vyučování jednotlivých tříd bude...

—————

Vystoupení na setkání seniorů

16.03.2018 13:08
Sraz účinkujících je ve 14.45 venku před sálem. Program začíná v 15 hodin, trvá asi 30 minut. V...

—————


Kontakt

Základní a mateřská škola Holubice

ZŠ a MŠ Holubice, příspěvková organizace
Holubice 20
68351 Holubice


mobilní telefon ředitelky:
733 386 077

pevná linka do ředitelny:
530 333 633