• Přejeme všem žákům krásné prázdniny plné sluníčka a odpočinku. Sejdeme se opět 1. září 2022 v 8.00 hod. při slavnostním zahájení nového školního roku na školním dvoře. Informace k zahájení školního roku 2022/2023 připravujeme k 15. srpnu.

 • Zapojili jsme se:

 
 • Do našeho kolektivu hledáme:

 • školní asistentku do MŠ na poloviční úvazek
 • školní asistentku do ZŠ na poloviční úvazek
V případě, že máte zájem u nás pracovat, volejte 733 386 077 nebo zašlete motivační dopis a svoje CV na adresu reditelka@zsholubice.cz.
 

Děkujeme

 • Výsledky matematické soutěže s Papouščí ZOO v Bošovicích

    Naši žáci 3. - 5. ročníku se letos poprvé zúčastnili  matematické soutěže pro základní školy Slavkovska, kterou pořádá MAP Slavkov ve spolupráci se ZOO v Bošovicích. Naše děti obstály na výbornou. Mezi absolutní vítěze mezi žáky 3. ročníku se dostal Luděk Putna. V kategorii 4. ročníku skončila na 3. místě děvčata Adriana Audy a Denisa Popeláková. V kategorii páťáků se na 2. místo probojovala Denisa Hložková. Všem blahopřejeme a jsme moc rádi, že se v tom velkém počtu soutěžících děti z Holubic neztratily. Podrobné výsledky najdete na webu www.map-slavkov.cz/matematicka-soutez/
 • Opékání špekáčků s rodiči a žáky základní školy

            Děti pouze s doprovodem rodičů!

Schůzka pro rodiče nových předškoláků - šk. rok 2022/2023

 

V úterý 21. června 2022 proběhne ve třídě Berušek (odloučení pracoviště - Holubice 434) informativní schůzka pro rodiče předškoláků na školní rok 2022/2023.

Rodiče mohou přijít kdykoliv v čase od 15.00 do 16.00 hodin. Budou jim předány informace týkající se školního roku, plateb, rozdělení dětí, chodu třídy a nová značka dítěte.

Gymnastické hrátky

 
Během příštího týdne navštíví naše předškoláky a žáky 1. a 2. třídy trenér slavkovského TeamGymu Miroslav Hrazdil, aby dětem představil nový sportovní kroužek. Pokud děti, potažmo ridče projeví zájem, obdrží ve škole přihlášku s předběžnými informacemi. Kroužek pak bude probíhat v obecní sportovní hale.
 
S TeamGymem se můžete seznámit: https://www.teamgymslavkov.info/o-nas

Školní hřiště

Vážení sportovci,

pokud navštěvujete naše školní hřiště, udržujte na něm prosím pořádek, na odpadky používejte koše.

Provozní řád víceúčelového hřiště

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)     

 
    Vážení rodiče, zápis proběhne v pondělí 13. června v době od 14 do 16 hodin v ředitelně základní školy.
 

Oznámení zápisu do MŠ

Žádost_o_přijetí_dítěte_MŠ_česko-ukrajinsky                                                                       

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

 
    Vážení rodiče, zápis proběhne v pondělí 13. června v době od 14 do 16 hodin v ředitelně základní školy.
 
 
 
       Žádost o odklad
 • Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ

V úterý 21.6.2022 od 15:00 do 17:00 hodin proběhne ve třídě Pejsků "den otevřených dveří" pro nově přijaté děti do mateřské školy a jejich rodiče. Děti si prohlédnou prostředí školky a budou mít možnost pohrát si s hračkami. Rodiče zjistí potřebné informace ohledně začátku školního roku, co bude dítě do školky potřebovat a dostane potřebné dokumenty na vyplnění.
Těší se na Vás učitelky ze všech oddělení.

 

 • Rozhodnutí o přijetí do MŠ

 
Rozhodnutí o přijetí bude uloženo v ředitelně a na vyžádání si jej můžete vyzvednout. Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno nebo si jej můžete také vyzvednout v ředitelně školy.
 • Ředitelské volno

Vážení rodiče,

po projednání se starostou obce uděluji v pondělí 16. května celodenní ředitelské volno pro žáky ZŠ. Naši pedagogové budou mít celodenní školení. Děkuji za pochopení.

Nabízíme žákům 1. – 3. ročníku celodenní družinu (8.00 – 16.00), žáci 4. – 5. ročníku zůstávají doma. Družinové děti budou mít zajištěn oběd. Děkuji Jana Ševčíková, ředitelka

 • Rozhodnutí o přijetí dětí do 1. ročníku - šk. rok 2022/23

Rozhodnutí o přijetí

 • Úprava výše stravného

Z důvodu nárůstu cen velké části základních potravin upravujeme kvůli zachování pestrosti stravy ceny stravného. Toto navýšení není konečné. O následném zdražování vás budeme včas informovat.
 
Ceny od 1. května
MŠ celodenní 41,- (přesnídávka 11,-; oběd 20,-; svačina 10,-), polodenní 31,- Kč
sedmileté děti 45,- (přesnídávka 12,- ; oběd 23,-; svačina 10,-), polodenní 35,- Kč
ZŠ 7 - 10 let 25,- Kč
ZŠ 11 - 14 let 29,-
 
Výše zálohovaných plateb za stravné, pokud platíte pravidelně, není prozatím třeba měnit. Pokud by bylo třeba částku navýšit, budeme vás včas informovat.
 
Děkujeme za pochopení
 
Miloslava Malíková, vedoucí stravování
 • Zápis do ZŠ a MŠ - ukrajinské děti

Zápis do naší MŠ i ZŠ na školní rok 2022/2023 pro děti ukrajinské národnosti proběhne během měsíce června. Přesné termíny očekávejte v nejbližší době.

 • Zápis do 1. ročníku

V pondělí 4. dubna 2022 v době od 14 do 17 hodin se bude konat zápis do 1. ročníku na naší škole. Zápis proběhne ve škole za přítomnosti budoucích žáků a jejich rodičů. Přesný čas si můžete zvolit sami po jarních prázdninách na vývěsce v Beruškách. Rodiče dětí, které naši mateřskou školu nenavštěvují a zúčastní se zápisu, se na přesném časovém termínu mohou domluvit na telefonním čísle tohoto oddělení, a sice 734 842 924. Podrobnější informace o zápisu a potřebné dokumenty najdete zde.

 • Zápis do mateřské školy

- podrobnosti zde

 • Čtení pomáhá

    Zapojili jsme se do projektu Čtení pomáhá. Děti si vybírají knihy z dlouhého seznamu a za ty, které přečtou, získávájí virtuální finanční odměnu, kterou     poukazují díl na vybrané nadační projekty. Přehled všech knih máme na školní chodbě, děti se mohou ke knihám připsat, dají tak ostatním najevo, že knihy četly, že se jim líbily a mohou je tak doporučit dalším. Bližší nformace o registraci do projektu najdete na webu www.ctenipomaha.cz

 • Dotazník MŠ

    Prosíme rodiče o vyplnění krátkého dotazníku ohledně informovanosti a spokojenosti rodičů dětí v MŠ. Dotazník je anonymní a je možné ho vyplnit několikrát (z důvodu umístění dětí ve více třídách). Budeme rádi za každou připomínku i pochvalu, abychom se mohli stále posouvat a zlepšovat naši práci. Předem moc děkujeme za vaši spolupráci. Vyhodnocení dotazníku slouží pouze pro interní potřeby.

  Dotazník MŠ

 

 • Rodiče vítáni

Rádi bychom zapojili naši školu do projektu Rodiče vítáni. Naším úkolem je splnit celou řadu kritérií, o které se snažíme, učíme se je a předáváme je našim dětem. Tato certifikace školy je za odměnu a je nutné ji obnovovat a potvrzovat tak, že si ji zasloužíme. Projděte si webové stránky a nebojte se s námi spojit a reagovat tak na náš záměr.

 • Elektronická žákovská knížka

Od druhého pololetí připravujeme rozjezd elektronické žákovské knížky pro žáky 3. - 5. ročníku. Rodiče budou mít prostřednictvím aplikace v mobilu přehled o veškeré klasifikaci během celého pololetí. Paralelně budeme stále používat klasickou žákovskou knížku, která je zaměřena na sebehodnocení žáků. I nadále v ní budou veškeré informace a lze do nich psát domácí ukoly, sdělení a omluvenky. Elektronická žákovská knížka bude plně k dispozici koncem měsíce února a všichni rodiče budou včas informováni, jak aplikace funguje.

 • POZOR ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU PRO PLATBY STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO

            123-4917950217/0100 od 1. září 2021 provádějte platby za stravné a školné na tento účet (upravte si prosím zadané trvalé příkazy)

             pro ostatní platby (dar škole, škola v přírodě aj.) zůstává původní účet 115-5733430297/0100

 • Spolupracujeme s MAPem Slavkov

Rozvíjíme a podporujeme v dětech touhu a chuť číst. Proto využíváme možnosti se stát králem nebo královnou knížek. MAP Slavkovska vypsala soutěž Král / královna knížek. Děti se zapojí do čtenářské výzvy a pak jen budou číst a číst a číst. Největší čtenáře čekají drobné odměny jak do MAPu, tak i od nás ve škole. V záložkách najdete bližší podrobnosti k této akci.

 • Logopedické okénko

Naše škola navázala spolupráci s místní maminkou, MUDr. Pavlou Křížovou, která se specializuje na logogedii. Její služby jsme využili již v mateřské škole při logopedické depistáži. Podle potřeb rozšíříme spolupráci i na základní školu do nižších ročníků. Připravujeme od pololetní logopedický kroužek pro zájemce a děti, které potřebují zvýšenou péči. Podrobnosti  zašleme rodičům během podzimu.

 • Korespondenční spolupráce

Naše škola navázala spolupráci se základní školou v Hodějicích. Čekají nás společné sportovní akce a aktivity, vzájemné návštěvy škol a setkání pedagogů, kde si budou moci učitelé nasdílet svoje nápady a tipy do výuky. Naši žáci 2. a 3. ročníku začnou svoji spolupráci psaním dopisů. Třeťáci si vytvoří si svůj medailonek a ten poputuje do Hodějic. Stejně tak vytvoří svůj medailonek hodějští druháci a naše děti si pak vyberou, s kým by si rády dopisovaly. Záměrně jsme vybrali tak malé děti, protože ty jsou ještě nepolíbené facebookem, učí se teprve psát a seznamují se se základy slohu.

- průběžně doplňujeme

 • Hodnocení a sebehodnocení žáka

Na naší škole jsme začali používat novou žákovskou knížku, která klade důraz vedle klasického hodnocení žáků také na sebehodnocení žáka samotného. Žáci budou sledovat a vyhodnocovat svůj pokrok, systematicky se bude propojovat hodnocení učitele se sebehodnocením žáků, zapojovat se budou aktivně i rodiče, kteří celý proces vzdělávání sledují a budou tak mít jedinečnou příležitost dám vyučujícím a svým dětem důležitou zpětnou vazbu. V systému je zahrnuto i sumativní a formativní hodnocení učitele i žáka. Velkou výhodou je průběžné a pravidelné seznamování se vzdělávacími potřebami a výsledky žáků.

 • Angličtina s rodilým mluvčím

    V rámci výuky anglického jazyka jsme pro žáky 4. - 5. ročníku připravili zpestření hodin angličtiny ve formě spolupráce s brněnskou jazykovou školou TLCKids. Do naší školy přijede každý měsíc na dvě vyučovací hodiny rodilý mluvčí, který našim žákům angličtinu přiblíží. Výuka pro děti je v rámci běžného vyučování zdarma.

Výuka bude probíhat v těchto dnech:

středa 29. 9. 2021

pátek 22. 10. 2021

středa 24. 11. 2021

středa 22. 12. 2021

středa 26. 1. 2022

středa 23. 2. 2022

středa 30. 3. 2022

středa 27. 4. 2022

středa 25. 5. 2022

středa 22. 6. 2022

 • Rozjíždíme nabídku kroužků na naší škole

V 1. pololetí školního roku 2021/2022 připravujeme následující kroužky:

 • Tvořivé ručičky

Tvořivé ručičky se otevřou při minimální naplněnosti 5 dětí.

 

 • Kroužek flétny - začátečníci, vyučuje Mgr. Eva Krajtlová, úterý 13.30 - 14.15, cena 500,- Kč/ pololetí, bližší informace u paní učitelky Krajtlové

 

 • Keramický kroužek - 1. ročník, vyučuje Mgr. Jana Ševčíková, čtvrtek 13.00 - 14.00, cena 990,- Kč/pololetí, bližší informace u paní ředitelky Ševčíkové

 •    Spolupracujeme s MAPem

V rámci ORP Slavkov funguje již několik let MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN II rozvoje vzdělávání. Naše škola se v letošním roce aktivně zapojí hned do několika aktivit. MAP se věnuje nejen školám, ale i rodičům. Bližší infromace najdete na webu   https://www.map-slavkov.cz

(klikem na odkaz se rozvrh zobrazí)

 • Seznam věcí, které je třeba Vašemu dítěti pořídit:

Všechny věci/pomůcky podepsat. Dítě by mělo znát svůj monogram.

Přezůvky: s pevnou patou (pantofle nejsou vhodné)

Tělesná výchova: cvičební úbor (tričko, krátké kalhoty, cvičky nebo tenisky s bílou podrážkou, ponožky, tenisový míček, švihadlo, tepláková souprava a botasky (podzim, jaro) - vše do tašky/pytlíku

Výtvarná výchova: kufřík, kelímek na vodu s uzávěrem (plastový), plastelína (10 barev), převlečení, pevný igelitový ubrus na lavici, štětec plochý č. 12 a č. 8, štětec kulatý č. 8 a č. 6, vodové barvy (větší - KOH-I-NOOR, průměr 30 mm), špejle (100 ks), voskovky, lepidlo v tyčince (větší), temperové barvy.

Svačina: krabička, pití v plastové lahvi

Přestávky: Při příznivém počasí trávíme velkou přestávku na školní zahradě. Je vhodné, aby děti měly převlečení uzpůsobené aktuálnímu počasí.

Do výuky:

1. ročník:

pouzdro (spíše jednopatrové - přehlednější): nůžky se zaoblenými hroty, pastelky trojhranné (tlusté - 10,5 mm) KOH-I-NOOR (základní barvy), guma, ořezávátko (na větší pastelky), 2x tužka trojhranná č. 2 (STABILO je zároveň opatřena neklouzavými prohlubněmi), rovné pravítko (krátké), později i 2x tenkou trojhrannou tužku č. 2 a 1x trojhrannou tužku č. 3, obaly na sešity a učebnice (obalovat sešity a učebnice můžete postupně až v září), zásobník na číslice (pevné desky) + papírové číslice a tečky, stojánek na knihy (na doma)

2. - 5. ročník:

Pouzdro, nůžky, pastelky (základní barvy), guma, ořezávátko, tužka číslo 1, 2 a 3, trojúhelníkové pravítko (velké), obaly na sešity a učebnice (obalovat sešity a učebnice můžete postupně v průběhu září), lepidlo v tyčince do pouzdra, 2x pero (+ zmizík), stíratelná tabulka + fixy.

Školní rok 2020/2021

 • Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, naše škola využívá ke komunikaci platformu Microsoft Teams. Vašim dětem byl přidělen účet s e-mailovou adresou. Pro přihlášení (postup zde) naleznete veškeré informace k nástupu do 1. ročníku. Tato platforma umožňuje textovou komunikaci, video hovory, ukládání souborů na datové uložiště a intergraci dalších aplikací. Ohledně dotazů kontaktujte IT podporu, nebo paní učitelku Kláru Matouškovou.

 

Výsledky zápisu do ZŠ 2021.doc (14,5 kB)

 

 

 

Školní řád byl k 23. 9. 2020 aktualizován.

Nové znění můžete číst zde nebo v sekci Dokumenty školy.

 

 

 


O škole

Bude zveřejněno.


Prohlášení o přístupnosti webových stránek

ZŠ a MŠ Holubice, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.zsholubice.webnode.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Celé prohlášení a všechny povinně zveřejňované informace naleznete v sekci Povinně zveřejňované informace.


Novinky

Družina 2022/23

17.06.2022 11:24
Do školní družiny na školní rok 2022/23 byli přijati všichni žáci 1. a 2. ročníku, kteří odevzdali...

—————

Školní jídelna - platby

14.06.2022 13:26
Po dobu letních prázdnin zrušte žákům platbu stravného a školného. Poslední platbu prosím proveďte...

—————

Přihlášky do ŠD

06.06.2022 15:04
Žáci 1. a 2. ročníku dnes obdrželi přihlášky do ŠD na příští školní rok. Zájemce prosíme o vyplnění...

—————

WocaBee

24.05.2022 11:10
Žáci naší školy měli možnost na jeden měsíc zdarma vyzkoušet aplikaci WocaBee. Je to aplikace,...

—————

Pozvánka

05.01.2022 09:52

—————

Ozoboti v družině

01.11.2021 09:20
Dnes nás čeká v druhém oddělení školní družiny následující program pořádaný MAP Slavkovsko...

—————

Recyklohraní

15.10.2021 09:52
Co je Recyklohraní?       Recyklohraní je školní recyklační program...

—————

Účty školy

17.09.2021 10:51
Od 1.9.2021 byl ke stávajícímu účtu školy zřízen ještě jeden, který slouží pouze k platbám za...

—————