Plavání ve školním roce 2018/2019

Výuka plavání bude probíhat od 29.11.2018 do 7.2.2019. Veškeré informace jsou obsažené v informačním letáku, který dnes žáci obdrželi ve škole.

Po dobu výuky plavání budou mít všechny třídy upravený rozvrh. Žáci, kteří se neúčastní plavání ze zdravotních důvodů (nutno doložit lékařské potvrzení), zůstávají ve škole a budou mít náhradní výuku.

 

 

ZŠ a MŠ bude od úterý 6.11. v běžném provozu.

 

Havárie vody ve škole

V Základní škole došlo k havárii vody. Nefunguje elektřina ani topení. Prosíme rodiče, kteří mají možnost, aby si děti nechali doma. Děti, které přjidou, budou mít náhradní program mimo budovu školy. Prosíme, aby měly teplé oblečení. Kuchyně funguje - strava zajištěna. Další informace v pondělí.


Vítejte na našem webu

Vítejte na stránkách Základní a mateřské školy Holubice, okres Vyškov.
Doufáme, že se Vám stránky budou líbit a  budou pro Vás zdrojem informací, které hledáte!

Oznámení o volbách do
Školské rady


 

 

Nová budova MŠ, modernizace ZŠ Holubice

 

Operační program: ROP NUTS 2 Jihovýchod

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.3.00/36.01482

Příjemce dotace: Obec Holubice

 

Výzva: 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel - školství, volnočasové aktivity,

Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

Oblast podpory: 11.3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Poskytovatel podpory: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod


Celkové náklady: 10 466 271,50 Kč

Dotace: 8 373 724,00 Kč

 

Stručný popis a realizace projektu

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod schválila obci žádost o dotaci na projekt s názvem „Nová budova MŠ, modernizace ZŠ Holubice“.

Cílem projektu byla výstavba nové budovy MŠ a modernizace ZŠ (učebna ICT, bezbariérové WC, sprchy), výstavba hřišť pro MŠ a ZŠ v areálu školy. 

Důvodem k realizaci projektu byla skutečnost, že společná budova MŠ a ZŠ v obci Holubice kapacitně a kvalitativně nestačila pokrýt zvýšený počet dětí. Kapacita míst v MŠ byla nižší. Příčinou tohoto je rozvoj bytové výstavby a demografický vývoj v obci Holubice. Během posledních 10 let vrostl počet obyvatel obce o 160 obyvatel, v obci se ročně rodí cca 10 - 16 dětí. Budova ZŠ neměla z kapacitních důvodů objektu dosud učebnu ICT. 

Díky realizaci projektu MŠ byl postaven samostatný pavilon, který je provozně oddělen od ZŠ, rovněž bylo postaveno nové dětské hřiště. Provoz MŠ a ZŠ nyní není negativně ovlivňován. 
ZŠ získala bývalé prostory třídy MŠ, kde vznikla učebna ICT. V prostorách ZŠ bylo po MŠ upraveno sociální zázemí, tak aby ho mohly využívat i osoby s hendikepem. V areálu bylo dále zřízeno víceúčelové hřiště pro ZŠ a realizovány HTÚ včetně chodníků.

 

Projekt byl realizován od 24. 3. 2014 do 31. 10. 2015.

 


Novinky

Placení kroužků

15.11.2018 13:22
Některé děti dosud nemají zaplacené kroužky (flétna, sbor). Žádáme o co nejdřívější úhradu.

—————

Rukodělný kroužek

14.11.2018 13:53
Kvůli konání pedagogické porady nebude zítra kroužek. Protože se v kroužku zaměříme na výrobu...

—————

Roupi

12.11.2018 07:50
Upozorňujeme rodiče, že v první třídě se vyskytli roupi. V případě výskytu obtíží u Vašeho dítěte...

—————

Havárie vody ve škole

04.11.2018 20:12
V Základní škole došlo k havárii vody. Nefunguje elektřina ani topení. Prosíme rodiče, kteří mají...

—————

Kroužek flétna 31. 10

26.10.2018 14:07
Ve středu 31. 10. z důvodu nepřítomnosti učitelky odpadá kroužek flétny.

—————

kroužek AJ - úterý - změna termínu

26.10.2018 10:25
V úterý 30.10. jsou podzimní prázdniny, kroužek AJ pro skupinu od 7:05 do 7:45 se nekoná....

—————

SBĚR PAPÍRU

25.10.2018 14:30
Od středy, 31.10., do neděle, 4.11., bude před školu přistaven kontejner na papír. Nejlepší sběrače...

—————

projektový den 100 LET REPUBLIKY

25.10.2018 13:52
Zítra v rámci vyučování proběhne projektový den. Žáci nebudou mít vyučovací hodiny podle rozvrhu...

—————

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

22.10.2018 14:37
Ve čtvrtek 25.10. 2018 se žáci 4. a 5. ročníku budou účastnit výuky na dopravním hřišti. Sraz na...

—————

Kroužek flétna 17. 10

16.10.2018 09:56
Z důvodu nepřítomnosti učitelky kroužek flétna dne 17. 10. odpadá.

—————


Kontakt

Základní a mateřská škola Holubice

ZŠ a MŠ Holubice, příspěvková organizace
Holubice 20
68351 Holubice


mobilní telefon ředitelky:
733 386 077

pevná linka do ředitelny:
530 333 633