Úkoly     

 

 

30.10. Čtení str 35

31.10. zítra - 1.11. kontroluji čtenářský deník,   M. PS 3/4

1.11. GE: PS 3/4

2.11.ČJ: PS 15/4

6. 11. AJ.: Ve čtvrtek 9. 11. budeme psát závěrečný test ze 6. lekce. Zopakujte si a) slovní spojení (play the piano, sports centre, do judo, apod.) - spojování slov, která k sobě patří, b) věty, které popisují, co daná osoba miluje, má nebo nemá ráda (He likes playing computer games, he doesn´t like swimming, apod.), c) tvoření vět sami o sobě = co děláte jednotlivé dny v týdnu ( On Tuesdays I ride my bike., I play tennis on Mondays, apod)

6.11.Čtení - báseň strana 36 - zpaměti, M: uč. 32/14 (2.sloupek)

8.11. ČJ: PS 15/6

9.11. ČJ: PS 16/7, příští týden píšeme čtvrtletní práce z ČJ, M, VL - kraje ČR.

Pro nemocné (kterým nemoc dovolí): ČJ: uč. 60/4, 61/5 - ústně, 62/2a -

                                                               písemně (polovina cvičení)

                                                               M: uč. 34/3,4,5,8 - ústně, 35/9,10 - písemně

                                                               VL: Jihomoravský kraj - zápis, pracovní list

 

 

Pro nemocné (kterým nemoc dovolí):ČJ: kontrola DÚ, uč. 62/3 - na folii, vymýšlení

příběhu  z vyjmenovaných slov po P - samost. práce

                                                             M: společné opakování před písemnou prací

13.11. Číst O podivných adresách - str. 48-51

Pro nemocné: ČJ: zkoušení básně, čtení, rozbor a zápis rómské pohádky Kamarádi

                       M: str. 35/11 - pís, 12,14 - ústně, str. 36/1a,b,d,e - samost. práce

                       ČJ: psaní příběhu s vyyjm. slovy po S, soutěživé hry se slovy, PS 16/8

                        - doplňování - pís., určování slovních druhů - úst.

20.11.           ČJ: PS str. 17/ c,d

 

Pro nemocné: ČJ: čtení Domov a Naše vlast - str. 45-47,

                        M: str. 39,40, 40/8 písemně

                        ČJ: PS 17/a,b, uč. 66/6 - písemně po přípravě

 

 

Př.: V úterý 28. 11. budeme psát test - energetické suroviny, člověk a energie, elektrárny.

Aj.: Ve čtvrtek 23. 11. budeme psát test - přítomný čas prostý - zápor.

21.11. M: 41/16

Pro nemocné: ČJ: diktát, ústně 66/6, druhy příslovců - zápis, příklady

                        M: uč. 41/14,15 - samostatná práce

8.12. pojedeme do Brna na vánoční trhy  (vystoupení dětských pěveckých sborů na Zelném trhu).

22.11. Pro nemocné: ČJ: vyjmenovaná slova - pracovní listy, ústní hry a hádanky

                                    M: geometrie - trojúhelníky (učebnice)

                                    ČJ: sloh - uč. str. 68/1, 69/2, 70/4

 

V pátek donést (kdo má) bavlnku nebo užší vlnu, zoubkaté nůžky

 


 


Kontakt

Základní a mateřská škola Holubice

ZŠ a MŠ Holubice, příspěvková organizace
Holubice 20
68351 Holubice


mobilní telefon ředitelky:
733 386 077

pevná linka do ředitelny:
530 333 633