Kalendář akcí

Zápis do ZŠ na školní rok 2017/2018

25.11.2016 12:16
ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019   se bude konat v měsíci dubnu 2018, datum bude upřeněno.   S sebou přineste rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce dítěte. Žádost o přijetí dítěte a zápisní list je možné si vyzvednout: v mateřské škole nebo v základní škole, případně vytisknout z webových stránek školy.       Plnění povinnosti školní docházky   Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku,...

—————


Kontakt

Základní a mateřská škola Holubice

ZŠ a MŠ Holubice, příspěvková organizace
Holubice 20
68351 Holubice


mobilní telefon ředitelky:
733 386 077

pevná linka do ředitelny:
530 333 633