Úkoly:

Ve čtvrtek 21. 9. budou mít děti (prvňáci) o hodinu méně - končíme tedy v 11. 40. Dětem, které nechodí do družiny, napíši ještě do deníčků a prosím o podpis. Děkuji.
 
19. 9.
Děti dnes dostaly darovací smlouvy. Vyplňujte a postupujte, prosím, dle pokynů ve smlouvě vlevo dole. Platby, prosím, pokud možno na účet.
 
Upozorňuji, že dne 29. 9. (pátek po státním svátku) bude ve škole ředitelské volno. Prosím o podpis v žákovské knížce str. 25.
 
D.Ú. ČJ: Prac. list - Pavouček
 
pro nemocné:  ČJ. : ŽA str. 24, 25
                            M.: PS str. 12 - dokončení, str. 13 -  nácvik psaní číslice 1
 
 
 
18. 9. D.Ú. ČJ: Prac. list - Zvířátka jdou za potravou
 
pro nemocné:  ČJ. : ŽA str. 22, 23
                            M.: PS str. 11 - dokončení, str. 12 -  po cvičení "Navlékni korálky" včetně
 
 
 
 
Někdy se stane, že děti nedokončí ve škole všechna cvičení. Pokud mají cvičení dokončit doma, udělám u něj značku D:.
 
Děti, jejichž rodiče nebyli na třídní schůzce, dostaly přihlášky do kroužků. Informace o kroužcích najdete také v sekci kroužky. Všechny rodiče žádám, aby se seznámili se školním řádem (najdete v sekci základní škola - dokumenty), popř.řádem školní družiny a s dodatkem provozního řádu školní jídelny - pokyny pro žáky a rodiče.