Kdo ještě nedonesl dokumenty do školy v přírodě, zítra je poslední možnost ! Připomínám kopii kartičky pojištění a podpis rodičů na potvrzení od lékaře.

 

 

Př.: Závěrečná písemná práce se bude psát ve středu 13. 6. (látka za druhé pololetí - od kapitoly Neživá příroda, v uč. str. 30 po ekosystém okolí lidských obydlí ).

AJ : Závěrečná písemná práce se bude psát v úterý 12. 6.. (hodiny - půl, celá, 2. stupeň přídavných jmen - "younger than, faster than..., slovní zásoba jídlo, zvířata, město, dopravní prostředky, předložky - opposite..., rozlišit jednotné a množné číslo podstatných jmen, to have got, to be) 

AJ: V pátek 8. 6. budeme psát test z 5. lekce (názvy míst ve městě, vyjádření různých způsobů dopravy - go by bike......, věty typu "there is /isn´t a...., there are some/lots of..., there aren´t any....)

5.6.

M-g: kdo nestihl ve škole, dodělat za DÚ příklady: PS str. 22/2, str. 23/2. Příští týden v úterý budeme psát krátkou písemku na výpočet obsahu čtverce a obdélníku.

 

1. 6. 

Ve středu 6. 6. budeme psát test z přírodovědy ( ekosystémy louka, park, okolí lidských obydlí - jsou-li umělé nebo přírodní, rostliny, živočichové, léčivé a jedovaté byliny, včela, její užitečnost pro člověka a ostatní přírodu a její způsob života). 

DÚ AJ: PS str. 46/1

29.5. M-g: DÚ PS 22/4, 23/4

         AJ: V pátek 1. 6. budeme psát malý test - názvy míst ve městě.

25.5. M-g: DÚ: PS: 15/1a, 2, 3, uč. str. 131/1d,e 

23.5. M-g: v pátek bude místo PČ geometrie (z důvodu státních státků v květnu)

21.5. M: PS 13/5,6

18.5. V úterý 22.2. bude 4. ročník psát test z geometrie.

 

16.5. Ve středu 23.5. jedeme do Brna do zábavního parku Bruno.

          Vybíráme 136,- Kč (110 vstupné, 26 jízdenky). Sraz je v 8 hodin před školou.

          M: PS 19/7

11. 5. AJ: V pátek 18. 5. budeme psát závěrečný test ze čtvrté lekce (názvy zvířat, předložky - next to,...., přídavná jména - old, fast,... a jejich druhý stupeň - older than, faster than.....)

Př.: V pátek 18. 5. budeme psát test - ekosystém pole (polní plodiny, ptáci a savci na polích, ptáci stálí a tažní, krmiví a nekrmiví)

10.5. V úterý 15.5. se neučíme, odpadá i odpolední vyučování. Dopoledne budeme chystat občerstvení,

        v 16 hodin máme besídku ke Dni matek.

 

23. 4. M: uč. 87/1

AJ: Napsat do sešitu pět vět podle pracovního listu, který jsme dělali dnes ve škole. Věty pište o všech osobách (children, Ben,  ...) a o jedné vlastnosti (např short).

17.4.

M-g: zadání DÚ nalepeno v sešitě.

 

10.4.

M-g: DÚ: pokud někdo nemá hotové, dodělat na příští hodinu příklady, které byly zadány jako samostatná práce na minulou středu.

 

 

3.4.

M-g, 4. ročník - zítra s sebou pomůcky do geometrie - učebnice, sešit, pracovní sešit, rýsovací potřeby. DÚ na příští týden: PS: 39/1, 3, 40/2. Příští týden budeme psát písemku - rýsování - trojúhelník, čtverec, obdélník - pomocí kružítka (především) a pravítka s ryskou.

 

26.3.

M-g: úkol bude zadán na samostatném papíře, bude rozdáno zítra ve škole.

 

23.3.     V pondělí bude vlastivěda a geometrie.

M-g: DÚ: PS str. 19/1 (konstrukce pomocí pravítka s ryskou bez kružítka), 19/2 (konstrukce pomocí kružítka, pravítko použít jen v bodě c)). Žáci byli o postupu informováni dnes při vyučování.

21.3. Př.: Ve středu 28. března budeme psát test - neživá příroda (vzduch, voda, horniny, nerosty, energetické suroviny). Pokud by hodina nebyla, tak bude test příští středu (4. dubna).

 

 

VL: otázky a úkoly str. 78/1,3,4,5,6 - dokončit

20.3.

M-g: DÚ: str- 17/ 1c, 2c, 3 b,c, 4c,   18/1. V pátek bude geometrie místo PČ.

 

15.3. Pro nemocné: ČJ: uč. 133/2 - pís., cv 3 - ústně pády, 133 - pís. + pády

                                 M: uč. 74/1,2 procvičování u tabule, slov. úlohy ústně

                                  VL: pracovní list na Slovany, PS 37/2

                                ČJ: PS 21/3,4a, 4b - domácí úkol

14.3. M-g: DÚ: PS str. 36/1, 34/4, uč. str. 121/3,4, 

Pro nemocné: ČJ:  čtení Lidé v pravěku - práce s textem, M: kontrola dú, uč. str. 72/5, 73/1,4,5

                               VL: zápis kapitoly Pověsti a počátek dějin, výklad, ČJ: uč. str. 126/2 - 2.sloupek - písemně, PS 20/1, 21 - křížovka

                        M-g: trojúhelník:: PS:str. 32 - 36, čtverec, obdélník: uč. str. 121/1,2, opsat  zápisy do sešitu. 

                               

13.3. Pro nemocné: ČJ: uč. str. 128,129, ČJ: jeden žák přinesl staré loutky, hráli jsme loutkové divadlo - návaznost na VL v 5. ročníku - kultura 19. století

12.3. AJ: V pondělí 19. 3. budeme psát test na slovíčka 3. lekce (Food) - všechna, která jsme si psali + tázací zájmena (what, where, who, why, how many - protože je pořád potřebujeme a pořád je neumíte :) ) 

Pro nemocné:  ČJ: zápis o slovesech, výklad k tématu, příklady  M: uč. str. 71, 72/2, DÚ uč. 72/3

9.3. Pro nemocné: M: PS 4/3,4,5

8.3. Pro nemocné: ČJ: kontrola PS 19/3,4, uč. 126/12a, M: uč. 70/1,2, 4 kontrola PS 6/3,4 VL: PS 36/1,2, 37/3ČJ: PS 20

7.3. Pro nemocné: ČJ: čtenářský deník, M: uč. str. 69, PS 5/4,5 dú PS 6/4 VL: Slované

                              ČJ: PS str. 19

 

6.3. Pro nemocné: ČJ: práce s rozstříhanými pod. jmény rodu mužského (120/6),

                              DÚ - ke slovu oheň přiřadit další slova a zapsat větu, PS 18/1,2, uč. 123/8a

 

5.3. Pro nemocné: ČJ: PS str. 17 - společná práce, cv. 1,2, cv. 3 - samostatně po přípravě

                               M: uč. str. 68 - zápis římských číslic, ústní procvičová, PS 5/1,2 (ústně),6


Kontakt

Základní a mateřská škola Holubice

ZŠ a MŠ Holubice, příspěvková organizace
Holubice 20
68351 Holubice


mobilní telefon ředitelky:
733 386 077

pevná linka do ředitelny:
530 333 633