7.5.

JČ: opakování mluvnických kategorii sloves (osoba, číslo, čas - učivo 3.ročníku) - doporučuji procvičit na stránkách onlinecviceni.zc (v sekci 3.ročníku)

nové pojmy (zapsané ve školním sešitě)

Tvary sloves, které jsou vyjádřeny jedním slovem, jsou

TVARY JEDNODUCHÉ – přinese, odnese, ponese,…

 

Tvary sloves, které jsou vyjádřeny více slovy, jsou

TVARY SLOŽENÉ – věděl jsem, budu psát,….

 

ZVRATNÁ SLOVESA -vyspali se, lehli si,……..

Jsou slovesa spojena se zájmenem SI, SE

 

PS str. 24,25

 

 

26/4

AJ DÚ PS 41/3 + úkol, který byl na dnešek.

 

15.4.

AJ. DÚ PS 39/2

 

 

12.4.

AJ: napsat 8 vět na there is/isn´t , the are/aren´t dle vzoru ze školy (na každou variantu 2 věty).

 

10.4.

AJ:  namalovat do sešitu plánek pokoje a zopakovat si tomu odpovídající slovíčka (z předchozího ročníku dle slovníčku).

 

9.4. VL - ve čtvrtek 11.4. píšeme písemnou práci na téma Přemyslovští králové

 

8.4.

AJ: DÚ PS 39/1

 

 

 

29.3.

AJ: DÚ PS str. 28 dodělat. Ve středu si napíšeme test na 3. lekci.

 

 

27.3.

AJ: DÚ ps 26/2 (nutno využít informace z předchozí vyplněné tabulky). V pátek si napíšeme diktát na slovíčka.

 

 

20.3.

AJ: napsat na volná list papíru povídání o sobě dle uč. str. 21. K tomu namalovat obrázek, nebo nalepit fotku.

18.3.

AJ: DÚ volný list - napsat odpovědi na otázky na volném listu do malého sešitu. Úkol je na známky. Ve středu na známky konverzace ve stejném duchu jako dnes.

 

 

15.3.

AJ: DÚ PS 23/3,4, Ve středu si napíšeme test na určování času.

 

 

11.3.

AJ: DÚ PS 24/1, ve středu si napíšeme test na SOME, ANY, A/AN

 

8.3.

AJ: DÚ PS 28/osmisměrka + věty 1,2,3

 

6.3.

AJ: DÚ  PS 20/2

 

4.3.

AJ: ve středu si napíšeme test na top stejné, co jsme psali v pátek a dnes.

 

 

1.3.

AJ: DÚ: PS str. 25/1,2. V pondělí si napíšeme test na novou gramatiku.

 

27.2.

AJ: V pátek si napíšeme test na novou gramatiku.

 

25.2.

AJ. DÚ PS str. 21/3

 

20.2.

AJ: DÚ PS str. 19/2

 

18.2.

AJ: Ve středu si napíšeme písemné opakování na osobní zájmena (já, ty, on ....) a na jídlo.

 

5.2.

Aby žáci zvládli písemné dělení je nutné umět dělení se zbytkem a celkově násobilku. Pokud toto učivo (3.ročníku) nezvládají je téměř nemožné, aby se naučili další. Proto Vám doporučuji, pokud je to potřeba,  denně tyto příklady procvičovat, opakovat,.........

 

4.2.

Považuji za nutné, aby zejména slabší žáci doma procvičovali:

ČJ: pády podstatných jmen: znát pádové otázky, umět se na dané slovo zeptat pádovou otázkou a tím určit pád, skloňovat slova v jednotlivých pádech.

Dú: informace dostali ve škole - někteří udělali ve škole, ale je nutná kontrola

M: Dělení jednociferným dělitelem - dost příkladu je v učebnici, kde je také vysvětlení postupu.

Dú: informace dostali ve škole - kdo stihl udělal ve škole.

K procvičení učiva doporučuji stránky www.onlinecviceni.cz: je zde dostatek příkladů a navíc je možné provést kontrolu s vysvětlením v čem byla udělaná chyba.

30.1.

DÚ: 3 věty na porovnání postaviček namalovaných v sešitě. Doplnit cvičení z volného listu rozdaného ve škole na předložky (zoo). V pondělí si napíšeme test na aktuálně probíranou lekci.

 

28.1.

AJ: DÚ naučit se dnes zapsaná slovíčka, PS 35/1

 

 

21.1.

AJ: DÚ do malého sešitu - napsat 3 věty na porovnávání zvířat - požít 3 různá přídavná jména + 3 věty na předložky (použít každou předložku next to, opposite, between) dle předlohy na str. 27 v učebnici. Ve středu si napíšeme test na slovíčka - zvířata, stupňování přídavných jmen a předložky.

 

18.1.

AJ: DÚ PS 33/4, 34/2

 

16.1.

AJ: DÚ PS 33/3

 

14.1.

AJ: DÚ: PS str. 31/3, 32/2. V pátek si znovu napíšeme test na sloveso TO BE (kladná věta, záporná věta, otázka, krátká odpověď, stažené tvary).

 

7.1.

AJ: DÚ PS 30/2. Od středy zkoušíme na známky přídavná jména z učebnice na str. 25. Většinou se jedná o přídavná jména z předchozích ročníků, kdo nevěděl, měl si přes víkend vypsat do slovníčku (big, tall, ....)

 

4.1.

AJ: v pondělí test na sloveso být (TO BE). DÚ: PS: 29/2, učebnice str. 25/odpovědi na otázky dole do malého sešitu.

 

14.12.

AJ: v pondělí si napíšeme test na sloveso TO BE - kladná věta a záporná věta, všechny osoby, plné i stažené tvary.

 

13.12.

AJ: DÚ ze včerejška: na volném listu: dodělat cvičení hvězdička 6 a plné tvary vždy k oběma větám (kladná i záporná) napsat do sešitu.

 

10.12.

AJ: DÚ volný list rozdaný dnes ve škole - hvězdička 2 - doplnit a k hvězdiččce 5 na druhé straně napsat stažené tvary.

 

 

6.12.

AJ: připomínám zítřejší test z AJ - 2 lekce. DÚ: dodělat prostřední cvičení na listu, který žáci obdrželi ve škole.

 

3.12.

AJ: DÚ PS str. 16/1,2. Koncem týdne si napíšeme test na 2 lekci.

 

30.11.

AJ: DÚ přečíst si článek v učebnici na str. 13 učebnici - vypsat si neznámá slovíčka do slovníčku, v pondělí budu kontrolovat znalost slovíček a porozumění textu.

kdo nemá ze školy, dodělá si v PS na str. 15/2.

 

26.11.

AJ: DÚ: Napsat 6 oznamovacích vět na Hvae got/has got. 3 o sobě a 3 o kamarádovi dle informací dnes zjištěných ve škole (tabulka). Věty napsat do malého sešitu. Domácí úkoly budou oznámkovány. Ve středu si napíšeme test na otázku a krátkou odpověď.

 

21.11.

ČJ:pokračovat stejně jako ve škole s následujícími slovními spojeními.

jistě to dokážu

slíbíte si přátelství

v lázních se vyléčíš

hrajete si rádi na písku

povezeme se vlakem

bydlíme v Holubicích

číšníci připraví hostinu

děvčata  odbyla úkol

pobíhá kolem

stará se o sourozence

jíš rád rohlíky

říkáte jenom pravdu

vezu drahý náklad

16.11.

AJ: DÚ: PS 12/2, 13/4, doplnit volný list dnes rozdaný ve škole - otázky a krátké odpovědi.

 

14.11.

AJ: procvičovat HAVE GOT - v pátek si napíšeme test.

 

9.11.

AJ: procvičovat sloveso HAVE GOT a čísla do 100. Příští týden budeme psát test.

 

24.10.

AJ: příští středu písemný test na čísla 1-20 (opakování ze 3. třídy). DÚ - rodokmen v AJ dle rodokmenu v učebnici (lekce 2)

 

23.10.

ČJ: Procvičování pravopisu str.8/ druhý sloupec - pokračování úkolů napsat do sešitu - ve vyučování jsme si vysvětlovali jak postupovat.

 

19.10.

AJ: DU PS 11/3. V pondělí budeme psát diktát na slovíčka - rodina (podobně jako dnes)

ČJ+M: kdo nestihl ve škole, dodělá si zadanou práci.

 

 

17.10.

M: uč str.19 cv.9 - 2 sloupce (16 příkladů), napsat, vypočítat a zaokrouhlit.

AJ: doplnit přivlastňovací zájmena na volném listu papíru, který obdrželi ve škole. Papír nalepit do sešitu.

15.10.

AJ: DU: 5 vět o rodině, zadání vysvětleno ve škole. Od středy zkoušíme ústně na známky slovíčka - rodina + odpovědi na otázky (what´s your name, how old are you, how are you, where are you from - neustále opakujeme již od 3. třídy a stále někteří neumí).

 

12.10.

AJ: DU: PS 10/2

 

10.10.

AJ: v pátek si napíšeme krátký test pouze na osobní zájmena (překlad z AJ do ČJ a naopak)

 

5.10.

AJ: v pondělí budeme psát test na lekci 1, včetně slovíček ve slovníčku.

3.10.

AJ: DU: PS str. 8/2

 

 

2.10.

ČJ: procvičování pravopisu str.2,3,4 - vždy prostřední cvičení(sloupec) - pokud chybí první cvičení nebo sloupec, není hotovo z vyučování. Přednostně udělejte Dú a ostatní stači do pátku.

Zítra je GEOMETRIE i aritmetika

V ŽK mají žáci vloženou DAROVACÍ SMLOUVU - Jako dárce uvádějte svoje jméno (ne jméno žáka), pokud platíte převodem z účtu napište datum převodu, je možné hradit i hotově.

1.10.

ČJ: procvičování VS po L,M - zítra test

V deníčku mají žáci zapsaný termín čtení na 3 min.

M: procvičování násobilky (dělení a násobení), řešení slovních úloh uč. str. 10,11

Zítra je GEOMETRIE

Darovací smlouvy dostanou žáci zítra.

Někteří stále neodevzdali vyplněné  poučení o ochraně osobních údajů - prosím o urychlené odevzdání.

27.9.

AJ: v pondělí si napíšeme opravný test na slovíčka, který jsme psali včera. DÚ na pondělí: naučit se číst básničku uč. str. 6

 

25.9.

ČJ: vyznačené cvičení z listu napsat do školního sešitu.

24.9.

AJ: ve středu píšeme na slovíčka zapsaná ve slovníčku od začátku školního roku, DÚ: PS: 7/3,4

ČJ: procvičování VS - po B

Žáci, kteří potřebují mohou mít u sebe při samostatné práci ve vyučování přehledy učiva:

1. Abecedu

2.Přehled VS

3. Slovní druhy (seznam a stručnou charakteristiku)

M: procvičování násobení a dělení

PŘ: ve středu písemka na HOUBY - z učebnice, sešitu a listu - pokud žák ztratí pracovní list, nebo nemá dopsané učivo - nebudu omlouvat.

 

21.9.

AJ: DÚ: PS Str. 6/2. V pondělí budeme na známky hláskovat jméno a příjmení.

 

20.9.

Prosím rodiče, aby podepsali a vrátili do školy poučení o ochraně osobních údajů, které žáci dnes obdrželi.

Zítřejší výuka probíhá bez změn (žáci měli informaci, že z důvodů studia ve škole nebudu)

ČJ: uč. str.10 cv. 8 - napsat de sešitu celé věty - od druhého odstavce ( V..orané brambory se ..........)

M:  dokončit nevypočítané sloupce (někteří i ze včerejšího dne!!!!!!!!!)

19.9.

AJ: DÚ: umět vyhláskovat anglicky svoje jméno a příjmení

 

18.9.

Geometrie: PS str.2 cv. 4,5, cv.3 - dobrovolně - úkol je na zítra 19.9.

17.9.

M: uč.str.8cv.8 - do školního sešitu

JČ: PS 11/3,4

V úterý v hodině M je vždy GEOMETRIE

Každé pondělí 5.vyuč.hodina je DÍLNA ČTENÍ - nosit vlastní knihu!

Za polotetí mají mít žáci přečtené 4 knihy ( kolem 120 stran - v případě čtení obsáhlejší knihy - individuální dohoda s vyučujícím na snížení počtu knih) - způsob zápisu probereme v příštím týdnu v dílně čtení.

14.9.

AJ: DÚ: napsat do sešitu  2 otázky v AJ - Co je to? jednu pro jednotné číslo a jednu pro množné číslo, k tomu nakreslit obrázek a napsat odpověď - podobně na volném listu vlepeném v sešitě, který jsme dělali ve škole. PSÁT POUZE ANGLICKÉ VĚTY, NIKOLIV ČESKÉ, ŽÁKŮM BYLO ZADÁNÍ VYSVĚTLENO VE ŠKOLE. Příští týden ve středu na tuto problematiku budeme psát krátký test.

 

13.9.

M: početníček 2 cv.1,2

12.9.

AJ: DÚ: PS 4/2

 

11.9.

ČJ:PS 4/7 - doplnit + ukol a,b

Pomůcky do geometrie: dlouhé pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou, libovolné pravítko, tužka číslo 3 - vždy ostrá, kružítko budeme potřebovat až v průběhu roku - upozorním na to.

Nevhodné pomůcky: silikonové pravítko, pravítko s "okousanými rohy"

10.9.

AJ: PS: str. 3/1,2

ČJ: PS 3/4, 5- a,d