13.12.

AJ: DÚ ze včerejška: na volném listu: dodělat cvičení hvězdička 6 a plné tvary vždy k oběma větám (kladná i záporná) napsat do sešitu.


10.12.

AJ: DÚ volný list rozdaný dnes ve škole - hvězdička 2 - doplnit a k hvězdiččce 5 na druhé straně napsat stažené tvary.6.12.

AJ: připomínám zítřejší test z AJ - 2 lekce. DÚ: dodělat prostřední cvičení na listu, který žáci obdrželi ve škole.

 

3.12.

AJ: DÚ PS str. 16/1,2. Koncem týdne si napíšeme test na 2 lekci.

 

30.11.

AJ: DÚ přečíst si článek v učebnici na str. 13 učebnici - vypsat si neznámá slovíčka do slovníčku, v pondělí budu kontrolovat znalost slovíček a porozumění textu.

kdo nemá ze školy, dodělá si v PS na str. 15/2.

 

26.11.

AJ: DÚ: Napsat 6 oznamovacích vět na Hvae got/has got. 3 o sobě a 3 o kamarádovi dle informací dnes zjištěných ve škole (tabulka). Věty napsat do malého sešitu. Domácí úkoly budou oznámkovány. Ve středu si napíšeme test na otázku a krátkou odpověď.

 

21.11.

ČJ:pokračovat stejně jako ve škole s následujícími slovními spojeními.

jistě to dokážu

slíbíte si přátelství

v lázních se vyléčíš

hrajete si rádi na písku

povezeme se vlakem

bydlíme v Holubicích

číšníci připraví hostinu

děvčata  odbyla úkol

pobíhá kolem

stará se o sourozence

jíš rád rohlíky

říkáte jenom pravdu

vezu drahý náklad

16.11.

AJ: DÚ: PS 12/2, 13/4, doplnit volný list dnes rozdaný ve škole - otázky a krátké odpovědi.

 

14.11.

AJ: procvičovat HAVE GOT - v pátek si napíšeme test.

 

9.11.

AJ: procvičovat sloveso HAVE GOT a čísla do 100. Příští týden budeme psát test.

 

24.10.

AJ: příští středu písemný test na čísla 1-20 (opakování ze 3. třídy). DÚ - rodokmen v AJ dle rodokmenu v učebnici (lekce 2)

 

23.10.

ČJ: Procvičování pravopisu str.8/ druhý sloupec - pokračování úkolů napsat do sešitu - ve vyučování jsme si vysvětlovali jak postupovat.

 

19.10.

AJ: DU PS 11/3. V pondělí budeme psát diktát na slovíčka - rodina (podobně jako dnes)

ČJ+M: kdo nestihl ve škole, dodělá si zadanou práci.

 

 

17.10.

M: uč str.19 cv.9 - 2 sloupce (16 příkladů), napsat, vypočítat a zaokrouhlit.

AJ: doplnit přivlastňovací zájmena na volném listu papíru, který obdrželi ve škole. Papír nalepit do sešitu.

15.10.

AJ: DU: 5 vět o rodině, zadání vysvětleno ve škole. Od středy zkoušíme ústně na známky slovíčka - rodina + odpovědi na otázky (what´s your name, how old are you, how are you, where are you from - neustále opakujeme již od 3. třídy a stále někteří neumí).

 

12.10.

AJ: DU: PS 10/2

 

10.10.

AJ: v pátek si napíšeme krátký test pouze na osobní zájmena (překlad z AJ do ČJ a naopak)

 

5.10.

AJ: v pondělí budeme psát test na lekci 1, včetně slovíček ve slovníčku.

3.10.

AJ: DU: PS str. 8/2

 

 

2.10.

ČJ: procvičování pravopisu str.2,3,4 - vždy prostřední cvičení(sloupec) - pokud chybí první cvičení nebo sloupec, není hotovo z vyučování. Přednostně udělejte Dú a ostatní stači do pátku.

Zítra je GEOMETRIE i aritmetika

V ŽK mají žáci vloženou DAROVACÍ SMLOUVU - Jako dárce uvádějte svoje jméno (ne jméno žáka), pokud platíte převodem z účtu napište datum převodu, je možné hradit i hotově.

1.10.

ČJ: procvičování VS po L,M - zítra test

V deníčku mají žáci zapsaný termín čtení na 3 min.

M: procvičování násobilky (dělení a násobení), řešení slovních úloh uč. str. 10,11

Zítra je GEOMETRIE

Darovací smlouvy dostanou žáci zítra.

Někteří stále neodevzdali vyplněné  poučení o ochraně osobních údajů - prosím o urychlené odevzdání.

27.9.

AJ: v pondělí si napíšeme opravný test na slovíčka, který jsme psali včera. DÚ na pondělí: naučit se číst básničku uč. str. 6

 

25.9.

ČJ: vyznačené cvičení z listu napsat do školního sešitu.

24.9.

AJ: ve středu píšeme na slovíčka zapsaná ve slovníčku od začátku školního roku, DÚ: PS: 7/3,4

ČJ: procvičování VS - po B

Žáci, kteří potřebují mohou mít u sebe při samostatné práci ve vyučování přehledy učiva:

1. Abecedu

2.Přehled VS

3. Slovní druhy (seznam a stručnou charakteristiku)

M: procvičování násobení a dělení

PŘ: ve středu písemka na HOUBY - z učebnice, sešitu a listu - pokud žák ztratí pracovní list, nebo nemá dopsané učivo - nebudu omlouvat.

 

21.9.

AJ: DÚ: PS Str. 6/2. V pondělí budeme na známky hláskovat jméno a příjmení.

 

20.9.

Prosím rodiče, aby podepsali a vrátili do školy poučení o ochraně osobních údajů, které žáci dnes obdrželi.

Zítřejší výuka probíhá bez změn (žáci měli informaci, že z důvodů studia ve škole nebudu)

ČJ: uč. str.10 cv. 8 - napsat de sešitu celé věty - od druhého odstavce ( V..orané brambory se ..........)

M:  dokončit nevypočítané sloupce (někteří i ze včerejšího dne!!!!!!!!!)

19.9.

AJ: DÚ: umět vyhláskovat anglicky svoje jméno a příjmení

 

18.9.

Geometrie: PS str.2 cv. 4,5, cv.3 - dobrovolně - úkol je na zítra 19.9.

17.9.

M: uč.str.8cv.8 - do školního sešitu

JČ: PS 11/3,4

V úterý v hodině M je vždy GEOMETRIE

Každé pondělí 5.vyuč.hodina je DÍLNA ČTENÍ - nosit vlastní knihu!

Za polotetí mají mít žáci přečtené 4 knihy ( kolem 120 stran - v případě čtení obsáhlejší knihy - individuální dohoda s vyučujícím na snížení počtu knih) - způsob zápisu probereme v příštím týdnu v dílně čtení.

14.9.

AJ: DÚ: napsat do sešitu  2 otázky v AJ - Co je to? jednu pro jednotné číslo a jednu pro množné číslo, k tomu nakreslit obrázek a napsat odpověď - podobně na volném listu vlepeném v sešitě, který jsme dělali ve škole. PSÁT POUZE ANGLICKÉ VĚTY, NIKOLIV ČESKÉ, ŽÁKŮM BYLO ZADÁNÍ VYSVĚTLENO VE ŠKOLE. Příští týden ve středu na tuto problematiku budeme psát krátký test.

 

13.9.

M: početníček 2 cv.1,2

12.9.

AJ: DÚ: PS 4/2

 

11.9.

ČJ:PS 4/7 - doplnit + ukol a,b

Pomůcky do geometrie: dlouhé pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou, libovolné pravítko, tužka číslo 3 - vždy ostrá, kružítko budeme potřebovat až v průběhu roku - upozorním na to.

Nevhodné pomůcky: silikonové pravítko, pravítko s "okousanými rohy"

10.9.

AJ: PS: str. 3/1,2

ČJ: PS 3/4, 5- a,d


Kontakt

Základní a mateřská škola Holubice

ZŠ a MŠ Holubice, příspěvková organizace
Holubice 20
68351 Holubice


mobilní telefon ředitelky:
733 386 077

pevná linka do ředitelny:
530 333 633