Úkoly

 
DOMÁCÍ ÚKOLY
 
22.5. M -Početník 1/2
Pro nemocné: ČJ - uč. 89.90.91 - přečíst + zápis v sešitě + PS 36/18,19,  37/26,  38/28,29;   M -PS 22/1,2 +početník 1/2
 
21.5. ČJ -PS 35/16,17
Pro nemocné: ČJ -PS 35/14,15,16,17 a str.37/24,25,27;    M -PS 20/6,7,8,9
 
Od příštího týdne budeme za příznivého počasí chodit v TV na hřiště. Děti budou mít vhodné oblečení a obuv na ven i do tělocvičny.
 
20.5. ČJ -PS 37/23
Pro nemocné: ČJ - PS 36/20,21,22;  M- PS 20/1,2,3,4,5 + Početník 3-str.1/1;  Písanka str 32; PRV - uč. 52,53 přečíst + zápis do sešitu, PS str. 45
 
!Pozor! Zítra- úbor na TV + švihadlo
 
17.5. Pro nemocné: Písanka str. 28,29 ; M-PS str. 19
 
16.5.  ČJ - PS 13/6 - oprava chyb do sešitu
         Pro nemocné:ČJ - PS 13/6, 35/13;   M str. 18
         Do PČ - 17.5. pravítko (30 cm nebo velký trojúhelník - kdo má)
 
13.5. PRV - PS 44/4
 
10.5. Pro nemocné: Písanka str. 30,31;  M - PS 15/3,4,5,6
 
9.5. ČJ - PS 34/11,12
Pro nemocné: ČJ -PS 34/9,10,11,12;  M - PS 15/1,2
 
7.5. pro nemocné: M-PS 14

       AJ.: Dnes jsme vyráběli knížečku PS str. 69, 70. Děti, které dnes chyběly nebo neměly pomůcky si udělají doma. Od příští hodiny budu zkoušet čtení z této knížky (chyby při čtení slova "television" a věty "That´s better" toleruji :).

       V úterý (popřípadě kterýkoliv další den) budeme psát test na místnosti (slova garden, hall, bathroom, bedroom, kitchen, sitting room - umět i přečíst popř. přepsat, odpověď YESxNO na otázku typu "Is the tiger in the garden?...")

 
6.5. ČJ - PS 34/7,8
Pro nemocné: ČJ - uč. str. 79,80,81,82,83 -přečíst + PS 34/7,8;   PRV - uč. str. 50,51+ PS str. 42;  Písanka str. 26,27
 
3.5. V pondělí, 6.5., testík na +/- do 100
Pro nemocné: Písanka str. 25;  Početník 18/69,70,71
 
2.5. ČJ - PS 11/10
Pro nemocné: ČJ-PS str. 11 + zápis do sešitu
 
29.4. ČJ - PS 33/5,6; PRV - 6.5. str. 42 na známky (nevyplňovat předem, pouze ústně projít)
Pro nemocné: ČJ -PS str. 9 + 33/5,6;  M -PS str. 12;  PRV -PS - 39/1,2 a 41/9,10,11 Písanka str. 24
 
26.4. Pro nemocné: Písanka str. 20,21;  M - PS 11/5
 
25.4. ČJ - PS 33/3,4; 26.4: testík z geometrie - rýsování bodů, přímek a úseček, na pátek - do PČ - kdo může- přinést malé ostré (manikurní) nůžky nejlépe v nějakém pouzdře
Pro nemocné: ČJ - PS str. 7,8, 33/3,4; M -PS str. 11/1 (narýsovat do sešitu),2,3,4
 
24.4. ČJ -PS 33/1,2;  M - početník 17/66
Pro nemocné: ČJ - PS str. 6 a 33/1,2 + zápis do sešitu ;  M - PS  10/2,4,5,6, Početník 17/65,66;  PRV - uč. 48,49 + PS 39/3, 40/4,5,6,8
 
23.4. M- Početník 16/64
Pro nemocné: ČJ - uč. 78 + PS 5/5 + zápis do sešitu; M - Početník 16/63,64
 
16.4.  M - Početník 16/62

          AJ.: PS str. 39 - některé děti mají hotovo ze školy

Pro nemocné: M - PS -9/6,7,8,9 + Početník 16/61
 
15.4. M-Početník 15/59,60;  Písanka str. 22,23
Pro nemocné: ČJ - zápis do sešitu - Vlastní jména;  M- Početník 15/57,58;    
PRV - uč. 46,47 přečíst +PS str.38;  Písanka str. 19,22,23
 
12.4. Písanka str. 18
 
11.4. M - zítra, 12.4. - testík na odčítání do 100;  ČJ - 15.4.-diktát - vlastní jména
 
10.4. M -PS 8/4, PRV -PS 37/6
 
9.4. ČJ - PS 3/1
 
8.4. PRV - PS 34/1,3
 
3.4. M- početníček 13/50
 
2.4. TV: přeskoky přes švihadlo - trénovat doma - v květnu bude celoškolní soutěž
Pro nemocné: ČJ -uč. str. 72;  M-PS str.6/3,4,5,6,7, a 8 (jen 1. a 2. sloupeček)
 
1.4. PRV -PS 33/2,3
 
29.3. Pro nemocné: Písanka str. 13,14
 
27.3. V pondělí, 1.4. - diktát na slova s tvrdými a měkkými slabikami
Pro nemocné: ČJ -uč. str. 71+PS 40/2,3;  PRV - PS 31/2 a 32/3
 
25.3. PRV-PS - 31/1; M - 27.3.-test (+/- do 100), ČJ - 26.3. zkoušení u tabule - uč. str.70 růžový rámeček
Pro nemocné: ČJ - uč. 70,PS str. 40/1; PRV -uč. 41 přečíst, PS 31/1, Písanka str. 12
               
21.3. Pro nemocné: ČJ-PS 38/5,6 a 39 celá; M- Početníček str. 9,10,11,12
 
20.3. M-Početníček str. 7,8 (dokončit, kdo nestihl v hodině)
Pro nemocné: ČJ - PS 38/1,2,3,4;  M-PS 4/4,5 + str.5 celá, Početníček str. 7,8;   PRV-PS 29/4,5 a 30/6,8
V pondělí, 25.3. - test na digitální hodiny (domalovat ručičky na ciferník - např. 13:20, 23:40,  17:05, 19:30 apod.)
 
19. 3. M -PS 4/2
Pro nemocné: ČJ - PS 37/8,9, M - PS 4/1,2,3
AJ.: Dnes jsme vyráběli knížečku - barvy (PS str. 67, podobný příběh je v učebnici str. 39). Pokud někdo nedokončil, dokončí doma. Všichni (včetně dnes nepřítomných) si knížečkuku přinesou v pátek do školy - budeme z ní číst. 

      V úterý 26. 3. budeme psát test na části těla (face, eyes, nose, ears, hair, mouth),  barvy (green, blue, red, pink, orange, yellow, blond, brown, black), I´ve got, I like. Děti musí slova umět i přečíst, tj. poznat, co které napsané slovo znamená.
 
18.3.  PRV -PS 29/3 dokončit
Pro nemocné: ČJ - PS 36/5,6(jen přečíst), 7;  M - PS 3/7 + Početníček 6/23,24;  PRV - PS 29/1,2,3;  Písanka str. 10,11
 
15.3.  M- PS 3/6 (kdo nestihl ve vyučování)
Pro nemocné: Písanka str. 9, M -PS 3/3,4,5,6
 
14.3. Pro nemocné: ČJ -uč. 69 + PS 35/3 - zakroužkovat TI,TÍ červeně, TY.TÝ modře; M- PS 3/1,2 (vybrat 4 příklady, napsat do sešitu příklad na řádek i pod sebe)
 
13.3. ČJ -PS 35/3 (pouze doplnit i/y), 14.3.- diktát na slabiky DI,TI,NI; PRV - trénovat digitální hodiny; HV - 20.3. test na noty g,a,h,c2
Pro nemocné: ČJ - PS 34/2 , 35/1,2,3;   M -PS 2/4,5,6,7 + Početníček 6/22; PRV - uč. 36-39 přečíst
 
12.3.   M - Početníček 6/21, do PČ na pátek přinést jehlu s větším ouškem (nejlépe v jehelníčku nebo v nějakém obalu) a špulku s bílou nití.
Pro nemocné: ČJ -uč. 68, PS 33/4;   M -PS 2/1,2,3 + Početníček 6/21
 
11.3.  ČJ -PS 32/1, M-PS 1/7,8;  ve středu, 13.3. oprava testu na hodiny pro zájemce,kteří dostali dnes trojky
Pro nemocné: ČJ - uč. 67+ zápis (7 slov na slabiky NI-NÍ ze cv. 2), PS 32/1
                     M -PS 1/5,6,7,8
                     PRV- PS 28/5
                     Písanka str. 8
 
8.3. Do tělocviku budeme potřebovat švihadlo, přibalte k oděvu do TV.
Pro nemocné: Písanka str. 6,7;  M -díl 6: str. 1/1,2,3,4
 
7.3. ČJ -uč. 66 + zápis do sešitu (6-7 slov ze cv. 2 - slabiky DI-DÍ) + PS 33/6
 
6.3. PRV - 11.3. malý test na určení času (nakreslit ručičky na ciferník - čtvrt, půl, třičtvrtě,celá), HV - učit se stupnici C dur
 
Pro nemocné: ČJ - uč. 65 + zápis do sešitu ( 7 slov ze cv. 2 na slabiky DI-DÍ), PRV- PS 28/3,4
 
5. 3. AJ - PS str. 31 - dokončení (některé děti mají hotovo ze školy)
 
 Pro nemocné: ČJ - PS: 32/3,33/5
 
4.3. ČJ - prac. list 15/1 + v úterý, 5.3. -diktát na slova se slabikami ŽI,ŠI,ČI,ŘI,CI,JI
       PRV - trénovat hodiny - určování času, kdo má doma, přinese papírové hodiny
Pro nemocné: ČJ- uč.str. 64, prac.list 13/4, 14/1, 15/1;  M -PS str. 32 dokončit;  PRV - uč.34,35+ PS 27/1,2;  Písanka str. 4,5
 
1.3. Pro nemocné: Písanka str. 3; M - 32/1,2,3,4,5
 
28.2. Pro nemocné: ČJ - uč.str. 63+ zápis (7 slov na slabiku JI-JÍ ze cv. 2); M - str. 31
 
27.2. ČJ - pracovní list 13/3; M - prac. list sloupeček 46(kdo nestihl ve vyučování)
Pro nemocné: ČJ- uč. str 62 + zápis do sešitu (7 slov na slabiky CI-CÍ - 62/2); M- str. 30
 
Ve čtvrtek, 28.2. testík z M -str. 31 (známky pouze, když se povedou)
 
 
26.2. Pro nemocné: ČJ - uč. str. 61+ zápis do sešitu (7 slov se slabikou ŘI-ŘÍ  ze cv. 2);  M - 29/3,4,5,6
 
PRV- PS str.26 dokončit
Pro nemocné: ČJ- uč. 60/1,2 + zápis do sešitu 60/2 - 7 slov na slabiky ČI-ČÍ;  M- 28/6,7 a 29/1,2;  PRV-PS str. 26;   Písanka 2 str. 3/1. úkol(slova, která se vybaví se slovem ŠKOLA)
 
22.2. Pro nemocné: Písanka 2. díl str. 2-přepsat báseň ABECEDA; M-PS 28/1,2,3,4
 
21.2. Pro nemocné: ČJ -uč. 59 + zápis do sešitu (7 slov se slabikami ŠI-ŠÍ ze cvičení 2,str. 59); M-PS 27/3,4,5,6
 
20.2. M-PS 27/2 (kdo nestihl ve škole)
Pro nemocné: ČJ -uč. str. 58 + zápis do sešitu (nadpis "ŽI-ŽÍ", napsat 7 slov, které obsahují slabiky ži-ží ze cvičení 2,str. 58);  M - PS 27/1,2;   PRV- uč. str. 32,33 přečíst
              
 
19.2. Pro nemocné: ČJ -uč.str. 56,57;  M-PS 26/3,4,5,6,7
 
18.2. PRV - PS: 25/2,3
        Písanka 40/3
        Zítra nezapomeňte úbor do TV!
Pro nemocné: M - 26/1,2; PRV uč. str. 30+PS str. 25- Hygiena a čistota; Písanka str. 39,40
 
6.2. Pro nemocné: ČJ - PS str. 31; M-PS str. 25 dokončit + zápis do sešitu geometrie; PRV- uč. str. 30 přečíst
 
!  HV- 20.2. test - výška not (c1, d1, e1, f1)
 
5.2. M- Početníček 5/19,20 (kdo nestihl ve škole)
 
Pro nemocné: ČJ - 30/2,3,4,5; M-PS 23/7, Početníček 5/18,19,20
 
4.2.  ČJ - PS 30/1 + v úterý, 5.2. diktát na slova s tvrdými slabikami
 
Pro nemocné: ČJ - uč. str. 55, PS - 30/"Zvony" a cv.1;  M-PS 23/1,2,3,4,5;  PRV -PS str. 24; Písanka str. 38
 
31. 1. AJ: V úterý budeme psát test na slovní zásobu 3. lekce (jídlo a pití + mám x nemám rád(a) - I like x I don´t like)
 
30.1. M -PS 22/9
Pro nemocné: ČJ - uč. 54; M -PS 22/6,7,8,9; PRV - uč. 29-"Úraz"+ zápis do sešitu
 
29.1. ČJ -PS 29/3 dokončit
Pro nemocné: ČJ -PS 29/1,2,3;  M- PS 22/1,2,3,5
 
28.1. ČJ - PS 28/3 přepsat 2-3 věty, Písanka str 37 celá (na pondělí 4.2.)
Pro nemocné: ČJ  uč. 52/3, 53/1,2 + PS 28/2,3;  M - Početníček 4/15,16;  PRV uč. 29- "Nemoc" přečíst; Písanka str. 37
 
23.1. pro nemocné: ČJ-uč. 51, PS 28/2, M-PS 21/6,7 + Početníček 3/10,11,12
 
 
22. 1. AJ.: Dokončení křížovky PS str. 25, příště si děti přinesou knížečky, které jsme dnes vystřihovali, lepili a podepisovali. Zbytek doplníme příště (pro chybějící - PS str. 65).
 
Pro nemocné: M-PS 21/1,2,3,4,5
 
21.1.
M - PS 20/5,6
ČJ - v úterý, 22.1. - opakovací testík viz uč. str. 45
Pro nemocné: ČJ - uč. 50, M- PS str. 20, PRV- uč. str. 28, Písanka str. 33,34
 
 
8.1.
M: Kdo nestihl některé z následujících cvičení, dodělá si doma za DÚ: počítáme zpaměti - sloupečky 3 a 4, PS str. 16/2,3,7 (7 do malého sešitu).
 
4. 1. AJ: V příští hodině budu kontrolovat slovníčky. Děti, které si nenalepily slovíčka v hodině, udělají doma (většinou se jedná o ty, co nemají v  pouzdře nůžky nebo/a  lepidlo).
 

21.12. Velice děkuji za dárečky, potěšily a překvapily. Přeji všem klidné, odpočinkové a pohodové Vánoce a v novém roce mnoho pracovních i osobních úspěchů. M. Vildová

 
19.12. Pro nemocné: ČJ -uč. str.44; M - "početníček" 1/2 + prac.list-označené; PRV -uč. 24,25, PS- 19,20,21 + zápis do sešitu
 
18.12. Žáci dnes dostali "početníček" Počítáme zpaměti 2, prosím o obalení přes vánoční prázdniny.
 
          Pro nemocné: ČJ-uč.str. 41, PS- 23/3; M-PS 12+ Počítáme zpaměti (nový "početníček") 1/1
 
V pátek si děti nemusí nosit čaj, uvaříme si společný pečený čaj.
 
17.12. ČJ- PS 22/2
          Pro nemocné: ČJ -uč. 40/2, PS 21/7; M -str. 11; Písanka str. 28; PRV uč. 22 + zápis v sešitě
 
14.12. Pro nemocné: ČJ -uč.38,39 + PS 20/1,3, 21/5; M- PS str. 10, PÍS- str. 26,27
 
12.12. ČJ -PS str. 19 dokončit, PRV -PS 18/1,4
          Pro nemocné: ČJ - uč. 36+ PS str. 19, PRV -uč. str. 21+PS str 13,18
Děti si vylosovaly spolužáka, kterému příští pátek, 21.12., dají malý dárek (stačí drobnost nebo i výrobek).
 
11.12. Pro nemocné: M str. 9
 
10.12. PRV - ve středu, 12.12., str. 13 v PS na známky
          Pro nemocné: ČJ - uč. str. 35, M - PS str. 8, PRV -uč. str. 20, PS str. 17, Písanka str. 25
7. 12.
AJ.: Dnes jsme ve škole vyráběli další knížečku. Děti si ji na příští hodinu přinesou do školy (Pokud ji někdo nedodělal, dokončí doma). Příští pátek (14. 12.) budeme psát test ze 2. lekce (slovíčka pen, book, clock, table, teacher, chair, red, blue, green, orange, pink, yellow - umět i přečíst, zájmena my - můj, your, - tvůj)
 

4. 12.

AJ.: Dokončení PS str. 17, popř. str. 15 (kdo neměl ze školy)
 
30.11. Od příštího týdne budou děti nosit knihu do čtenářských dílen každý pátek i s písankou. Ve čtvrtek budeme číst z čítanek, které jsou ve škole,takže děti kromě plavání nemusí nosit žádné školní pomůcky.
 
30.11. Pro nemocné: ČJ -uč. str. 32
 
26.11. ČJ - PS 17/1 dopsat písničku + obrázek myslivce
          PRV -PS 16/4,5
          M- přinést na úterý pravítko a malý sešit geometrie
 
23.11. Do PČ na úterý! 27.11.!(POZOR, OD PŘÍŠTÍHO TÝDNE ZMĚNA ROZVRHU - viz. hl. strana - Základní škola - Rozvrh hodin) přinést prázdnou PET lahev (libovolná velikost)- průhlednou nebo zelenou nebo modrou, lze i víc kusů.
 
22.11. Pro nemocné: ČJ- uč.30/1, PS 16/3,4;  M -PS 2/6,7,8
Ve středu, 28.11. - test z HV - délka not
 
21.11. PRV - v pondělí přinést fotografii rodiny (kdo má)
Pro nemocné: ČJ str. 29, PS 16/1; M -PS 2/1,2,3,4,5; PRV -PS str. 14 dokončit
 
20.11. Pro nemocné: M (nová učebnice) str.1
 
19.11. ČJ-PS 16/2 dokončit, PRV - PS 14/1
 
Pro nemocné: ČJ - uč. 28, PS 16/2;  PRV- uč. 16,17, PS 14/1,2,3; Písanka str. 23
 
14.11. Pro nemocné: ČJ-uč. str. 27 + věty v sešitě; M-PS str. 27; PRV-PS str. 12 + připravit si str. 13 (ústně) na pondělí 19.11.
 
13.11. ČJ - PS 15/2 dokončit
          M - přinést malé zrcátko (kdo má doma)
Pro nemocné: ČJ -uč. 26, PS 15/1,2
 
Prosím rodiče o následující postup při omlouvání dětí: Omluvenku předem lze zapsat přímo do ŽK se správným datem absence a stručným zdůvodněním (např.: LÉKAŘ, RODINNÉ DŮVODY, NEMOC/KAŠEL, RÝMA atd.). Nebo můžete napsat vzkaz do deníčku nebo na mail, ale pak ještě musíte zpětně napsat do ŽK - opět stručně.
 
 
12.11. Pro nemocné: Písanka str.20,21; ČJ-uč.25; M- PS str.26 + sloupeček 73; PRV uč. 15,16 + PS str. 10,11
 
Děti dnes obdržely prohlášení o bezinfekčnosti do plavání. Toto, prosím, odevzdávejte až v týdnu před prvním plaváním (26.-28.11.),nejlépe s datem 29.11.
 
9. 11. Pro nemocné: Písanka str. 19; M-PS str. 25
 

AJ.: Dnes jsme s dětmi začali vyrábět knížečku (PS str. 61). Za D. Ú. mají děti dokončit (napsat na volné řádky názvy libovolných zvířat, tak, aby je pak uměly přečíst). Knížečku si přinesou do příští hodiny AJ. Prosím i všechny děti, které dnes chyběly, aby si knížku vyrobily doma a příště přinesly.

8.11.

Do PČ na 9.11.: plastelinu (kdo nemá v kufříku), kdo má možnost - skořápky z ořechů, čepičky žaludů, bukvic

A. J. : V úterý 13. 11. budeme psát test z 1. lekce - slovíčka (lion, tiger, zebra, snake, crocodile, monkey) umět i přečíst, znát otázku "Can you (see...) a (monkey....) ? a umět na ni odpovědět (Yes x No)

 
 
7.11. Pro nemocné: ČJ uč.23,24; M -PS 23/7,8,9; PRV -uč. str. 14, PS 10/1,2
 
6.11. ČJ -PS 14/2 (napsat 2-3 věty)
Prosím některé rodiče,aby uvedli do pořádku obuv do sportovní haly, velkou část výuky trávíme opětovným zavazováním tkaniček (děti musí trénovat zavazování doma nebo prosím pořiďte tkaničky,které se nemusí zavazovat). Děkuji.
 
2.11. Pro nemocné: Čítanka str. 32-36; Písanka str. 18, M -PS 23/1-6
 
1.11. ČJ -PS 13/8
Pro nemocné: ČJ -PS 13/7,8; M-PS 22/5,6,7
 
Do čtenářských dílen se budou děti nadále připravovat následovně: doma budou číst dál v knížce a navíc si vyberou úsek (cca 10 vět),který se naučí číst a ve škole předevedou na známky.
 
Děti často zapomínají pomůcky, znamenám si, za 5 zapomenutí dostanou do deníčku "MRAČOUNA".
 
31.10. ČJ-PS 13/6 dokončit
 
Pro nemocné: ČJ-PS 12/5,13/6;  M-PS 22/1,2,3,4 + list A5 sloupečky 69,70;  PRV uč.str. 14
 
Do PČ na pátek, 2.11., přinést střední zavařovací sklenici (např.od Moravanky)
 
V pondělí, 5.11., píšeme test z PRV - Podzim (viz. zápis v sešitě)
 
 
 
 
 
 
Čtenářské dílny: každý čtvrtek, 3.vyučovací hodinu-děti přinesou knihu, kterou čtou i doma. Ve škole přečtou úryvek, o kterém si potom povídáme. Kniha musí být přiměřená věku a čtenářským schopnostem žáka, NE komiks nebo encyklopedie.
 
Vybavení pouzdra: 2 funkční pera, tužka č. 2,3, guma, ořezané pastelky, ořezávátko, malé pravítko (15 cm), tyčinkové lepidlo, nůžky
 
Kufřík do VV a PČ: igelit na lavici, hadřík, kelímek na vodu, štětce, lepidlo Herkules, vodové a temperové barvy, paletku, voskovky, plastelínu, cca 20 špejlí, pracovní tričko/zástěru
 
Do TV: pevné tenisky, do tělocvičny se světlou podrážkou, kraťasy/tepláky do tělocvičny, tričko, mikinu
 
 
Děti mohou postupně nosit do školy 1-2 kuchyňské papírové role a krabici papírových kapesníčků.
 
Sbíráme "odpadový materiál", který lze dále užít pro tvorbu nebo výuku - např. proložky od vajec (velké na 30 ks), ruličky od toaletního papíru nebo kuchyňských rolí, špejle od nanuků, plastové krabičky od zmrzlin, víčka od PET lahví. Můžete průbežně posílat po dětech do školy.
 
Pokud máte možnost věnovat škole kancelářský papír z jedné strany potištěný,taktéž posílejte po dětech.
 
 
Děti obdržely žákovské knížky, vyplňte první dvoustranu.
O přestávkách chodíme na hřiště, vybavte děti vhodnou obuví.
Děti dostávají učebnice a pracovní sešity, postupně obalujte. Nepodepisujte pracovní sešity, nalepíme bílé štítky se jménem přímo na obal.
 
 
 
          
 
 

Kontakt

Základní a mateřská škola Holubice

ZŠ a MŠ Holubice, příspěvková organizace
Holubice 20
68351 Holubice


mobilní telefon ředitelky:
733 386 077

pevná linka do ředitelny:
530 333 633