Úkoly

20.4.

V pondělí půjdeme v případě hezkého počasí s oběma třídami v PČ na zahradu. Je potřeba, aby děti měly oblečení, které si mohou umazat. Mohou si vzít též nejlépe plastové (neostré) potřeby na zahradu - hrábě, lopatku, motyčku, zahradnický kolík - kdo má.

3. roč.. AJ: DÚ: PS 73/2. V pondělí píšeme test na přivlastňovací ´s ( např. Polly´s book).

 

18.4.

V pátek nebudeme ve čtení používat "vlastní" knihu

2. roč.: AJ: v úterý 24.4. budeme psát test na 6 lekci.

M: procvičování násobilky - násobení a dělení 2

3.roč.

M: Ti kteří mají s sebou Početníček - na str.40 je zapsáno, co a do kdy mají dokončit - doporučuji kvůli úpevnění učiva

: Ti, kteří mají školní sešit napsat věty podle zadání 12571.

Naučit se pádové otázky - do pátku (každý má vytvořené kartičky - způsob práce znají z vyučování)

17.4.

2. roč. AJ: obrázkový diktát budeme psát až v pondělí.

3. roč. AJ: DÚ PS: 70/2 

 

16.4.

2. roč.

AJ: zítra budeme psát obrázkový diktát na počasí.

 

3. roč.

AJ:  DÚ PS: str. 71

13.4.

3. roč.

AJ: PS 69/2

 

10.4. úterý

3. roč.

ČJ: PS 14/1,3: cv.1 - pouze tužkou podtrhnout podstatná jména- neplnit další úkoly podle zadání.

2. roč.

ČJ: PS 3/cv.1 -dokončit, cv.2

 

AJ: ke každému počasí (snowy, rainy, cloudy, sunny, windy) namalovat jednoduchý obrázek a k tomu napsat větu "It´s ......". Žákům bylo vysvětleno ve škole. Úkol je na pondělí. Od pondělka zkoušíme na známky slovíčka - počasí.

 

9.4.

3. roč.

     D.Ú. M: sloupečky 39 a 40 (pokud někdo nemá ze školy hotový sl. 38, tak i ten)

6.4.

3. roč.

AJ: v pondělí budeme psát krátkou písemku na věty - sloveso BÝT (I´m ...., He´s ....., She´s .....) a MÍT (I´ve got ...., He´s got ......, She´s got ........). V úterý budeme psát test na 7. lekci.

 

 

5.4.

2. roč

ČJ: PS 1/2; dokončit cv.3

3. roč

M: Nutné procvičování násobení a dělení zatím násobků 2,3,4,5. Začínáme dělení se zbytkem - bez výborného zvládnutí násobení a dělení se bude žákům těžko počítat. Je nutné znát dobře řadu násobků a umět vyhledat nejbližší násobek  a v rychlosti (bez dlouhého uvažování) znát jednotlivé výsledky pro násobení a dělení.

4.4.

3. roč.

JČ: učebnice 145/3;kdo nemá dokončí PS str.11 cv.2,3

3.4.

2. roč

AJ - v pondělí budeme psát obrázkový diktát na oblečení + budeme ústně zkoušet slovíčka - oblečení.

3. roč.

AJ - v pátek budeme psát test na přídavná jména - fat/thin, young/old, tall/short.

PRV - dokončit zápis (nakreslení obrázku str.37) - na čtvrtek

26.3.

2. ročník:

AJ: Dle vzoru v sešitě si nakreslit 2 panáčky ("on" a "ona"), ke každému panáčkovi napsat anglicky 3 kusy oblečení. Dále napsat dle vzorových vět v sešitě ke každému panáčkovi 1 větu, co mají panáčci na sobě, a to pro I´m wearing ......, He´s wearing ...., She´s wearing .......... Sebe už mají v sešitě nakreslené ze školy. Někdo má napsanou i větu I´m wearing.....Žákům bylo vysvětleno ve škole.

 

3. ročník:

AJ: Stejně jako na dnešek, ale napsat věty pro "he" (on), nebo "she" (ona) - jedno si vybrat. Žákům bylo vysvětleno ve škole.

Dále dopsat z těchto cvičení všechna, která chybí: PS: 62/2, 63/3, 64/2, 66/1,2. Většinu už mají hotovu ze školy. Úkoly jsou až na úterý po Velikonocích.

 

23.3.

3. ročník: AJ: DÚ: Nakreslit do sešitu sebe a napsat o sobě 5 vět pomocí I´m a I´ve got, tj. zda jsem chlapec/dívka, vysoký/malý, mladý/starý, hubený/tlustý a jaké mám vlasy (délka, barva). Žáci byli informováni ve vyučování.

 

Tentokrát všichni povinně zapsat "víkendovník"

V ŽK má každý žák zapsanou částku, kterou má uhradit za plavání (plaťte prosím na účet školy).

2. ročník

V rámci procvičování sčítání a odčítání dokončit chybějící sloupečky nebo jejich části od čísla 61 do 69. Někteří počítáají velice pomalu, někteří pomalu a s chybami, rychle a s chybami.

Ideální je počítat rychle a bez chyb (časově zatím neohraničuji - ideální je zhruba 2 min na sloupeček).

 

22.3.

3.ročník

JČ: dokončit cvičení ve školním sešitě

2. ročník

Jč: PS 37/9a) - doplnit a vyznačit

21.3.

3.ročník

JČ: oprava diktátu - stačí na pátek

uč 137/2a - napsat do sešitu, někteří dokončit PS str. 10 - příslovce

2. ročník

ČJ: pouze někteří  pětiminutovky

20.3.

2. ročník

AJ: DÚ PS str. 44,45. Od pondělka zkoušíme na známky slovíčka na str. 51 uč.

3. ročník

AJ: DÚ PS str. 61

M: Z dvojic čísel vytvoř příklad na sčítání i odčítání zapiš a vypočítej.

35 a 18, 63 a 26, 55 a 37, 42 a 29, 71 a 23, 47 a 25

Kdo neudělat na dnešek úkol z ČJ - dokončit!

Oprava v sešitě z M

 

19.3

Připomínáme zaplacení zálohy (nebo celé částky) ŠvP.

Koho se to týká, má to zapsané v ŽK.

2.ročník

ČJ - PS 33/5, 36/6

3. ročník

AJ: DÚ: PS str. 60/2. Zítra píšeme test na slovíčka učebnice str. 48. Ti, co zatím nepsali test na 6. lekci, nebo budou psát opravný, si jej napíší tento pátek.

ČJ: PS 9/2,3,4

Zítra písemka z PRV - viz 13.3.

16.3.

DÚ není

V průběhu víkendu (nebo pondělí) doplním zápis z PRV pro 3.r - aby si jej mohli dopsat chybějící žáci.

Na konci týdne budu vždy promazávat již neaktuální úkoly.

15.3.

DÚ není kromě:

Někteří žáci 3.r. neodevzdali PS z matematiky a početníček, který měl být dnes hotový.

14.3.

2.ročník

AJ: v pondělí 19.3. budeme psát test na lekci 5. DÚ: PS str. 43 - pouze cvičení "About me". Info pro nemocné: dodělat  všechna cvičení k lekci 5 v PS kromě poslechů a horního cvičení na str. 43., uč: str. 40-47, dopsat zápisy do slovníčků a sešitů. 

3. ročník

AJ: Info pro nemocné: od pondělka zkoušíme na známky slovíčka na str. 48 uč., osobní zájmena I, you, he, she, it, sloveso HAVE GOT - 1-3 osoba jednotného čísla. Dopsat zápisy do sešitu a slovníčku.

13.3.

PRV - písemka v úterý 20.3. učivo: Podmínky života na Zemi (uč.str. 28 - 31, kromě koloběhu vody, učivo zapsané v sešitě). Učivo o planetách bude zařazeno jen jako rozšiřující pro získání "plusových bodů".

Kontola sešitu - kdo chyběl bude mít veškeré učivo dopsané!!! (pokud to bylo možné dostali možnost si jej zapsat ve vyučování nebo byli upozorněni ať si to opíší v družině)

9.3.

AJ 3. roč. Info pro nemocné: Dnes jsme psali test na 6. lekci. Kdo chyběl, napíše si jej příští týden (krátce chybějící v úterý, déle chybějící v pátek). Začali jsme probírat slovíčka na str. 48 uč, DÚ: PS 59/2. U chybějících je třeba, aby si od spolužáků půjčili sešit a slovníček a chybějící učivo si dopsali.

AJ 2 roč. Info pro nemocné: článek str. 46 uč, procvičovat věty a slovíčka na str. 45 uč.

 

 

8.3. 

Zítra budou žáci končit vyučování po 4.vyuč.hodiny tj v 11.40 hod.

3.ročník bude mít zítra 2. vyuč. hodinu AJ nebo M - žáci si přinesou oba předměty.

V pátek budou žáci nosit svou knihu, kterou budou číst na pokračování.

 

Někteří mají v deníčku zapsané připomenutí platby za Školu v přírodě - prosím o uhrazení co nejdříve.

 

5.3.2018

AJ

2. třída: zítra kontroluji, že všichni mají dopsané sešity, slovníčky a pracovní sešity - jedná se zejména o nemocné a notorické zapomínače, kterým neustále zdůrazňuji, že probrané učivo (pokud chybí, nebo si zapomenou sešit) je třeba si dopsat.

Dále mají mít zítra všichni v sešitě nalepené obrázky  patrového domku, který jsme dělali ve škole, kdo ho vyhodil/ztratil/zničil, okopíruje si od spolužáka, nebo si namaluje vlastní.

Info pro nemocné: slovíčka na str. 45 uč.

 

3. třída: v pátek 9.3.2018 budeme psát test na 6. lekci. Zítra test na slovíčka, která máme napsaná ve slovníčku.

Info pro nemocné: opakovaní It is, It isn´t, Is it ...? slovíčka str. 44 uč., gregův dopis str. 45 uč., DÚ: PS str. 58.

JĆ: opakovat podstatná jména a přídavná jména (podle cvičení v pracovním sešitě na str. 3-6, zápisy jsou ve školním sešitě - kdo byl nemocný musí si učivo dopsat), znát řadu slovních druhů (umět je vyjmenovat 1-10). Vracíme se také při opakování v VS po B,L a M. - pracovní sešity většiny žáků zůstaly ve škole.

 

 

 

 

 

Pro nemocné 

týden od 12.2.16.2.

2.ročník

M: opakování geometrie - bod. úsečka, přímka PS 5 dokončení cvičení na str.31, PS 6str. 5 cv 2,3,4

ČJ: tvrdé souhlásky

Omlouvám se, až po upozornění někoho z rodičů jsem zjístila, že jsem špatně zadala zobrazení a proto nebylo vidět učivo. 

Pokud k tomu někdy znovu dojde prosím o poslání informace, abych to co nejdříve napravila.

Děkuji

Pro nemocné 

týden od 22.1.-26.1

Pracovní listy, které žáci v průběhu týdne dostávali mají všichni nepřítomní nachystané k možnosti domácího procvičování

2.ročník

ČJ: učebnice str.42,43,45   pracovní sešit str.24,   25/6,7

                    pracovní listy k procvičení u,ú,ů

M: Pracovní sešit číslo 6 - (žáci jej dostali nový, ti kteří jsou nemocní jej mají ve škole), str. 1,2 (v pátek str.3)

Počítáme zpaměti sloupce 21-28 (sešity jsou ve škole)

 

Pokud mi napíšete zprávu mohu pracovní sešity poslat po někom, kdo bydlí blízko Vás nebo si pro ně můžete dojít.

 

3. ročník 

 

Probrané učivo 1.pololetí je v samostatném odkazu pod záložkou naší třídy

 

23.1.3.třída: AJ: v pátek píšeme test na 5. lekci. Především slovíčka, have got, čísla 1-20. Slovíčka a zejména čísla je nutno umět i psát.

 

22.1., AJ: připomínám, že zítra píšeme test na 4 lekci. Dnes jsme vše opakovali, děti mají zapsané v deníčcích již z minulého týdne.

 

Pololetní písemná práce z:

 ČJ - čtvrtek 25.1.

 M - úterý 23.1.

PRV ve středu 24.1. - nejde o písemnou práci, ale o to jaký mají žáci přehled o tom co jsme v průběhu roku udělali.

 

Probrané učivo 1.pololetí je v samostatném odkazu pod záložkou naší třídy

 

Prosím o kontrolu pomůcek na rýsování : tužka č.3, pravítko - nejlépe rovné s jednou řadou čísel na měření centimetrů. Velice nevhodné jsou různé trojúhelníky spojené s úhloměry - žáci se v nich nedokáží orientovat. Je potřeba, aby hrana pravítka byla rovná - bez poškození , aby bylo možné podlení udělat rovnou čáru. 

Geometrii máme vždy v úterý a někdy i v pátek.

Pro nemocné - aktualizováno v pátek

týden od 15.1.-19.1

Pracovní listy, které žáci v průběhu týdne dostávali mají všichni nepřítomní nachystané k možnosti domácího procvičování

2.ročník

ČJ: učebnice str.39,40 -u,ú,ů   pracovní sešit str. 22 cv.1 - opakování cv. 2 - důležité! 

                    str.41 - jaký někdo je, pracovní sešit  23/3,4 - nemáme hotovo

M: geometrie - úsečka str. 19, (24,25 - v pátek) - neudělali jsme, PS str.28/6,7 str.29/ 3,4,6,7 str. 30

 

3. ročník 

ČJ: VS po B, PS str. 24-27 (+ pracovní listy)

    zelená učebnice (ALTER) str. 38-43

M: geometrie: fialový prac.s. do str.4 (kromě úkolu D)

Zaokrouhlování na desítky uč.str 46,47

+pracovní listy k procvičování násobení a dělení

 

 


Kontakt

Základní a mateřská škola Holubice

ZŠ a MŠ Holubice, příspěvková organizace
Holubice 20
68351 Holubice


mobilní telefon ředitelky:
733 386 077

pevná linka do ředitelny:
530 333 633