Úkoly

25.6.

Informace ohledně tohoto týdne ve škole jsou na hlavní stránce.

Žáci 3. ročníku půjdou zítra na pozemek - vhodné oblečení.

Přinést si zítra tašku na výkresy, které si budeme rozdávat.

---------

Kdo ještě nedonesl dokumenty do školy v přírodě, zítra je poslední možnost ! Připomínám kopii kartičky pojištění a podpis rodičů na potvrzení od lékaře.

 

13.6.

Zítra si žáci přinesou do školy knihu - bude dílna čtení místo pátku

Připomínám odevzdání potřebných dokumentů na ŠvP - stále je dost žáků, kteří neodevzdali nic nebo chybí některá část - mají zapsáno v deníčku.

Někteří nezaplatili fotky - do pátku mají být zaplaceny.

Za autobus na plavání (31.5.) vybíráme 60,-Kč (nutné zaplatit do pátku)

6.6.

pololetní písemné  práce

M - pondělí 11.6.

PRV - úterý 12.6. - formou samostatné práce s možností využívání vlastního sešitu.

ČJ - středa 13.6.

 

3. ročník:

M:Početníček 32/2,3 (cv.1 má být hotové z vyučování - pokud není doporučuji dokončit v rámci procvičování) Pozor na správný postup při zkoušce. Často se stává, že žáci zkoušku ani nepočítají, jen opisují výsledky - chybu  pak počítám 2x!!!!

Procvičování dělení se zbytkem!!!!!

ČJ: Pětiminutovky str.39, další 2 sloupce - doporučuji si projít udělané chyby a zdůvodnit.

Opakovat slovní druhy!!!!! (někteří mají problém poznat i zcela jednoduché slovní druhy)

2.ročník:

ČJ: PS str.39/cv.36,37

M: procvičování násobilky

5.6.

3. ročník:

AJ: DÚ napsat 4 věty o tatínkovi/mamince (dle vlastního výběru) s použitím has got, hasn´t got, is, isn´t. Žákům bylo vysvětleno ve škole.

M:početníček str.31 cv.1

ČJ:zel.uč. 111/11 - napsat do sešitu, v 6-ti prvních větách urit slovní druhy

2.ročník:

M: někteří sloupce

ČJ: PS 22/1

 

4.6.

3.ročník

ČJ: zelená učebnice str. 111 cv. 9 - napsat do sešitu (celé), v 6 větách určit slovní druhy (přehled a vysvětlení slovních druhů je v učebnici str. 126)

M:  pracovní sešit ......

Početníček str. 30 - procvičování písemného sčítání a odčítání (do středy) - společně budeme dělat písemné sčítání a odčítání s přechodem.

2.ročník

M:vyznačené sloupce (někteří mají 4 sloupce - dělejte postupně - nemusí být vše hned zítra)

1.6.

V pondělí půjdeme s oběma třídami místo PČ na pozemek. Je potřeba, aby děti měly odpovídající oblečení.

3.roč.

AJ: test budeme místo úterka psát v pondělí.

 

30.5.

Hovorové hodiny začnou ve 14 hod. Pokud Vám termín nevyhovuje můžete si domluvit jiný termín v průběhu příštího týdne.

 

Připomínám zítřejší odjezd na plavání v 7:45 - na "opozdilce" nečekáme. Pokud zítra žák nepřijde do školy, prosím o informaci sms.

29.5.

2. roč.

AJ. DÚ PS zakroužkováno na str. 58, 59

3. roč.

AJ. DÚ na zvláštním listu.

 

28.5.

2. roč.:

AJ: DÚ PS str. 55. Příští úterý budeme psát test na 7. lekci. Zítra zkoušíme na známky nová slovesa ve slovníčku.

3. roč.:

AJ: DÚ PS 86/2. Příští úterý budeme psát test na 9. lekci. Od zítřka zkoušíme na známky nová slovíčka str. 66 uč.

 

 

25.5.

3. roč.

AJ: PS: 83/3,4

 

23.5.

2.roč.:

M: vyznačené sloupce

3.roč.:

M: PS str. 19/6 dokončit, 18/5,6,7,8 - pouze příklady na sčítání , procvičování dělení se zbytkem - kopírovaný sloupec (pokud žák zvládá průměrné tempo, úkoly budou trvat asi 20 minut,  v případě větší časové náročnosti nechejte některé úkoly na pátek)

22.5.

2. roč.:

AJ: naučit se nová slovíčka (slovesa), od příštího úterka budeme zkoušet

M:3 sloupce (pokračovat od toho, kde dopočítali ve škole)

Někteří zatím nemají příklady násobilek dostatečně zažité - doporučuji pravidelně procvičovat - každému vyhovuje jiný způsob. Sloupečky nejsou dostatečně dobré pro toho, kdo neumí spoje zpaměti (střídají se v nich všechny násobilky a zároveň i násobení a dělení). Postupujte třeba po jednotlivých násobilkách a odděleně nás. a dělení, potom teprve příklady různě zamíchejte. Pro mnohé je také lepší příklad vidět napsaný než jenom slyšet. V případě potřeby můžete přijít nejlépe i s dítětem na konzultaci.

Dobře je procvičování uděláno na stránkách https://www.rysava.websnadno.cz/

JČ: 2 sloupečky v pravopisných pětiminutovkách (dokončit cv. v PS str.19 - nemusí být hned zítra)

 

3. roč.

AJ: DÚ PS 82/2

M: nakopírované sloupce

JČ: 3 sloupce v pravopis.pětimin. str. 36

 

21.5.

2. roč.

AJ: DÚ PS str. 57

M:sloupce 17,18

JČ: Pravopisné pětiminutovky str.23 - vyznačené sloupce

3. roč.:

AJ: zítra budeme znovu psát test na slovesa.

M: zaokrouhlování na stovky UČ str.86 cv.2 - napsat do sešitu

ČJ: Pravopisné pětiminutovky 2 další sloupce (VS po s) - kdo stihl ve škole nemá sešit u sebe

 

18.5.

3.roč.: AJ DÚ: PS 80/2. V pondělí budeme psát písemný test na slovesa zapsaná v pondělí do slovníčku.

14.5.

3. roč:

AJ: DÚ PS 81/3, na pátek umět slovesa dnes zapsaná do slovníčku (psát, číst  atd.)

 

11.5.

Prosím o kontrolu a doplnění mazacích tabulek a fixů.

9.5.

3.roč.

M: někteří neodevzdali PS z matematiky - dokončí str.11

JČ: učit se řadu VS po S - vhodné procvičování je na https://www.rysava.websnadno.cz/

2.ročník

M: procvičování nás, a děl. 2,3

4.5.

3. roč: AJ DÚ: do sešitu si nakreslit monstrum. Napsat ve větách, zda je to dívka/chlapec, kolik má hlav, rukou a apod, aby byla použita všechna slovíčka ze strany 64 v učebnici. Žákům bylo vysvětleno ve škole. Úloha je až na pátek. Od pátku též zkoušíme na známky slovíčka na str. 64.

Ve čtvrtek 10.5. pís.z PRV

3.ročník

Společné znaky rostlin, dělení rostlin do jednotlivých skupin  uč.str.38 - 47

2.ročník

Lidé a čas: poznávání hodin - celé hodiny by měli zvládnout všichni, druhy hodin, části dne, měsíce v roce, kalendářní a školní rok, minulost, současnost, budoucnost. uč.str.34-40, PS str. 27-29

3.5

Zítra budeme v Tv venku je nutné, aby žáci měli dostatek pití, nebo láhev do které si mohou napustit vodu.

3. roč.

AJ: DÚ: PS 79/2

M: sloupce - dělení se zbytkem - na kopírovaném listě

2.roč.

M: vyznačené sloupce

2.5.

2.roč.

M: sloupec č.11 (případně dřívější nedokončené)

3.roč.

ČJ: procvičování VS po P (někteří stále neumí řadu slov ani vyjmenovat)

M: Procvičování zaokrouhlování na desítky

24.4.

3. roč.: AJ: napsat 5 vět do sešitu v AJ: jak si myslí (bez měření), že je něco dlouhé (předměty kolem sebe, které umí pojmenovat anglicky), vzorovou větu mají napsanou v sešitě, bylo vysvětleno ve škole. I think ..... 

                    V pondělí 30.4. budeme psát test na 8 lekci. 

M: vyznačený sloupec na dělení se zbytkem, Početníček- vyznačená strana (cvičení) str. 21-22

23.4.

3. roč. AJ: DÚ: PS str. 75. Zítra budou všichni potřebovat pravítko.

 

20.4.

V pondělí půjdeme v případě hezkého počasí s oběma třídami v PČ na zahradu. Je potřeba, aby děti měly oblečení, které si mohou umazat. Mohou si vzít též nejlépe plastové (neostré) potřeby na zahradu - hrábě, lopatku, motyčku, zahradnický kolík - kdo má.

3. roč.. AJ: DÚ: PS 73/2. V pondělí píšeme test na přivlastňovací ´s ( např. Polly´s book).

 

18.4.

V pátek nebudeme ve čtení používat "vlastní" knihu

2. roč.: AJ: v úterý 24.4. budeme psát test na 6 lekci.

M: procvičování násobilky - násobení a dělení 2

3.roč.

M: Ti kteří mají s sebou Početníček - na str.40 je zapsáno, co a do kdy mají dokončit - doporučuji kvůli úpevnění učiva

: Ti, kteří mají školní sešit napsat věty podle zadání 12571.

Naučit se pádové otázky - do pátku (každý má vytvořené kartičky - způsob práce znají z vyučování)

17.4.

2. roč. AJ: obrázkový diktát budeme psát až v pondělí.

3. roč. AJ: DÚ PS: 70/2 

 

16.4.

2. roč.

AJ: zítra budeme psát obrázkový diktát na počasí.

 

3. roč.

AJ:  DÚ PS: str. 71

13.4.

3. roč.

AJ: PS 69/2

 

10.4. úterý

3. roč.

ČJ: PS 14/1,3: cv.1 - pouze tužkou podtrhnout podstatná jména- neplnit další úkoly podle zadání.

2. roč.

ČJ: PS 3/cv.1 -dokončit, cv.2

 

AJ: ke každému počasí (snowy, rainy, cloudy, sunny, windy) namalovat jednoduchý obrázek a k tomu napsat větu "It´s ......". Žákům bylo vysvětleno ve škole. Úkol je na pondělí. Od pondělka zkoušíme na známky slovíčka - počasí.

 

9.4.

3. roč.

     D.Ú. M: sloupečky 39 a 40 (pokud někdo nemá ze školy hotový sl. 38, tak i ten)

6.4.

3. roč.

AJ: v pondělí budeme psát krátkou písemku na věty - sloveso BÝT (I´m ...., He´s ....., She´s .....) a MÍT (I´ve got ...., He´s got ......, She´s got ........). V úterý budeme psát test na 7. lekci.

 

 

5.4.

2. roč

ČJ: PS 1/2; dokončit cv.3

3. roč

M: Nutné procvičování násobení a dělení zatím násobků 2,3,4,5. Začínáme dělení se zbytkem - bez výborného zvládnutí násobení a dělení se bude žákům těžko počítat. Je nutné znát dobře řadu násobků a umět vyhledat nejbližší násobek  a v rychlosti (bez dlouhého uvažování) znát jednotlivé výsledky pro násobení a dělení.

4.4.

3. roč.

JČ: učebnice 145/3;kdo nemá dokončí PS str.11 cv.2,3

3.4.

2. roč

AJ - v pondělí budeme psát obrázkový diktát na oblečení + budeme ústně zkoušet slovíčka - oblečení.

3. roč.

AJ - v pátek budeme psát test na přídavná jména - fat/thin, young/old, tall/short.

PRV - dokončit zápis (nakreslení obrázku str.37) - na čtvrtek

26.3.

2. ročník:

AJ: Dle vzoru v sešitě si nakreslit 2 panáčky ("on" a "ona"), ke každému panáčkovi napsat anglicky 3 kusy oblečení. Dále napsat dle vzorových vět v sešitě ke každému panáčkovi 1 větu, co mají panáčci na sobě, a to pro I´m wearing ......, He´s wearing ...., She´s wearing .......... Sebe už mají v sešitě nakreslené ze školy. Někdo má napsanou i větu I´m wearing.....Žákům bylo vysvětleno ve škole.

 

3. ročník:

AJ: Stejně jako na dnešek, ale napsat věty pro "he" (on), nebo "she" (ona) - jedno si vybrat. Žákům bylo vysvětleno ve škole.

Dále dopsat z těchto cvičení všechna, která chybí: PS: 62/2, 63/3, 64/2, 66/1,2. Většinu už mají hotovu ze školy. Úkoly jsou až na úterý po Velikonocích.

 

23.3.

3. ročník: AJ: DÚ: Nakreslit do sešitu sebe a napsat o sobě 5 vět pomocí I´m a I´ve got, tj. zda jsem chlapec/dívka, vysoký/malý, mladý/starý, hubený/tlustý a jaké mám vlasy (délka, barva). Žáci byli informováni ve vyučování.

 

Tentokrát všichni povinně zapsat "víkendovník"

V ŽK má každý žák zapsanou částku, kterou má uhradit za plavání (plaťte prosím na účet školy).

2. ročník

V rámci procvičování sčítání a odčítání dokončit chybějící sloupečky nebo jejich části od čísla 61 do 69. Někteří počítáají velice pomalu, někteří pomalu a s chybami, rychle a s chybami.

Ideální je počítat rychle a bez chyb (časově zatím neohraničuji - ideální je zhruba 2 min na sloupeček).

 

22.3.

3.ročník

JČ: dokončit cvičení ve školním sešitě

2. ročník

Jč: PS 37/9a) - doplnit a vyznačit

21.3.

3.ročník

JČ: oprava diktátu - stačí na pátek

uč 137/2a - napsat do sešitu, někteří dokončit PS str. 10 - příslovce

2. ročník

ČJ: pouze někteří  pětiminutovky

20.3.

2. ročník

AJ: DÚ PS str. 44,45. Od pondělka zkoušíme na známky slovíčka na str. 51 uč.

3. ročník

AJ: DÚ PS str. 61

M: Z dvojic čísel vytvoř příklad na sčítání i odčítání zapiš a vypočítej.

35 a 18, 63 a 26, 55 a 37, 42 a 29, 71 a 23, 47 a 25

Kdo neudělat na dnešek úkol z ČJ - dokončit!

Oprava v sešitě z M

 

19.3

Připomínáme zaplacení zálohy (nebo celé částky) ŠvP.

Koho se to týká, má to zapsané v ŽK.

2.ročník

ČJ - PS 33/5, 36/6

3. ročník

AJ: DÚ: PS str. 60/2. Zítra píšeme test na slovíčka učebnice str. 48. Ti, co zatím nepsali test na 6. lekci, nebo budou psát opravný, si jej napíší tento pátek.

ČJ: PS 9/2,3,4

Zítra písemka z PRV - viz 13.3.

16.3.

DÚ není

V průběhu víkendu (nebo pondělí) doplním zápis z PRV pro 3.r - aby si jej mohli dopsat chybějící žáci.

Na konci týdne budu vždy promazávat již neaktuální úkoly.

15.3.

DÚ není kromě:

Někteří žáci 3.r. neodevzdali PS z matematiky a početníček, který měl být dnes hotový.

14.3.

2.ročník

AJ: v pondělí 19.3. budeme psát test na lekci 5. DÚ: PS str. 43 - pouze cvičení "About me". Info pro nemocné: dodělat  všechna cvičení k lekci 5 v PS kromě poslechů a horního cvičení na str. 43., uč: str. 40-47, dopsat zápisy do slovníčků a sešitů. 

3. ročník

AJ: Info pro nemocné: od pondělka zkoušíme na známky slovíčka na str. 48 uč., osobní zájmena I, you, he, she, it, sloveso HAVE GOT - 1-3 osoba jednotného čísla. Dopsat zápisy do sešitu a slovníčku.

13.3.

PRV - písemka v úterý 20.3. učivo: Podmínky života na Zemi (uč.str. 28 - 31, kromě koloběhu vody, učivo zapsané v sešitě). Učivo o planetách bude zařazeno jen jako rozšiřující pro získání "plusových bodů".

Kontola sešitu - kdo chyběl bude mít veškeré učivo dopsané!!! (pokud to bylo možné dostali možnost si jej zapsat ve vyučování nebo byli upozorněni ať si to opíší v družině)

9.3.

AJ 3. roč. Info pro nemocné: Dnes jsme psali test na 6. lekci. Kdo chyběl, napíše si jej příští týden (krátce chybějící v úterý, déle chybějící v pátek). Začali jsme probírat slovíčka na str. 48 uč, DÚ: PS 59/2. U chybějících je třeba, aby si od spolužáků půjčili sešit a slovníček a chybějící učivo si dopsali.

AJ 2 roč. Info pro nemocné: článek str. 46 uč, procvičovat věty a slovíčka na str. 45 uč.

 

 

8.3. 

Zítra budou žáci končit vyučování po 4.vyuč.hodiny tj v 11.40 hod.

3.ročník bude mít zítra 2. vyuč. hodinu AJ nebo M - žáci si přinesou oba předměty.

V pátek budou žáci nosit svou knihu, kterou budou číst na pokračování.

 

Někteří mají v deníčku zapsané připomenutí platby za Školu v přírodě - prosím o uhrazení co nejdříve.

 

5.3.2018

AJ

2. třída: zítra kontroluji, že všichni mají dopsané sešity, slovníčky a pracovní sešity - jedná se zejména o nemocné a notorické zapomínače, kterým neustále zdůrazňuji, že probrané učivo (pokud chybí, nebo si zapomenou sešit) je třeba si dopsat.

Dále mají mít zítra všichni v sešitě nalepené obrázky  patrového domku, který jsme dělali ve škole, kdo ho vyhodil/ztratil/zničil, okopíruje si od spolužáka, nebo si namaluje vlastní.

Info pro nemocné: slovíčka na str. 45 uč.

 

3. třída: v pátek 9.3.2018 budeme psát test na 6. lekci. Zítra test na slovíčka, která máme napsaná ve slovníčku.

Info pro nemocné: opakovaní It is, It isn´t, Is it ...? slovíčka str. 44 uč., gregův dopis str. 45 uč., DÚ: PS str. 58.

JĆ: opakovat podstatná jména a přídavná jména (podle cvičení v pracovním sešitě na str. 3-6, zápisy jsou ve školním sešitě - kdo byl nemocný musí si učivo dopsat), znát řadu slovních druhů (umět je vyjmenovat 1-10). Vracíme se také při opakování v VS po B,L a M. - pracovní sešity většiny žáků zůstaly ve škole.

 

 

 

 

 

Pro nemocné 

týden od 12.2.16.2.

2.ročník

M: opakování geometrie - bod. úsečka, přímka PS 5 dokončení cvičení na str.31, PS 6str. 5 cv 2,3,4

ČJ: tvrdé souhlásky

Omlouvám se, až po upozornění někoho z rodičů jsem zjístila, že jsem špatně zadala zobrazení a proto nebylo vidět učivo. 

Pokud k tomu někdy znovu dojde prosím o poslání informace, abych to co nejdříve napravila.

Děkuji

Pro nemocné 

týden od 22.1.-26.1

Pracovní listy, které žáci v průběhu týdne dostávali mají všichni nepřítomní nachystané k možnosti domácího procvičování

2.ročník

ČJ: učebnice str.42,43,45   pracovní sešit str.24,   25/6,7

                    pracovní listy k procvičení u,ú,ů

M: Pracovní sešit číslo 6 - (žáci jej dostali nový, ti kteří jsou nemocní jej mají ve škole), str. 1,2 (v pátek str.3)

Počítáme zpaměti sloupce 21-28 (sešity jsou ve škole)

 

Pokud mi napíšete zprávu mohu pracovní sešity poslat po někom, kdo bydlí blízko Vás nebo si pro ně můžete dojít.

 

3. ročník 

 

Probrané učivo 1.pololetí je v samostatném odkazu pod záložkou naší třídy

 

23.1.3.třída: AJ: v pátek píšeme test na 5. lekci. Především slovíčka, have got, čísla 1-20. Slovíčka a zejména čísla je nutno umět i psát.

 

22.1., AJ: připomínám, že zítra píšeme test na 4 lekci. Dnes jsme vše opakovali, děti mají zapsané v deníčcích již z minulého týdne.

 

Pololetní písemná práce z:

 ČJ - čtvrtek 25.1.

 M - úterý 23.1.

PRV ve středu 24.1. - nejde o písemnou práci, ale o to jaký mají žáci přehled o tom co jsme v průběhu roku udělali.

 

Probrané učivo 1.pololetí je v samostatném odkazu pod záložkou naší třídy

 

Prosím o kontrolu pomůcek na rýsování : tužka č.3, pravítko - nejlépe rovné s jednou řadou čísel na měření centimetrů. Velice nevhodné jsou různé trojúhelníky spojené s úhloměry - žáci se v nich nedokáží orientovat. Je potřeba, aby hrana pravítka byla rovná - bez poškození , aby bylo možné podlení udělat rovnou čáru. 

Geometrii máme vždy v úterý a někdy i v pátek.

Pro nemocné - aktualizováno v pátek

týden od 15.1.-19.1

Pracovní listy, které žáci v průběhu týdne dostávali mají všichni nepřítomní nachystané k možnosti domácího procvičování

2.ročník

ČJ: učebnice str.39,40 -u,ú,ů   pracovní sešit str. 22 cv.1 - opakování cv. 2 - důležité! 

                    str.41 - jaký někdo je, pracovní sešit  23/3,4 - nemáme hotovo

M: geometrie - úsečka str. 19, (24,25 - v pátek) - neudělali jsme, PS str.28/6,7 str.29/ 3,4,6,7 str. 30

 

3. ročník 

ČJ: VS po B, PS str. 24-27 (+ pracovní listy)

    zelená učebnice (ALTER) str. 38-43

M: geometrie: fialový prac.s. do str.4 (kromě úkolu D)

Zaokrouhlování na desítky uč.str 46,47

+pracovní listy k procvičování násobení a dělení

 

 


Kontakt

Základní a mateřská škola Holubice

ZŠ a MŠ Holubice, příspěvková organizace
Holubice 20
68351 Holubice


mobilní telefon ředitelky:
733 386 077

pevná linka do ředitelny:
530 333 633