Úkoly

Pro nemocné 

týden od 12.2.16.2.

2.ročník

M: opakování geometrie - bod. úsečka, přímka PS 5 dokončení cvičení na str.31, PS 6str. 5 cv 2,3,4

ČJ: tvrdé souhlásky

Omlouvám se, až po upozornění někoho z rodičů jsem zjístila, že jsem špatně zadala zobrazení a proto nebylo vidět učivo. 

Pokud k tomu někdy znovu dojde prosím o poslání informace, abych to co nejdříve napravila.

Děkuji

Pro nemocné 

týden od 22.1.-26.1

Pracovní listy, které žáci v průběhu týdne dostávali mají všichni nepřítomní nachystané k možnosti domácího procvičování

2.ročník

ČJ: učebnice str.42,43,45   pracovní sešit str.24,   25/6,7

                    pracovní listy k procvičení u,ú,ů

M: Pracovní sešit číslo 6 - (žáci jej dostali nový, ti kteří jsou nemocní jej mají ve škole), str. 1,2 (v pátek str.3)

Počítáme zpaměti sloupce 21-28 (sešity jsou ve škole)

 

Pokud mi napíšete zprávu mohu pracovní sešity poslat po někom, kdo bydlí blízko Vás nebo si pro ně můžete dojít.

 

3. ročník 

 

Probrané učivo 1.pololetí je v samostatném odkazu pod záložkou naší třídy

 

23.1.3.třída: AJ: v pátek píšeme test na 5. lekci. Především slovíčka, have got, čísla 1-20. Slovíčka a zejména čísla je nutno umět i psát.

 

22.1., AJ: připomínám, že zítra píšeme test na 4 lekci. Dnes jsme vše opakovali, děti mají zapsané v deníčcích již z minulého týdne.

 

Pololetní písemná práce z:

 ČJ - čtvrtek 25.1.

 M - úterý 23.1.

PRV ve středu 24.1. - nejde o písemnou práci, ale o to jaký mají žáci přehled o tom co jsme v průběhu roku udělali.

 

Probrané učivo 1.pololetí je v samostatném odkazu pod záložkou naší třídy

 

Prosím o kontrolu pomůcek na rýsování : tužka č.3, pravítko - nejlépe rovné s jednou řadou čísel na měření centimetrů. Velice nevhodné jsou různé trojúhelníky spojené s úhloměry - žáci se v nich nedokáží orientovat. Je potřeba, aby hrana pravítka byla rovná - bez poškození , aby bylo možné podlení udělat rovnou čáru. 

Geometrii máme vždy v úterý a někdy i v pátek.

Pro nemocné - aktualizováno v pátek

týden od 15.1.-19.1

Pracovní listy, které žáci v průběhu týdne dostávali mají všichni nepřítomní nachystané k možnosti domácího procvičování

2.ročník

ČJ: učebnice str.39,40 -u,ú,ů   pracovní sešit str. 22 cv.1 - opakování cv. 2 - důležité! 

                    str.41 - jaký někdo je, pracovní sešit  23/3,4 - nemáme hotovo

M: geometrie - úsečka str. 19, (24,25 - v pátek) - neudělali jsme, PS str.28/6,7 str.29/ 3,4,6,7 str. 30

 

3. ročník 

ČJ: VS po B, PS str. 24-27 (+ pracovní listy)

    zelená učebnice (ALTER) str. 38-43

M: geometrie: fialový prac.s. do str.4 (kromě úkolu D)

Zaokrouhlování na desítky uč.str 46,47

+pracovní listy k procvičování násobení a dělení

 

 


Kontakt

Základní a mateřská škola Holubice

ZŠ a MŠ Holubice, příspěvková organizace
Holubice 20
68351 Holubice


mobilní telefon ředitelky:
733 386 077

pevná linka do ředitelny:
530 333 633