2.ročník

Český jazyk 1. pololetí:
  • VĚTA -     počítání slov ve větě, rozdělení slov (všechna písmena jsou psaná bez mezery), pořadí slov ve větě (jsou daná slova a ty je nutné seřadit do věty, aby dávala smysl), pořadí vět ve vyprávění
  • DRUHY VĚT - oznamovací, tázací, rozkazovací, přací
  • DĚLENÍ SLOV NA KONCI ŘÁDKŮ
  • SAMOHLÁSKY - krátké, dlouhé, u,ú,ů
Matematika 1. pololetí:
  • +,-,do 20 s přechodem
  • o...větší, o...menší
  • počítání do 100, porovnávání čísel, řazení podle velikosti
  • -,+ do 100 - druhy příkladů: 20+30, 40-10, 30+7, 38-8, 52+3, 76-5, 63+7, 60-5
  • geomatrie: bod, úsečka - rýsování, měření