Organizace školního roku

Školní vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

PRÁZDNINY

 

               Podzimní …………………. 29. - 30.10.2018

              Vánoční ……………………. 22.12. 2018 - 2.1.2019

              Pololetní ……………………. pátek 1. února 2019

              Jarní ……………………. 11.2. – 17.2. 2019

              Velikonoční………………….… čtvrtek 18.dubna a pátek 19.dubna 2019

              Hlavní ……………………. od soboty 29.června 2019 do neděle 1.září 2019

 

                       1.pololetí …………………….

                        2.pololetí …………………….

 

První školní týden budou bez ohledu na rozvrh vždy čtyři vyučovací hodiny.

 

 530 333 636, 731 342 443 mateřská škola

 530 333 633, 733 386 077 základní škola

 739 056 738 školní jídelna

 

 


KONZULTAČNÍ HODINY

 

Mgr. Milena Vodičková - úterý 13.00 h – 14.00 h

Mgr. Markéta Vildová - úterý 13.00 h – 14:00 h

Mgr. Klára Sovadinová - úterý 13.00 h – 14:00 h, výchovný poradce - po předchozí domluvě

Mgr. Eva Krajtlová - úterý 13.00 h – 14.00 h

Mgr. Marie Hradečná - po předchozí telefonické domluvě

V jiném čase po telefonické domluvě.

 

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY A HOVOROVÉ HODINY

 

26.9.2018 16.00 h třídní schůzky

 10.1.2019 14.30 h – 17.00 h hovorové hodiny

 30.5. 2019  14.30 h – 17.00 h hovorové hodiny


PLATBA STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO

Předplatné stravného a školného doporučujeme hradit inkasem z účtu rodičů žáka. K tomu je nutné předat ředitelce školy souhlas s inkasem, který rodiče obdrží u své banky.

Platby je nadále možné hradit i převodním příkazem. U každé platby je nutnývariabilní symbol žáka. Variabilní symboly zůstávají po celou dobu školní docházky stejné, noví žáci a žáci 1. ročníku je obdrží při zahájení školního roku.

Předplatné na září 2018 je třeba uhradit do pátku 7.9.2018.  Platby převodem na další měsíce musí být uhrazeny vždy k 25. dni předcházejícího měsíce na účet školy. V září proto budou provedeny dvě platby. Přeplatky budou vyúčtovány v červenci 2019. Platbu inkasem si provede škola – je nutné mít na účtu dostatečnou finanční rezervu. Další informace pro nové strávníky na dopisu o stravném.

 

Mgr. Milena Vodičková v.r.

ředitelka ZŠ a MŠ Holubice 29.8.2018


Kontakt

Základní a mateřská škola Holubice

ZŠ a MŠ Holubice, příspěvková organizace
Holubice 20
68351 Holubice


mobilní telefon ředitelky:
733 386 077

pevná linka do ředitelny:
530 333 633