Organizace školního roku

Školní vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

PRÁZDNINY

 

               Podzimní ……………………. čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017

              Vánoční ……………………. od soboty 23. prosince 2017 do úterý 2. ledna 2018

              Pololetní ……………………. pátek 2. února 2018

              Jarní ……………………. 5.2. – 11.2. 2018

              Velikonoční………………….… čtvrtek 29. března a pátek 30.března 2018

              Hlavní ……………………. od soboty 30.června 2018 do pátku 31.srpna2018

 

                       1.pololetí ……………………. 1.9.2017 -31.1.2018

                        2.pololetí ……………………. 1.2. -29.6.2018

 

První školní týden budou bez ohledu na rozvrh vždy čtyři vyučovací hodiny.

 

 530 333 636, 731 342 443 mateřská škola

 530 333 633, 733 386 077 základní škola

 739 056 738 školní jídelna

 

 


KONZULTAČNÍ HODINY

 

Mgr. Milena Vodičková - úterý 13.00 h – 14.00 h

Mgr. Zuzana Krivjanská - úterý 13.00 h – 13.45 h

Mgr. Klára Sovadinová - úterý 13.00 h – 13.45 h

Mgr. Eva Krajtlová - úterý 13.00 h – 14.00 h

V jiném čase po telefonické domluvě.

 

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY A HOVOROVÉ HODINY

 

14.9.2017 16.00 h třídní schůzky

 11.1.2018 14.30 h – 17.00 h hovorové hodiny

 31.5. 2018  14.30 h – 17.00 h hovorové hodiny


PLATBA STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO

Předplatné stravného a školného doporučujeme hradit inkasem z účtu rodičů žáka. K tomu je nutné předat ředitelce školy souhlas s inkasem, který rodiče obdrží u své banky.

Platby je nadále možné hradit i převodním příkazem. U každé platby je nutnývariabilní symbol žáka. Variabilní symboly zůstávají po celou dobu školní docházky stejné, noví žáci a žáci 1. ročníku je obdrží při zahájení školního roku.

Předplatné na září 2017 je třeba uhradit do pátku 8.9.2017.  Platby převodem na další měsíce musí být uhrazeny vždy k 25. dni předcházejícího měsíce na účet školy. V září proto budou provedeny dvě platby. Přeplatky budou vyúčtovány v červenci 2018. Platbu inkasem si provede škola – je nutné mít na účtu dostatečnou finanční rezervu. Další informace pro nové strávníky na dopisu o stravném.

 

Mgr. Milena Vodičková v.r.

ředitelka ZŠ a MŠ Holubice 29.8.2017


Kontakt

Základní a mateřská škola Holubice

ZŠ a MŠ Holubice, příspěvková organizace
Holubice 20
68351 Holubice


mobilní telefon ředitelky:
733 386 077

pevná linka do ředitelny:
530 333 633