Placení školného a stravného

Vážení rodiče,
v naší školní jídelně je zavedeno bezhotovostní placení stravného. Výhodou pro rodiče i žáky je to, že odpadá měsíční placení obědů. Po přihlášení strávníka je s ním automaticky počítáno nacelou dobu školní docházky a vy si  pouze nahlašujete odhlášky a případné změny ve stravování na čísle 739056738. V případě onemocnění má dítě nárok na oběd pouze první den, kdy je možno si jídlo vyzvednout do jídlonosiče. Při neodhlášení stravného na uvedené číslo (stačí i SMS) do 8 hodin ráno, je stravné účtováno v plné výši! Pozorně se prosím seznamte s těmito pokyny, aby nedošlo ke zbytečným nedorozuměním.
 
    Stravné pro žáky je možno hradit:
-         zřízením trvalého příkazu na Vašem účtu (nejvýhodnější)
-         složením částky stravného na účet školy měsíčně jednorázovým příkazem,
      částka (záloha) může být složena i na několik měsíců předem
-            inkasem z účtu (provádí škola, je nutný souhlas k inkasu u Vaší banky)
-            hotově (pouze v případě, že nemáte zřízen účet)
 ČÍSLO ÚČTU ZŠ HOLUBICE JE: 115-5733430297/0100
 VÁŠ VARIABILNÍ SYMBOL ZŮSTÁVÁ PO CELOU DOCHÁZKU STEJNÝ A U NOVÝCH ŽÁKŮ BUDE UVEDEN NA LÍSTCÍCH, KTERÉ DĚTI DOSTALY 3. ZÁŘÍ.       
 Částka musí být vždy uhrazena nejpozději k 25.dni v měsíci na měsíc následující, vždy musí být uveden variabilní symbol. Bez tohoto čísla by nebylo možno platbu identifikovat. Částku na září uhraďte nejpozději do 7.9.!V případě neuhrazení v daném termínu bude dítě automaticky vyřazeno ze školního stravování od 1. dne následujícího měsíce až do uhrazení stravného!!! U sourozenců musí být příkaz zaveden na každé dítě samostatně. Výjimka je pouze u inkasních plateb, které si strhává škola. Poslední platbu zadejte k 20. 5. 2019 ( červen a červenec platby neprovádějte).
 
U žáků, kteří chodí pravidelně na celý měsíc je doporučená tato záloha:
MŠ 3-6 let ................650 Kč U dětí do 6 let připočtěte školné 400 Kč!
MŠ 7 let ..................700
ZŠ 7 – 10 let ……………..…..…450 Kč
ZŠ nad 11 let…….500 Kč    U žáků navštěvující školní družinu připočtěte 100 Kč!           
Ostatní, kteří se stravují jenom některé dny v měsíci, si částku buď zvolí sami, ale tak, aby bylo vždy na každý měsíc dostatečné množství finančních prostředků, nebo se na částce i na platbě na měsíc v září domluví s vedoucí ŠJ. Pro přesnější výpočet můžete použít sazby za stravu:MŠ 3-6 let – celodenní 32Kč, po obědě 25 Kč, jen svačinka 8Kč; MŠ 7 let – celodenní 36Kč, po obědě 29Kč, jen svačinka 9Kč; ZŠ 7-10 let 20Kč za oběd; ZŠ od 11 let 23Kč.
 Z těchto záloh bude hrazeno stravné a jednou ročně po ukončení měsíce června bude vyúčtování přeplatků a vrácení zbylých peněz na Vaše účty.
 Na Vaši žádost je možno během školního roku nahlédnout do Vašeho stravovacího záznamu, případně vypsat pohyb Vašich finančních prostředků.
 
Pokud Vám nebude cokoliv jasné, obraťte se na vedoucí ŠJ p. Novákovou na č.tel. 733627524.
 
Sledujte webové stránky naší školy, kde uvádíme i informace ze školní jídelny, zveřejňujeme jídelníček a je zde Řád školní jídelny s důležitými informacemi, s  kterými je potřeba se seznámit.
                                          Eva Nováková – vedoucí ŠJ ZŠ a MŠ