Pravidla chování

Společně s dětmi jsme si vytvořili pravidla pro soužití v družině, tak aby se nám tam spolu líbilo. Chování podle nich samozřejmě hodnotíme, takže počítejte s tím, že po 10 porušeních jakéhokoliv z pravidel v rámci jednoho měsíce přinese vaše dítě poznámku v deníčku! Tři nejhodnější děti jsou naopak na konci každého měsíce odměněny drobným dárkem.

  1. Když se ozve píšťalka, přestanu hned mluvit a pozorně naslouchám, protože bude následovat důležité sdělení.
  2. Budu pozorně naslouchat pokynům paní vychovatelky a co nejpřesněji se jimi řídit.
  3. Pokud potřebuji opustit místnost, vždy požádám o svolení.
  4. Činnosti v družině plánuje paní vychovatelka a já se do nich ochotně a bez odmlouvání zapojím.
  5. S ostatními budu mluvit slušně a chovat se k nim hezky (Jak chceš, aby se k tobě chovali druzí, tak se chovej ty k nim!).
  6. Budu po sobě uklízet a s hračkami i vybavením ŠD budu zacházet opatrně.
  7. Budu mluvit co nejtišeji, aby z přílišného hluku nikoho nebolela hlava.
  8. Tělocvičné úkony na žíněnce a na žebřinách budu provádět se svolením a pod dohledem paní vychovatelky.
  9. Do jídelny a zpět půjdu ukázněně a tiše spolu s ostatními.
  10. Při pobytu venku budu dodržovat pravidla bezpečnosti, která určí paní vychovatelka.

 


Kontakt

Základní a mateřská škola Holubice

ZŠ a MŠ Holubice, příspěvková organizace
Holubice 20
68351 Holubice


mobilní telefon ředitelky:
733 386 077

pevná linka do ředitelny:
530 333 633