Akce a aktuality

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Slavkov u Brna

 

Školní družina se zapojila do dotačního programu "Technika pro školní družiny". Více informací v přiloženém souboru.

doc00820020171215084546.pdf (389 kB)

 

Dodatek k řádu ŠD

1. Přihlašování, odhlašování žáka

 

1.1. Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněné přihlášky s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny - přihlášky eviduje vychovatelka.

1.2. O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce.  Přednostně budou přijímáni žáci, kteří splňují tato kritéria :


- celotýdenní docházka v plném režimu

- sourozenecké skupiny

- zaměstnanost matky

- děti z neúplných rodin

Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky 1.- 3.ročníku, k pravidelné docházce však mohou být přijati i žáci z vyšších tříd 1.stupně, pokud oddělení nedosáhlo limitujícího počtu žáků. Rozhodnutí o zařazení do školní družiny obdrží žáci 1. září společně se zápisovým lístkem do školní družiny, který opět doručí řádně vyplněný vychovatelce.

1.4. Odhlášení žáka z docházky do činností školní družiny (dále jen ŠD) oznámí rodiče písemnou formou vychovatelce ŠD.

1.5. O vyloučení z docházky do ŠD rozhodne ředitelka školy na základě návrhu vychovatelky ŠD a po projednání v pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitelka školy rodičům žáka písemně s patřičným zdůvodněním.

2. Provoz školní družiny

2.1. Provozní doba ŠD :

PO 11.40 – 16.00 hod.

ÚT 11.40 – 16.00 hod.

ST 11.40 – 16.00 hod.

ČT 11.40 – 16.00 hod.

PÁ 11.40 – 16.00 hod.

2.2. V době prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna, pokud počet přihlášených žáků v jednom oddělení není nižší než 5.

3. Poplatky za školní družinu

 

3.1. Výše poplatku je stanovena ve výši 100 Kč za měsíc bez ohledu na to, kolik dní v týdnu žák družinu navštěvuje.

 

 


Kontakt

Základní a mateřská škola Holubice

ZŠ a MŠ Holubice, příspěvková organizace
Holubice 20
68351 Holubice


mobilní telefon ředitelky:
733 386 077

pevná linka do ředitelny:
530 333 633