MIMOŘÁDNÁ SCHŮZE RODIČŮ ŽÁKŮ ZŠ

14.12.2017 10:48

Vážení rodiče, vzhledem k množícím se výpadům některých rodičů vůči škole na sociálních sítích Vás prosím o účast na mimořádné schůzi, která se koná v pondělí 18.12. V 16 hodin v základní škole za účasti zástupců školské rady a pedagogického sboru.

Body programu:

  • připravenost žáků na druhý stupeň
  • dotační programy
  • pobyt venku v době velké přestávky
  • větrání ve škole v době vyučování
  • oblečení žáků ve třídě
  • zvěřejňování úkolů na webu školy
  • množství domácích úkolů, přetěžování žáků
  • využívání interaktivní techniky ve výuce

Prosím zejména o účast rodičů žáků 4. a 5. ročníku.                                      Milena Vodičková

—————

Zpět


Kontakt

Základní a mateřská škola Holubice

ZŠ a MŠ Holubice, příspěvková organizace
Holubice 20
68351 Holubice


mobilní telefon ředitelky:
733 386 077

pevná linka do ředitelny:
530 333 633