Kulturní akce - sdělení

17.12.2018 07:44

Jelikož stále častěji dochází k tomu, že ze strany některých žáků jsou kulturní akce pořádané školou placeny opožděně, resp. je problematické docílit i následné úhrady, bylo s okamžitou účinností rozhodnuto, ze žák, který nebude mít kulturní akci uhrazenu nejpozději v den jejího konání, se této kulturní akce nebude účastnit.

—————

Zpět


Kontakt

Základní a mateřská škola Holubice

ZŠ a MŠ Holubice, příspěvková organizace
Holubice 20
68351 Holubice


mobilní telefon ředitelky:
733 386 077

pevná linka do ředitelny:
530 333 633