Informační schůzka pro rodiče nově přijatých  dětí do MŠ proběhne v úterý 27.8. 2019 v 15:30 v jídelně (zvoňte na třídu Pejsků).  

 

Do mateřské školy přijmeme školnici na plný úvazek. Nástup od 1.8. 2019. Další informace u paní ředitelky. Tel. č. 733386077

 

 

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MŠ 2019.docx

Výsledky zápisu do ZŠ 2019.doc

Výsledky zápisu do ŠD 2019:  Zápis do ŠD 2019.ods (13595)


Oznámení o volbách do
Školské rady


 

 

Nová budova MŠ, modernizace ZŠ Holubice

 

Operační program: ROP NUTS 2 Jihovýchod

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.3.00/36.01482

Příjemce dotace: Obec Holubice

 

Výzva: 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel - školství, volnočasové aktivity,

Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

Oblast podpory: 11.3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Poskytovatel podpory: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod


Celkové náklady: 10 466 271,50 Kč

Dotace: 8 373 724,00 Kč

 

Stručný popis a realizace projektu

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod schválila obci žádost o dotaci na projekt s názvem „Nová budova MŠ, modernizace ZŠ Holubice“.

Cílem projektu byla výstavba nové budovy MŠ a modernizace ZŠ (učebna ICT, bezbariérové WC, sprchy), výstavba hřišť pro MŠ a ZŠ v areálu školy. 

Důvodem k realizaci projektu byla skutečnost, že společná budova MŠ a ZŠ v obci Holubice kapacitně a kvalitativně nestačila pokrýt zvýšený počet dětí. Kapacita míst v MŠ byla nižší. Příčinou tohoto je rozvoj bytové výstavby a demografický vývoj v obci Holubice. Během posledních 10 let vrostl počet obyvatel obce o 160 obyvatel, v obci se ročně rodí cca 10 - 16 dětí. Budova ZŠ neměla z kapacitních důvodů objektu dosud učebnu ICT. 

Díky realizaci projektu MŠ byl postaven samostatný pavilon, který je provozně oddělen od ZŠ, rovněž bylo postaveno nové dětské hřiště. Provoz MŠ a ZŠ nyní není negativně ovlivňován. 
ZŠ získala bývalé prostory třídy MŠ, kde vznikla učebna ICT. V prostorách ZŠ bylo po MŠ upraveno sociální zázemí, tak aby ho mohly využívat i osoby s hendikepem. V areálu bylo dále zřízeno víceúčelové hřiště pro ZŠ a realizovány HTÚ včetně chodníků.

 

Projekt byl realizován od 24. 3. 2014 do 31. 10. 2015.

 


Novinky

Zvýšení ceny za stravné

11.02.2019 12:25
Z DŮVODU NÁRŮSTU CENY POTRAVIN UPRAVUJEME KVŮLI ZACHOVÁNÍ PESTROSTI STRAVY CENY STRAVNÉHO OD...

—————

NEŠTOVICE

06.02.2019 09:03
Upozorňujeme, že ve škole se objevily neštovice.

—————

ČTVRTEK 7.2. 2019

05.02.2019 15:29
Poslední hodina plavání. 1. vyučovací hodina dle rozvrhu. Neplavci zůstávají  ve škole. Po...

—————

kroužek AJ

04.02.2019 11:05
V tomto týdnu bude zahájen kroužek AJ v druhém pololetí. Termíny jsou stejné jako v minulém...

—————

Plavání 31.1.

29.01.2019 14:33
Ve čtvrtek, 31.1., jedeme na plavání už v 8 hodin, příchod do školy nejpozději v 7.45 hodin. Po...

—————

kroužek AJ

28.01.2019 21:30
Minulý týden proběhly poslední hodiny kroužku AJ, v tomto týdnu se již tedy kroužek AJ konat...

—————

KROUŽEK HÁČKOVÁNÍ

25.01.2019 13:36
V druhém pololetí bude možné účastnit se kroužku Háčkování. Pro žáky od 3.ročníku. V případě zájmu...

—————

VÝSKYT VŠÍ

24.01.2019 12:21
Ve škole se vyskytly vši, žádáme rodiče o důslednou kontrolu vlasů.

—————

KROUŽKY ŠKOLY

21.01.2019 12:46
Prosíme rodiče, aby žákům do konce tohoto týdne zapsali do deníčků, v kterých kroužcích nabízených...

—————

ŘEDITELSKÉ VOLNO

18.01.2019 13:18
Dne 17.1. byla provedena odbornou firmou kontrola stavu budovy po listopadové havárii vody. Na...

—————


Kontakt

Základní a mateřská škola Holubice

ZŠ a MŠ Holubice, příspěvková organizace
Holubice 20
68351 Holubice


mobilní telefon ředitelky:
733 386 077

pevná linka do ředitelny:
530 333 633