Oznámení o volbách do
Školské rady


 

 

Nová budova MŠ, modernizace ZŠ Holubice

 

Operační program: ROP NUTS 2 Jihovýchod

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.3.00/36.01482

Příjemce dotace: Obec Holubice

 

Výzva: 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel - školství, volnočasové aktivity,

Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

Oblast podpory: 11.3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Poskytovatel podpory: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod


Celkové náklady: 10 466 271,50 Kč

Dotace: 8 373 724,00 Kč

 

Stručný popis a realizace projektu

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod schválila obci žádost o dotaci na projekt s názvem „Nová budova MŠ, modernizace ZŠ Holubice“.

Cílem projektu byla výstavba nové budovy MŠ a modernizace ZŠ (učebna ICT, bezbariérové WC, sprchy), výstavba hřišť pro MŠ a ZŠ v areálu školy. 

Důvodem k realizaci projektu byla skutečnost, že společná budova MŠ a ZŠ v obci Holubice kapacitně a kvalitativně nestačila pokrýt zvýšený počet dětí. Kapacita míst v MŠ byla nižší. Příčinou tohoto je rozvoj bytové výstavby a demografický vývoj v obci Holubice. Během posledních 10 let vrostl počet obyvatel obce o 160 obyvatel, v obci se ročně rodí cca 10 - 16 dětí. Budova ZŠ neměla z kapacitních důvodů objektu dosud učebnu ICT. 

Díky realizaci projektu MŠ byl postaven samostatný pavilon, který je provozně oddělen od ZŠ, rovněž bylo postaveno nové dětské hřiště. Provoz MŠ a ZŠ nyní není negativně ovlivňován. 
ZŠ získala bývalé prostory třídy MŠ, kde vznikla učebna ICT. V prostorách ZŠ bylo po MŠ upraveno sociální zázemí, tak aby ho mohly využívat i osoby s hendikepem. V areálu bylo dále zřízeno víceúčelové hřiště pro ZŠ a realizovány HTÚ včetně chodníků.

 

Projekt byl realizován od 24. 3. 2014 do 31. 10. 2015.

 


Novinky

Organizace setkání u adventního stromu

29.11.2018 08:53
Čtvrtá a pátá třída mají sraz u obecního úřadu v 15:45 hod., zbývající ročníky v 16.15 hod.

—————

Družina v pátek 30.11.2018

26.11.2018 14:40
Z důvodu setkání u adventního stromu bude v pátek 30.11.2018 družina pouze do 15:30 hod. Děti,...

—————

Kouzelnické představení

23.11.2018 14:10
Ve středu 28.11. se bude konat kouzelnické představení. Vybíráme 60 Kč na vstupné, kdo má zájem 10...

—————

Vánoční tvoření

22.11.2018 13:48
Zítra, tj. 23. 11. bude ve škole probíhat projektový den - vyrábění na jarmark a zkoušení programu...

—————

Placení kroužků

15.11.2018 13:22
Některé děti dosud nemají zaplacené kroužky (flétna, sbor). Žádáme o co nejdřívější úhradu.

—————

Rukodělný kroužek

14.11.2018 13:53
Kvůli konání pedagogické porady nebude zítra kroužek. Protože se v kroužku zaměříme na výrobu...

—————

Roupi

12.11.2018 07:50
Upozorňujeme rodiče, že v první třídě se vyskytli roupi. V případě výskytu obtíží u Vašeho dítěte...

—————

Havárie vody ve škole

04.11.2018 20:12
V Základní škole došlo k havárii vody. Nefunguje elektřina ani topení. Prosíme rodiče, kteří mají...

—————

Kroužek flétna 31. 10

26.10.2018 14:07
Ve středu 31. 10. z důvodu nepřítomnosti učitelky odpadá kroužek flétny.

—————

kroužek AJ - úterý - změna termínu

26.10.2018 10:25
V úterý 30.10. jsou podzimní prázdniny, kroužek AJ pro skupinu od 7:05 do 7:45 se nekoná....

—————


Kontakt

Základní a mateřská škola Holubice

ZŠ a MŠ Holubice, příspěvková organizace
Holubice 20
68351 Holubice


mobilní telefon ředitelky:
733 386 077

pevná linka do ředitelny:
530 333 633